Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen hulp Nederlandse gevangenen Suriname

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over bijstand voor nederlandse gevangenen in suriname
Gemaakt: 22-5-2000 tijd: 11:59


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


16 mei 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van Uwer Kamer d.d. 19 april 2000, kenmerk 2990010030, waarbij gevoegd waren de door het lid De Wit overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister van Justitie, als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Justitie, op vragen van het lid De Wit (SP) over bijstand voor Nederlandse gevangenen in Suriname.

Vraag 1

Kent u de berichtgeving over Nederlanders in Surinaamse «cellenhuizen» en gevangenissen?

Antwoord

Ja. Vraag 2 Kunt u uiteenzetten om hoeveel Nederlanders het hier gaat, nu de schattingen uiteenlopen van 230 (de Nederlandse ambassade) tot
500 (betrokkenen en journalisten)? Antwoord Toen het radioprogramma Argos werd opgenomen, waren er inderdaad 230 Nederlandse gedetineerden in Suriname. Van een aantal van 500 Nederlandse gedetineerden is mij niets bekend. Mogelijk wordt bedoeld het totaal aantal 'bolletjesslikkers' dat in Suriname is gearresteerd, waaronder ook personen met de Surinaamse of een andere nationaliteit. Vraag 3 Wat is uw commentaar op de omstandigheden - in het bijzonder de hygiëne, de voedselvoorziening en de bejegening door het personeel --waaronder de gedetineerden met name in de zogeheten cellenhuizen moeten verblijven? Welke mogelijkheden staan u ten dienste om hierin verandering te brengen? Antwoord De detentiecapaciteit in Paramaribo is, mede door de sterke stijging van het aantal arrestanten, ontoereikend. Daarom worden de arrestanten ondergebracht in de overvolle cellenhuizen, waar de situatie inderdaad bijzonder slecht is. Deze slechte omstandigheid brengt de Nederlandse ambassade te Paramaribo onder de aandacht van de lokale autoriteiten, zoals de Procureur-Generaal en de gevangenisdirecties. Hoewel het de ambassade niet mogelijk is deze situatie in de cellenhuizen wezenlijk te verbeteren, probeert zij wel enige verlichting te bewerkstelligen door het verstrekken van artikelen om in het levensonderhoud te voorzien en door te bemiddelen bij medische klachten. Vraag 4 Wat is uw mening over de kritiek die de aan het woord zijnde journalisten uiten op de hulp van de Nederlandse ambassade? Spant de Nederlandse ambassade zich naar uw mening voldoende in ten behoeve van deze gedetineerden? Antwoord De zorg voor de Nederlandse gedetineerden in Paramaribo is intensief en wordt op adequate wijze uitgevoerd. Ik acht de kritiek van de journalisten, zoals verwoord in het radioprogramma Argos op 14 april jl niet terecht. Op de Nederlandse ambassade te Paramaribo houden zich 4 medewerkers bezig met de zorg voor de Nederlandse gedetineerden. Hun werk bestaat uit het regelmatig bezoeken van de gedetineerden. Na arrestatiemelding wordt men binnen 2 of 3 dagen reeds bezocht. Er wordt voortdurend contact onderhouden met de lokale autoriteiten teneinde verbetering te bewerkstelligen. Voorts worden contacten onderhouden met advocaten, familie en reclasseringsmedewerkers en anderen die zich het lot van de Nederlandse gedetineerden aantrekken (zie ook vraag 3). Vraag 5 Kunt u bevestigen dat het OM geen prioriteit toekent aan het probleem van de hier bedoelde 'bolletjeskoeriers'? Zo ja, om welke reden? Zo neen, welke gedragslijn wordt dan gevolgd in dezen? Antwoord Het OM kent sinds jaar en dag prioriteit toe aan het bestrijden van de invoer van verdovende middelen. Op Schiphol bestaat sinds 1994 het zogenoemde Schipholteam dat de drugssmokkel per koerier bestrijdt. Dit team bestaat uit rechercheurs van de Douane en de Koninklijke Marechaussee en werkt nauw samen met het Openbaar Ministerie in Haarlem. Vast beleid is dat personen van wie wordt vermoed dat ze koeriersdiensten verlenen door het slikken van bolletjes verdovende middelen direct worden aangehouden, mede vanwege het gezondheidsrisico dat zij lopen. Van de 618 smokkelaars van verdovende middelen die in 1999 op Schiphol zijn aangehouden ging het in 166 van de gevallen om bolletjesslikkers. In de regel zijn zij uit angst voor represailles niet bereid verklaringen af te leggen over hun opdrachtgever. Voor zover zij dit wel doen wordt hierop door de opsporingsinstanties van Schiphol zelf actie ondernomen dan wel wordt deze informatie doorgegeven aan het korps van de regio waar de betreffende verdachte woont. Dat geldt ook voor informatie die over deze zaken door buitenlandse politiekorpsen wordt verstrekt.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie