Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken nasleep vuurwerkramp Enscchede

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede


DRINGENDE OPROEP OM ZICH TE MELDEN:
ER WORDT ZEER DRINGEND VERZOCHT DAT IEDEREEN DIE ZICH NOG NIET HEEFT GEMELD DAT HIJ OF ZIJ TERECHT IS ZICH ZO SPOEDIG MOGELIJK MELDT BIJ DE TELEFOONNUMMER

053- 4845000

Iedereen die vermoedt dat mensen naar hem of haar op zoek zijn, wordt gevraagd zich te melden bij dit nummer.Perscommuniqué gemeente Enschede:
Stand van zaken per woensdag 17 mei, 13.00 uurLAATSTE INFORMATIE

1. Geruchten Grolsch blijken niet waar
Er gaat een hardnekkig gerucht dat er gevaar dreigt bij Grolsch. De brandweer heeft de situatie ter plekke onderzocht en meldt dat het gerucht volstrekt onjuist is.

2. Nieuwe initiatieven vanuit de bevolking Alle Enschedese basisscholen hebben besloten om op woensdag 17 mei van 19.00 20.00 uur hun deuren te openen voor financiële giften van de Enschedese bevolking.
Na dit tijdstip kan tot en met vrijdag tijdens de schooltijden ook geld op de scholen worden gebracht.

3. Kledingbeurs in de Diekmanhal
Alleen nog vandaag en morgen (17 en 18 mei) van 10.00 17.00 uur voor alle gedupeerden.

4. Inzameling
Inzameling van alle gebruikte goederen staat stop. Alleen nieuwe goederen zijn welkom (geen kleding) en dan in grote hoeveelheden (300 a 400 stuks)

5. Overbruggingsuitkering
Tot en met 16 mei zijn 1278 overbruggingsuitkeringen tot een bedrag van 1,5 miljoen uitgekeerd.

einde laatste informatie


Slachtoffers
Situatie slachtoffers op 16 mei 2000 om 21.30 : In totaal 16 doden geborgen.
In totaal 944 gewonden waarvan 40 in ziekenhuizen, daarvan weer 5 op de IC.
De stijging van bijna 300 ten opzichte van de vorige rapportage is het gevolg van een nagekomen opgave van huisartsen. Het betreft gewonden die zijn behandeld in de periode gelegen tussen 14 mei 10.30 uur en 16 mei 16.30 uur. Deze cijfers zijn reeds in de loop van de avond van 16 mei beschikbaar gekomen. Aan de namenlijst wordt op dit moment gewerkt.Politie helpt bij huizen ivm noodweer
De activiteiten van de politie bij/in de huizen in het afgesloten rampgebied dinsdagavond waren te zien, hielden verband met het opkomende slechte weer. Dat was aanleiding om de politie in te schakelen om bij de betreffende huizen spullen weg te halen bij de ramen.


Nieuwe grenzen rampgebied
Noordelijk deel
Een deel van het Noordelijk rampgebied wordt vrijgegeven alleen voor bewoners. Aannemers die hen begeleiden hebben eveneens toegang. Uitzondering vormen enkele flats (waaronder twee winkelflats, een woonflat en drie torenflats)
Adressen die nog niet vrijgegeven zijn.:

* Fazantstraat 52 t/m 110

* Fazantstraat 155 t/m 221

* Fazantstraat 223 t/m 339.

* Van Damstraat 32, 44 t/m 160 (de zuidelijke kant van de straat)
* Meeuwenstraat 4, 20 t/m 136

* Hulsmaatstraat 81

Aan deze gebouwen moeten nog nader onderzoek en herstel plaatsvinden voor zij ook kunnen worden vrijgegeven.

POORTEN (LEGITIMATIE BEWONERS)
Het bovengenoemde voor bewoners vrijgegeven gebied is toegankelijk via
* poort 1: Coppersstraat/Van Damstraat

* poort 2: Spechtstraat/mekkelholtweg

* poort 3: Spechtstraat/Meeuwenstraat

* poort 4: Stroinksbleekweg/Hulsmaatstraat
Zuid
In het zuidelijk gebied is de grens verlegd richting Lasondersingel. Het betreft het gebied rondom de Da Costastraat. De Gereformeerde Kerk Enschede Noord (Noorderkerk) aan de Lasondersingel 18 is ontoegankelijk.


Mileuvergunning opslagplaats
Belangrijkste punten:


1 In kader van W.O.B. is de milieuvergunning van het bedrijf Fireworks door de gemeente Enschede beschikbaar gesteld. Overige documenten worden nog niet vrijgegeven aanhangende het op stapel staande onafhankelijk onderzoek.


2 In 1977 is er een oprichtingsvergunning verstrekt door de gemeente Enschede voor een 13-tal bunkers, alsmede 1 werkruimte.

3 - In 1979 is er een uitbreidingsvergunning verstrekt voor 7 garageboxen (zgn. MAVO-boxen) en voor uitbreiding van de hoeveelheid vuurwerk.


4 In 1997 is er een revisievergunning verstrekt, met het accent op professionalisering van de vuurwerkopslag en vuurwerkproductie. Deze vergunning bevatte ook een uitbreiding met 3 zeecontainers, met opslagtoestemming voor licht vuurwerk.


5 In 1999 is er een vergunning verstrekt voor de plaatsing van 11 zeecontainers (licht vuurwerk) en een toegestane uitbreiding van de hoeveelheid in de boxen en containers.

In totaal was er toen een toegestane capaciteit ontstaan van 158.000 kilo.


6 Alle vergunningen, en met name ook de laatste, zijn gepubliceerd (volgens wettelijk voorschrift) en er is een cirkel rond het bedrijf getrokken waarbinnen omwonenden geïnformeerd zijn.

7 In 1997 is er van 1 omwonende een "bedenking" ingebracht, met daarin de opmerking "de opslag pas niet in een woonwijk". Deze opmerking staat daar tot spijt van het gemeentebestuur, uiteraard. Het antwoord is van planologische aard (ruimtelijke ordening) en past niet in een milieuvergunning.


8 In 1999 is geen bezwaar of bedenking ingediend na publicatie.

9 Eind 1999 is er nog een steekproefcontrole geweest. De uitkomst was dat de vergunning werd nageleefd.


10 De situering van het bedrijf (30 Ha) in een woonwijk, met een uitbreidende opslagcapaciteit stond op de agenda bij de gemeente. Er werd gewerkt aan verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie.

11 Het gemeentebestuur spreekt uit dat zij graag een bijdrage levert aan een landelijk discussie betreffende regelgeving bij opslag van vuurwerk en of deze nog voldoet aan de te stellen eisen.

Deelnemingbetuiging
Kaarten met deelnemingbetuiging kan men sturen aan: Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Daarnaast kan het condoleanceregister getekend worden via internet: (Postbus20@enschede.nl)


Drinkwatervoorraad weer op peil
De WMO (Waterleiding maatschappij Overijssel) heeft de drinkwatervoorraad weer op peil. Deze was als gevolg van de bluswerkzaamheden de afgelopen dagen sterk teruggelopen. Een en ander betekent dat er voldoende water is en dat het sproeiverbod opgeheven is.


Huisvesting
De opvang in de Diekmanhal is vanaf dinsdagavond 16 mei om 18.00 uur gesloten. Voor huisvestingsvragen kan men vanaf 8.00 tot 20.00 uur terecht bij de locatie Molenplein. Deze locatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 484.50.00. Met name bewoners en studenten die nu nog op het terrein van de Universiteit worden gehuisvest, worden gevraagd contact op te nemen.

Afzetting binnenring met Heras hekwerk
De afzetting van de binnenring is te herkennen aan hekken van Heras hekwerk.


Opvang schoolkinderen

Binnenring:

* Anna van Buren, Meeuwenstraat 4 blijft de kinderen opvangen in het Emosgebouw. s morgens van 8.30 tot 11.45 uur. Er is vervangende huisvesting gevonden. Nadere berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

* Noordlinde, Dr. van Damstraat, kinderen kunnen vanaf maandag 22 mei a.s. worden ondergebracht in het multifunctionele gebouw in de Esmarke. Nader bericht volgt. In de tussentijd worden de kinderen opgevangen in Het Kompas aan de IJstraat.

* Titus Brandsma, Mekkelholtspad 4. De leerlingen krijgen de hele week nog geen les en zullen persoonlijk door hun mentor benaderd worden voor een gesprek. De leerlingen zullen waarschijnlijk vanaf maandag 22 mei "geconcentreerd" worden opgevangen in de locatie van de school aan de Dollardstraat en wel als volgt: de oudste groepen krijgen intensievere stage. De andere groepen krijgen per dag tenminste een dagdeel les. Wanneer alternatieve huisvesting voor de langere termijn noodzakelijk is, is er reeds een passende oplossing aanwezig. Nadere berichtgeving volgt.
* VSO-De huifkar, Meeuwenstraat 160 + werkervaringsproject Hulsmaatstraat 45. De leerlingen ontvangen de hele week geen onderwijs. M.b.t. de opvang wordt individueel contact gezocht door d school met de leerlingen. Vervangende huisvesting is gevonden. Nadere berichtgeving volgt.

Buitenring:

* De werkhaven, Staringstraat 15, opwoensdag 17mei worden de lessen hervat.

* Bonifatius, Zaanstraat 10 en IJstraat. Kinderen worden opgevangen in de locatie aan de Zaanstraat. het gebouw aan de IJstraat wordt momenteel gerepareerd.

* ESV, Tichelweg 7. de schade aan eht gebouw is hersteld. de lessen beginnen woensdag 17 mei weer.

* Interzuilaire Opvangklas, Nieuwe Schoolweg 51. De lessen beginnen weer op woensdag 17 mei.

* Ariënsschool, locatie Nieuwe schoolweg 51. De lessen beginnen weer op woensdag 17 mei.

* Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark start in principe vrijdag
19 mei a.s.. De locatie Min. Savorin Lohmanlaan 58 start, indien mogelijk, woensdag 17 mei weer. Over de locatie Boddenkampsingel
80 volgt nadere berichtgeving.Afgelastingen evenementen

* De Internationale Twente Marathon 21 mei a.s. is afgelast.
* Marinus Goedharttoernooi (meerdere avonden)
* Vergaderingen raadscommissies (meerdere avonden)
* Schoolvaardigheidsproeven do 18 mei, vr 19 mei
* CDA avond over leefbaarheid do 18 mei

* Muziekevenement in Pathmoshal

* Het 6 tegen 6 toernooi voetbalclub Vogido
* Alle wedstrijden en trainingen voor deze week van korfbalclub WIK
* Het Nederlandse Astmafonds zal deze week niet collecteren in Enschede

* Concert van de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie in zalencentrum Vrieler op vrijdagavond

* Muziekmanifestatie Drum- en Showfanfare EDES as zondag op het terrein van korfbalclub Rigtersbleek

* Voetbaltoernooi 'Het kampioenschap van Enschede' op het terrein van voetbalclub UDI

* Examens reanimatie en lessen van de Enschedese EHBO-vereniging
* Alle voorstellingen t/m zondag in de Grote Kerk, Twentse Schouwburg en het Muziekcentrum

* Het feest van de supportersvereniging van FC Twente
* Alle activiteiten in het komende weekend in het kader van het
110-jarig bestaan van het Leger des Heils
* De kampioensreceptie van voetbalvereniging van FC Het Centrum as zaterdag is uitgesteld

* De concerten donderdag en vrijdag van het Poppodium ATAK, zaterdag aangepast programma

* Alle openbare activiteiten van het Conservatorium Enschede
* De clubmatch van de Twentse Kynologen Vereniging as zondag
* Feestavond ivm 50-jarig bestaan van muziektheater Music Hall as zaterdag

* Promotie wedstrijd Sparta Enschede - VSCO van dinsdag is uitgesteld, het A1/B! toernooi as zaterdag gaat niet door

ONTSTAAN VAN DE BRAND
De heer Groos, commandant van de brandweer deelde mee dat er bij het begin van de brand sprake was van verschillende kleine brandjes op het terrein waar de bunkers zich bevinden. Het feit dat er geen aanvalsplan voor dit specifieke project bestond verandert niets aan de wijze van aanpak van de brand. In beide gevallen was de enige mogelijkheid in eerste aanleg om het vuur te blussen met water.

INFORMATIECENTRUM TELEFONISCH 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR De gemeente heeft een informatiecentrum ingericht aan het Molenplein. Dit centrum kan telefonisch worden bereikt onder tel. 053 484 5000. Dit telefoonnummer is de komende dagen 24 uur bereikbaar. Op het Molenplein zijn medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst aanwezig, alsmede van verzekeringsmaatschappijen en Zorgverzekeraar Amicon.
Mensen die liever persoonlijk naar dit informatiepunt komen kunnen daar op 15, 16 en 17 mei van 09.00 uur tot 20.00 uur terecht. Voor normale bijstandsaanvragen zijn de Wijkservicecentra aan de Wesselerbrinklaan 102, B.W. ter Kuilestraat 33 en de Zaanstraat 12 geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.


AFDELING BURGERZAKEN STADHUIS GEHELE WEEK GESLOTEN De kantoren in de stadsdelen zijn normaal geopend. Dat wil zeggen van
13.00 uur tot 16.30 uur. In het Servicecentrum Noord van 08.30 uur tot
16.30 uur.


MEER INFORMATIE OVER HUISVESTING IS TE VINDEN OP DE SITE VAN WONINGCORPORATIE DOMIJN: WWW.DOMIJN .NL


ZAAKWAARNEMING
De gemeente heeft toestemming gegeven aan derden om maatregelen te treffen in het kader van het dichttimmeren van woningen ter voorkoming van schade.


STICHTING JEUGDZORG NAAR BISSCHOPSTRAAT
De Stichting Jeugdzorg aan de Deurningerstraat 301/Staringstraat is gevestigd aan de Bisschopstraat 10. Tel. 4300830./ mobiel: 06-27505862.


MEER LOCATIES CONDOLEANCEREGISTER

Vanaf maandag 09.00 uur t/m woensdag 17.00 uur liggen op de volgende locaties condoleanceregisters ter tekening:

* Stadsdeel Centrum: Burgerzaal gemeentehuis
* Stadsdeel Zuid: Wesselerbrinklaan 102.

* Stadsdeel West: B.W. ter Kuilestraat 33
* Stadsdeel Noord: Zaanstraat 12

* Stadsdeel Noord: Wijkcentrum De Sloep, G.J. van Heekstraat 408
* Stadsdeel Oost: Wijkcentrum t Volbert, Anemoonstraat 20
* Wijkcentrum De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17
* Arienhuis Glanerbrug, Redemptoristenpark 1
* Hogeschool Enschede: locatie Tromplaan

* Universiteit Twente: locatie receptie gebouw De Vrijhof
* Boekelo: Dorpshuis Hulscher, Beckummerstraat 2
* Lonneker Dorpshuis, Dorpstraat 98

* Usselo Verenigingsgebouw bij Hervormde Kerk, Lammerinksweg
* Brandweerkazerne Hengelosestraat 77

Tevens bestaat de mogelijkheid condoleanceregisters te tekenen in de gemeentehuizen van Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Goor, Delden en Oldenzaal, en het Provinciehuis in Zwolle tijdens de daar geldende openingstijden.

U wordt uitgenodigd op één van deze adressen uw deelneming te betuigen.
U kunt uw condoleance ook betuigen via de mail: (postbus20@enschede.nl)

Informatie voor alle direct getroffenen
Het wijkcentrum Noord -Zaanstraat 12 - is de gehele dag geopend. Voor alle voorkomende vragen kunt u daar terecht.
Wat te doen bij storingen?
Storing van gas en/of licht ESSENT tel. 0800 3366112 Storing bij watervoorziening WMO tel: 0800 1421 of 074 - 8515151 Storing bij telefoon: 0800 0407 of de klantenservice KPN 0800 0402
Bouwafval aan straat
Puin, glas en houtafval mag u aan straat zetten. Dat wordt opgehaald. Meubels worden niet opgehaald. Zet dus geen meubels aan straat.

24 uur per dag beschikbaar voor psychologische en emotionele ondersteuning

* SOS Telefonische hulpdienst: 074 243 33 33
* Turkse Vrouwentelefoon: 074 250 88 88*

* Ouderentelefoon 074 250 43 43

* Voor scholen: 0546 - 536916

* Peuterspeelzalen 0546 - 536918

* Kinderopvang 0546 - 536884


*

Afhalen Post
In verband met de ramp biedt de PTT Post aan alle getroffenen de mogelijkheid aan de voor hen bestemde post welke niet aan het huisadres besteld kan worden, af te halen op de lokatie: PTT Post Rigtersbleek Westend 1 (7521 RC)
maandag van 14.00 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 12.00 18.00
zaterdag 10.00 - 12.00
Voor alle informatie kunt u gratis bellen met 0800 - 0417
Huisvesting:
Meer informatie over de huisvesting is te vinden op www.domijn.nl

Bloemen leggen
Op de hoek van de Deurningerstraat/Lasonderstraat bestaat de mogelijkheid om bloemen te leggen.


Herdenkingsdienst.
Over de herdenkingsdienst en de wijze waarop volgt later meer nieuws.

Vermisten
Bij het zoeken naar vermisten gaat men als volgt te werk: allereerst wordt het puin gescand op slachtoffers. Als een gedeelte puin is "vrijgegeven" wordt het zorgvuldig geruimd, vervolgens op een centrale plaats verzameld, waarna door middel van honden een check plaatsvindt op eventuele menselijke resten. Pas daarna wordt het puin definitief vrijgegeven.


Doorschakelen telefoon
Als mensen uit het rampgebied hun telefoon willen doorschakelen naar familie/vrienden etc. elders, dan moeten ze het volgende nummer bellen:

0800 0402


Ondernemers uit het getroffen gebied

Er is een bedrijvenloket bij de Kamer van Koophandel waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Het telefoonnummer is:

0800 0235328Duurzaam Veilig Informatie bijeenkomsten:
De volgende informatiebijeenkomsten in het kader van Duurzaam Veilig zullen worden afgelast en verplaats naar een nader te bepalen datum in september:

* 17 mei Stroinkslanden, ROC, Buurserstraat 250
* 18 mei, Velve-Lindenhof, Speeltuin, v Leeuwenhoekstraat 215
* 25 mei, Dorpshuis Glanerbrug, Kerkstraat 20
* 29 mei, Twekkelerveld, De Sloep, G.J. van Heekstraat 408
* 30 mei, Wooldrik, De Roef, Past. Geertmanstraat 17
* 7 juni, Enschede Noord, Het Kompas, IJstraat 4

CALLCENTER

Het callcenter (nummer 0800-1100) is nog steeds operationeel. Dit informatienummer verstrekt publieksinformatie en informeert direct betrokkenen van de ramp.


INFORMATIE ASBEST:

Bij onderzoek van RIVM is geen asbest aangetroffen in de directe omgeving van het rampgebied (de zogeheten buitenring). Ook in het gebied waarover de rookwolk is getrokken is geen asbest gevonden; Enschede Noord, Hengelo,Delden, Borne Zenderen, Almelo, Wierden, Nijverdal)
Alle adviezen aan de bewoners zijn ingetrokken. Asbest is alleen aangetroffen op de plaats van het incident (binnen de binnenste ring)


Indien men (ondernemers) vreest voor bezittingen zoals geld kan men zich melden bij meldkamer politie 4555555, actiecentrum politie in het stadhuis.


Algemene informatie:

0800 -1100


OPROEP

Er worden nog diverse mensen vermist, die wonen binnen het rampgebied.

Wil iedereen die zich nog niet eerder gemeld heeft bij de gemeente, het opvangpunt of ziekenhuis, zich melden. Familieleden die naar u hebben geïnformeerd kunnen dan gerustgesteld worden.

U kunt bellen naar: 053 - 484 5000


De Burgemeester van Enschede

Overwegende dat het in verband met de ramp die de Tollensstraat en wijde omgeving getroffen heeft gewenst is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar en dat hij daartoe bij zijn besluit van 13 mei 2000 een noodverordening heeft vastgesteld en sindsdien enige malen gewijzigd, dat het gebied dat ter beperking van gevaar ontruimd is, inmiddels opnieuw kan worden vastgesteld en dat de maatregelen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor een nieuw vast te stellen gebied kunnen gelden,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,

b e s l u i t

Vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de noodverordening van 13 mei 2000, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij besluit van de Burgemeester van 16 mei 2000 (1e wijziging van 16 mei 2000):

1. De eerste bepaling van deze noodverordening zoals die luidt na de
1e wijziging van 16 mei 2000, wordt gewijzigd als volgt: Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de rampbestrijding, verboden vanaf dinsdag 16 mei 2000, 20.30 uur, zich op te houden binnen het in deze verordening bedoelde gebied. Onder dit gebied wordt verstaan:
Het gebied omgrensd door hekken aan de oostzijde van de Kottendijk, de zuidzijde van de Lyceumlaan, de oostzijde van de Deurningerstraat, de zuidzijde van de Dr. J. van Damstraat, de oostzijde van de Stroinksbleekweg, de zuidzijde van de Hulsmaatstraat, de westzijde van de Voortsweg, de zuidzijde van de Bernard ter Haarstraat, de westzijde van de Oldenzaalsestraat, de noordzijde van de Lasondersingel, de Boddenkampsingel tot aan de oostzijde van de Kottendijk;
De door middel van hekken afgescheiden terreinen waarop zich bevinden de panden Fazantstraat 52 tot en met 110, Fazantstraat
155 tot en met 221, Dr. J. van Damstraat 44 tot en met 160, Meeuwenstraat 20 tot en met 136 en Fazantstraat 223 tot en met
339, alsmede het door middel van hekken afgescheiden terrein aan de zuidkant van de Lasondersingel waarop zich de Lasonderkerk bevindt.
Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de Burgemeester bekend is gemaakt dat het gebied weer is opengesteld.

2. Deze verordening treedt in werking op dinsdag 16 mei 2000, 20.30 uur.

Enschede, 16 mei 2000

De Burgemeester voornoemd,
J.H.H. MansAlgemeen e-mail adres van de gemeente: (postbus20@enschede.nl) Voor vragen en opmerkingen over deze site: (webmaster@enschede.nl) Stadhuis, Langestraat 24, Postbus 20, 7500 AA, tel.(053) 4818181, fax (053) 4317445.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...