Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten eerste kwartaal 2000 Schuitema N.V.

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Schuitema n.v.

Resultaten eerste kwartaal 2000 Schuitema n.v.

Persberichten menu

Stijgend marktaandeel Schuitema.
Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft over de eerste 16 weken van 2000 een nettowinst behaald van EUR 6,8 miljoen (ƒ 14,9 miljoen). Ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1999 betekent dit een nagenoeg gelijke winst. Dit wordt met name veroorzaakt door kosten die samenhangen met de financiering van de overname van de A&P groep.

Omzet/markt
De Schuitema-omzet over het eerste kwartaal is gestegen van EUR 541 miljoen (ƒ 1.192 miljoen) in 1999 naar EUR 583 miljoen (ƒ
1.284 miljoen) in 2000.
Dit betekent een groei van 7,8%.

De aanhoudende groei werd met name gerealiseerd door de succesvolle C1000 winkelformule, die inmiddels bestaat uit 380 supermarkten. De omzet van de bij Schuitema aangesloten ondernemers groeit met 5,9% naar EUR 737 miljoen (ƒ 1.625 miljoen). Als gevolg van die groei is het marktaandeel gestegen van 11,2% over het eerste kwartaal van 1999 naar 11,5% over de vergelijkbare periode in 2000.

Resultaten
Het bedrijfsresultaat stijgt met 7,2% van EUR 8,4 miljoen (ƒ 18,6 miljoen) in 1999 tot EUR 9,1 miljoen (ƒ 20,0 miljoen) in 2000. Het resultaat voor belasting van EUR 10,4 miljoen (ƒ 22,9 miljoen) blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van het resultaat 1999 van EUR 10,3 miljoen (ƒ 22,8 miljoen).
De winst na vennootschapsbelasting blijft ook nagenoeg gelijk ten opzichte van 1999.

De winst per aandeel blijft met EUR 28,20 (ƒ 62,10) eveneens nagenoeg gelijk ten opzichte van EUR 28,10 (ƒ 61,90) in 1999. Het aantal geplaatste aandelen is niet gewijzigd.
De balansverhoudingen zijn in het eerste kwartaal van 2000 verder verbeterd ten opzichte van ultimo 1999. Het groepsvermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal komt uit op 53,6% tegenover 52,0% ultimo 1999.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal in 2000 een nagenoeg gelijke winst worden behaald in vergelijking tot 1999. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel onder druk zal komen te staan als gevolg van de financiering van de voorgenomen overname van de A&P groep deels middels een aandelenemissie en deels middels vreemd vermogen.

Amersfoort, 17 mei 2000
Directie en Commissarissen Schuitema n.v.

Voor nadere informatie:
Schuitema n.v.
De heer K.J. van den Hoven
033- 4533333/06-53252104

Winst- en verliesrekening Schuitema n.v.

Eerste kwartaal 2000 (16 weken, bedragen x EUR mln.)

2000 1999
Netto-omzet 582,8 540,8
Kostprijs omzet 542,2 504,6
Bruto omzetresultaat 40,6 36,2
Verkoop- en beheerskosten 31,5 27,8
Bedrijfsresultaat 9,1 8,4
Baten uit deelnemingen 0,9 0,9
Ontvangen interest 1,5 1,2
Betaalde interest -1,1 -0,2
Financiele baten en lasten 1,3 1,9
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 10,4 10,3 Belastingen van de winst 3,6 3,6
Resultaat na belastingen 6,8 6,7

Balans Schuitema n.v.

Eerste kwartaal 2000 (bedragen x EUR mln.)

2000 Ultimo 1999
Vaste activa 196 194

Vlottende activa 140 139
Vlottende passiva -131 -135
Werkkapitaal 9 4

Werkzaam vermogen 205 198

Langlopende schulden 5 6
Voorzieningen 20 19
Groepsvermogen 180 173

Totaal gefinancierd 205 198

Balanstotaal 336 333

© Schuitema n.v.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie