Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Kollumerland

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Informatie over oa. het laatste gemeentenieuws, persberichten en raadsvergaderingen.

Openingstijden 8.30 - 12.00 uur op werkdagen. Telefonisch bereikbaar via 0511-458888.

B & W: Nieuws van 16 mei 2000.

Voordat in de Olde Borchweg te Munnekezijl verkeersdrempels zullen worden aangelegd en snelheidsremmende maatregelen zullen worden genomen zullen deze zaken met de Vereniging voor Plaatselijk Belang worden overlegd.

Het plan Gemeentelijke Onderwijsachterstanden zal aan de schoolbesturen worden toegestuurd en vervolgens worden behandeld in de raadscommissie en daarna ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Een herziening van het plan Kollum-Westenstein zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad nadat deze herziening is behandeld in de raadscommissie.

Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld de bebouwde kom van Warfstermolen aan te duiden als een 30 km gebied.

Het jaarprogramma ouderenwerk zal nadat het plan in de commissie is behandeld ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Wanneer men is aangesloten op het vacuumrioleringssysteem wordt overwogen de eigenaren/bewoners in Triemen aan te schrijven, dat binnen een jaar na dagtekening alle op dit rioleringssysteem aangesloten regenwaterafvoeren losgekoppeld dienen te zijn onder nader vast te stellen voorwaarden. Voordat hiertoe wordt overgegaan zal eerst overleg worden gevoerd met het bestuur van Plaatselijk Belang.

Het milieuverslag 1999 en milieuprogramma 2001-2004 zal in procedure worden gebracht. Aan de gemeenteraad zal worden geadviseerd het resterende deel van de gemeentelijke bijdrage voor het saneren van de Simmerwei 3 te Westergeest en de Gruytsweg 5 te Warfstermolen te betalen uit de reserve Kollum Chemie.

Tegen de aanwijzing van het vogelrichtlijngebied Lauwersmeer zullen geen bedenkingen worden ingediend.

Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld in te stemmen met het initiatief van de voorzitter van Plaatselijk Belang Kollum, de voorzitter van de HIM en wethouder Wijnsma om met behulp van een onafhankelijk voorzitter te komen tot een voortzetting van het bemiddelingsproces omtrent een AZC te Kollum. De kosten van dit proces komen met het oog op de onafhankelijkheid geheel voor rekening van de gemeente. Aan de gemeenteraad zal in zijn vergadering van donderdag, 18 mei 2000 worden voorgesteld hiervoor een financieel mandaat te geven van maximaal f. 145.000,--.

Laatst gewijzigd: 18 mei 2000Gemeente Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA Kollum tel 0511-458888 fax 0511-458846 e-mail (gemeente@kollumerland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie