Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jumbo niet in aanmerking voor monumentenlijst Tilburg

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg


16-5-2000

Jumbo niet in aanmerking voor monumentenlijst

Gemeente samen met andere partijen op zoek naar herbestemming

Het college van b&w adviseert de raad om het gebouw van Jumbo supermarkt niet op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Het college heeft een onderzoek laten doen naar de monumentale waarde van Jumbo, de ernaast gelegen pastorie, de brug, de brugwachterswoning, het brugwachtershuisje en de panden Hoevenseweg 6 t/m 12.

Het college heeft besloten de afzonderlijke panden niet op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten en ook niet als groep te beschermen door middel van een gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het college wil de panden wel behouden. Niet door de panden op te kopen, maar door een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van andere bestemmingen voor het gebouw. Dit zal gebeuren in gezamenlijk overleg met de Stichting Thuishaven en betrokken marktpartijen. Het college stelt verder voor om de kenmerkende structuur van de haven
- het industriële karakter, de waardevolle bebouwing, de open ruimte van water en groen, de schaal van bebouwing - zoveel mogelijk te behouden.

Groene en verkeersluwe zuidoever
Uit onderzoek is gebleken dat de panden in de loop van de jaren door verbouwingen zijn aangepast. Dit heeft de architectonische waarde verminderd waardoor bescherming op een monumentenlijst niet meer mogelijk is. Na diverse studies is gebleken dat het inpassen van de wevershuisjes en de pastorie, stedenbouwkundig geen problemen geeft. Het gebouw van de Jumbo is een ander geval. Bij herontwikkeling van het terrein is het de bedoeling de winkelfunctie naar de kant van de Lourdesstraat te verplaatsen. De huidige exploitant wil dit ook. Op die plek is het makkelijker te parkeren, te laden en te lossen. Bovendien geeft het omwonenden minder overlast. Het is verder van belang om bij de herontwikkeling, rekening te houden met nieuwe of bestaande woningbouw. Nieuwe functies voor het gebouw die veel lawaai leveren, stank veroorzaken of veel verkeer aantrekken vallen in die zin dus af. Bovendien wordt in de structuurvisie Piushaven voorgesteld om de zuidoever van de haven groen en verkeersluw te ontwikkelen. Dit is met het Jumbo gebouw op dit moment niet het geval. Het gebouw moet een toevoeging zijn voor de buurt.
In samenwerking met de Stichting Thuishaven is een aantal functies van herbestemming voor Jumbo genoemd. Alle functies houden rekening met een betere presentatie naar de omgeving.
· horeca, eventueel in combinatie met wonen;
· restauratiewerkplaats(en)
· verzamelgebouw voor Tilburgse architectenburo's · verzamelgebouw voor ambachtelijke bedrijfjes
· muziek- en/of dansstudio
· buurthuis gecombineerd met medische praktijken · professionele decorbouw

Aanleiding advies
De Stichting Thuishaven Tilburg heeft bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het verzoek ingediend om het gebouw van Jumbo op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Dit gebouw, de voormalige ijzergieterij van Van Dun, dateert van ± 1900 en is in 1921 verbouwd tot noodkerk. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het college voorgesteld het pand niet op de rijksmonumentenlijst te zetten omdat het pand te weinig monumentale waarde heeft. In de vergadering van de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer van 20 maart jl. hebben alle gemeenteraadsfracties aangegeven vóór behoud van de ijzergieterij te zijn.
De raadscommissie heeft toen het college van b&w gevraagd de mogelijkheden van behoud van Jumbo en de aangrenzende bebouwing (pastorie met tuin en tuinmuur) te onderzoeken in relatie tot het stedenbouwkundig plan voor het Lourdesplein als in financiële zin.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie