Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Defensie: Jaarrapportage toepassing Wet militair tuchtrecht

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie
Rapporten - Jaarrapportage toepassing Wet militair tuchtrecht 1997/1998


Jaarrapportage Wet militair tuchtrecht 1997/1998

16-05-2000

Onderwerp
Jaarlijkse rapportage over de toepassing van de Wet militair tuchtrecht over het jaar 1997 en 1998.

In bijlage treft U aan de jaarlijkse rapportage over de toepassing van het militair straf- en tuchtrecht voor de jaren 1997 en 1998.

Tabel 1 toont de relatie in absolute cijfers tussen de (eerste vermelde) strafreden en de opgelegde tuchtstraf. Tabel 1a is een verfijning van tabel 1. In deze tabel worden de straffen van geldboete, strafdienst en uitgaansverbod naar zwaarte uitgesplitst. Tabel 2 en tabel 2a geven dezelfde relatie weer, maar nu in percentages van het totale aantal tuchtprocessen. Tabel 3 toont de getotaliseerde tuchtrechtelijke afdoening uitgedrukt in het percentage van de gehele militaire personeelssterkte. Tabel 4 en 5 geven statistische achtergrondinformatie (rang, leeftijd) over de militair die een tuchtproces heeft ondergaan. Tabel 6 geeft aan op basis van welke artikelen is gestraft en hoe vaak.
Tabel 7 betreft de verdeling van de opgelegde straf naar strafdoel.
Het aantal tuchtprocessen
In eerdere rapportages is geconstateerd dat het aantal tuchtprocessen sinds de invoering van de Wet militair tuchtrecht gestaag afneemt. In dit verband is van belang het aantal tuchtprocessen in relatie tot de totale personeelssterkte. In 1991 bedroeg dit 12% en in 1996 bedroeg dit nog slechts 8,19%. In 1997 heeft deze dalende trend zich doorgezet (6,38%). In 1998 is echter weer een lichte stijging waarneembaar (7,37%).

De aangegeven strafrede De percentuele verhoudingen tussen de strafredenen geven aan dat ongeoorloofde afwezig-heid de meest aangegeven strafreden is (39,76% in 1998 en 40,98% in 1997), gevolgd door onjuiste dienstvervulling (25,51% in 1998 en 23,37% in 1997), het niet opvolgen van dienstvoorschriften (17,49% in 1998 en 20,22 % in 1997) en incorrect gedrag (7,91% in 1998 en 9,04% in 1997). Samen zijn deze 4 categorieën goed voor bijna het gehele aantal tuchtprocessen (90,67% in 1998 en 93,61% in 1997). Veel minder vaak betrof het tuchtproces ontvreemding, misdragingen tegen personen, onjuiste behandeling van goederen of wachtdelicten.

De opgelegde straf
In eerdere rapportages is geconstateerd dat berisping in een tuchtprocedure steeds vaker als straf wordt opgelegd. De eerste jaren sinds 1991 schommelde dit percentage nog rond de 12% daarna werd een bescheiden stijging waarneembaar (13,79% in 1996 en 15,64% in 1997). In 1998 heeft het percentage zich weer gestabiliseerd (15,57%). De straf van geldboete wordt vooralsnog het meest toegepast. Het percentage is al enkele jaren stabiel rond de 50% (51,97% in 1996, 46,55% in 1997 en 48,56% in 1998). De straf van uitgaansverbod wordt het minst toegepast (4,58% in 1997 en 5,11% in 1998). In dit kader speelt natuurlijk mee dat deze straf volgens de Wet militair tuchtrecht slechts in een beperkt aantal gevallen kan worden opgelegd.
Overige punten
Van het aantal militairen dat een tuchtproces onderging in 1997 had 95,80% een rang (stand) Sergeant 1 of lager. In 1998 betrof dit percentage 92,03%.

Artikel 79 WMT werd in 1997 in 0,67% van de tuchtprocessen met straf toegepast. In 1998 betrof dit percentage 0,75%.

Samenvattend
Deze rapportage toont wat betreft de toepassing van het tuchtrecht dat na de zeer scherpe daling in het aantal tuchtprocessen sinds 1991, inmiddels weer een lichte stijging waarneembaar is (24067 in 1991, 3209 in 1997 en 3602 in 1998). Deze waarneming geldt ook in relatie tot de personeelssterkte (12% in 1991, 6,38% in 1997 en 7,37% in 1998).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie