Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 16 mei 2000

1. GS hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 31 mei 2000. De agenda ziet er als volgt uit:


* Notulen van de vergadering van 19 april 2000
* Ingekomen stukken

* Regeling van werkzaamheden

* Vervangen brug over Oldehoofsche kanaal bij Saaksum
* Intentieverklaring uitvoering milieubeleid rubber- en kunststofverwerkende industrie - - Stopzetting Fonds Productiekredieten Beeldend Kunstenaars Groningen en beëindiging subsidierelatie met stichting Voorzieningenfonds voor Kunstenaars
* Fusie tussen Provinciale Bibliotheekcentrale en (delen)van de Openbare Bibliotheek Groningen tot Biblionet
* Integraal advies herschikking VMBO 2000
* Subsidieregeling Kleine Investeringen in de Toeristische Sector (KITS) 2000

* Voorjaarsnota 2000

* Nota Arbeidsmarktbeleid 2000-2006, "Groningen, goed in banen"
* Subsidieregeling Noordelijke InnovatieOndersteuningsFaciliteit (NIOF) 2000

* Continuering leerstoel regionale economie
* Sportnota "Samen sterk voor de lokale sport"
* Aanwending van de reserve Stimulering Zorg
* Mondelinge vragen


2. GS hebben het Provinciaal Ambitiestatement Natuur en Milieueducatie (PAS) vastgesteld Via het PAS kunnen van het rijk middelen worden verkregen voor de jaarlijkse uitvoering van programma's Leren voor duurzaamheid, dit ter stimulering van duurzame ontwikkelingen in het teken van natuur- en milieueducatie. Daarbij richten deze programma's zich vooral op de directe leefomgeving en op jongeren.

3. In een brief aan het Vogelringstation Menork delen GS mee dat in de nabije toekomst een beslissing zal worden genomen over het beleid inzake het zoeken en rapen van kievitseieren. Het tijdstip van de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet, binnen welk kader dit beleid definitief zal worden vastgesteld, is momenteel echter nog onduidelijk. Tot die tijd houdt het college zich aanbevolen voor standpunten, feiten en meningen van experts die de beleidsontwikkeling kunnen ondersteunen. In dit verband past ook de informatie over de overlevingskanen van kieviten op boerenland, die is toegezonden door het Vogelringstation Menork
4. GS hebben het uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer (DUSTWA) 2000 definitief vastgesteld.

5. GS hebben het actieprogramma Diffuse Bronnen 2000-2002 en de evaluatie Diffuse Bronnen 1996-1999 definitief vastgesteld.
6. GS hebben het verslag vastgesteld van het provinciaal stadsvernieuwingsfonds 1999. Op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing dient de provincie jaarlijks verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen stads- en dorpsvernieuwingsgelden.

7. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het Beleidskader ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en de Verdeelverordening ISV vast te stellen. De Wet Stedelijke vernieuwing beoogt te komen tot een integraal en samenhangend beleid voor de steden en bundelt een aantal bestaande geldstromen. De provincie heeft o.a. als taak het budgetbeheer voor de 24 niet-rechtstreekse gemeenten, hiertoe is het beleidskader en de verdeelverordening opgesteld.

8. GS hebben de nota Reacties en Commentaar van de partiële herziening windturbines vastgesteld. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de partiële herziening vast te stellen.

9. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer geven GS informatie over de evaluatie van de herzonering openbaar vervoer en vervoersontwikkeling. Door de statencommissie was verzocht om deze informatie omdat de verwachting was dat de herzonering (met als gevolg in een aantal gevallen een hoger tarief) zou kunnen leiden tot vraaguitval. Van vraaguitval is geen sprake geweest en de vervoersontwikkeling blijft tot nu toe een stijgende lijn vertonen.

10. GS hebben de dienstregeling NoordNed vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.84, d.d. 16-05-2000.
11. GS hebben besloten het Ambulanceplan definitief vast te stellen. In een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt dit plan aangeboden.

12. GS hebben het jaarprogramma Diffuse Bronnen Groningen 2000 voorlopig vastgesteld. Het jaarprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen.
13. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000 toe te kennen aan het Consulentschap NME (Natuur- en Milieu-educatie) Groningen voor het project WATCH. Dit project laat jongeren van 8-14 jaar de natte omgeving in hun directe natuurlijke omgeving ontdekken. Daarbij maken zij kennis met het beleid van gemeenten, waterschap en provincie op het gebied van water. Centraal bij het project staat "learning by doing", jongeren gaan het veld in en zullen veel van hun waterrijke omgeving ontdekken.
14. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 1999" van de gemeente Winschoten grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de voorschriften en de plankaart.
15. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 4.180 toe te kennen aan het Consulentschap NME (Natuur- en Milieu-educatie) Groningen voor het project "Blijvend lekker eten". Het doel van het project is jongeren kennis te laten maken met voedsel in de voedselpyramide van mens en dier, bewustwording van voedsel op de wereldmarkt, promotie van biologische producten en het stimuleren van milieubewust handelen bij het publiek. Het project vindt plaats op
28 mei s.s. in het Natuurmuseum in Groningen.
16. GS hebben besloten voor de komende drie jaren een subsidie van in totaal ƒ 9943,50 te verlenen aan de Stichting Landschapsbeheer Groningen voor het onderhoud van de meidoornhagen in het Zuidelijk Westerkwartier. In totaal gaat het om ongeveer
2.000 meter meidoornhagen.

17. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Woldhuysen-Kolonelsbos" van de gemeente Grootegast (opnieuw) goed te keuren. De afd. Bestuursrechtspraak heeft een eerder besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan vernietigd, niet uit inhoudelijke overwegingen, maar als gevolg van een gebrek in de publicatie van het raadsbesluit van een ander bestemmingsplan, waarover in hetzelfde besluit een oordeel werd geveld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...