Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Hermans reikt COS 2000 Awards uit

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Minister Hermans reikt de COS 2000 Awards uit

Den Haag, 17 mei 2000 - De jaarlijkse wedstrijd die het maandblad Computers op School (COS) organiseert, ging dit jaar om de COS 2000 Awards. Scholen, leerlingen, docenten en ouders werden uitgedaagd te laten zien wie het meest vernieuwend, maar ook praktisch en pragmatisch met ICT in het onderwijs werkt. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs L.M.L.H.A. Hermans, reikte vandaag op een speciaal evenement de awards uit aan de acht winnaars, die door de jury zijn geselecteerd uit 115 inzendingen. Naar schatting hebben 850 docenten en leerlingen de uitreiking bijgewoond. De awards zijn ter beschikking gesteld door de sponsors, waaronder Microsoft, Compaq en zeventien subsponsors.

De inzendingen zijn verdeeld over zeven categorieën: school voor primair onderwijs, school voor voortgezet onderwijs, leraar primair onderwijs, leraar voortgezet onderwijs, leerling primair onderwijs, leerling voortgezet onderwijs en (groot)ouder. Alle juryleden - Juryleden:. J. Lepeltak, A. Rube, A. ten Brummelhuis, F. de Rijcke, R. Franquinet, T. van Zadelhoff van Empel, O. Cherribi en W. Illem. - hebben alle inzendingen beoordeeld. Daarbij werd gekeken of: er sprake is van inbedding in het onderwijs (scholen), dan wel een nauwe relatie bestaat met het onderwijs (individuen); het project overdraagbaar is (anderen hebben er iets aan, of het heeft een voorbeeldfunctie); het project tastbaar is en of het gaat om concrete inspanning voor projecten of activiteiten en of het project het leren leuk maakt.

In de eerste ronde is per uitgangspunt een cijfer gegeven en op basis van het totaal is een eerste selectie gemaakt. In de categorie 'school' werden de hoogste zes geselecteerd, in de categorie 'leerkracht' werden vijf inzendingen geselecteerd en in de categorieën 'leerling' en 'ouder' elk twee.
In de tweede jureringronde is per inzending gekeken in hoeverre een inzending voldeed aan de wedstrijdeisen en waarom deze school een kanshebber was. Vervolgens heeft de jury de winnaars bepaald.
Categorie 1: school voor primair onderwijs

Eerste prijs: Eerste Jan Ligthartschool, Tilburg
In de inzending van de Eerste Jan Ligthartschool valt te lezen dat deze school bezig is om ICT breed in te voeren. Omdat op veel vlakken gebruik wordt gemaakt van ICT is er sprake van inbedding in het onderwijs. De school houdt zich bijvoorbeeld bezig met Internetopdrachten, websites, cursussen voor leerlingen en e-mail projecten. De jury is van mening dat deze brede inzet van ICT het leren leuker maakt. Belangrijk is ook dat er binnen de school gedacht is aan ondersteuning van het team in de vorm van scholing, begeleiding, een ICT-beleidsplan en een lesplan. Deze school is overigens geen voorhoedeschool geweest.

Tweede prijs: OBS De Krullevaar, Nieuwegein
Deze school heeft een duidelijke visie als het gaat om het gebruik van ICT in het onderwijs. Het onderwijs op deze school is er op gericht om alle leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de kennismaatschappij en dit doen zij door ICT doelgericht in te zetten, bijvoorbeeld binnen het begrijpend leesonderwijs. Mede op basis van deze visie is deze school in het kader van Investeren in Voorsprong een voorhoedeschool geworden en de visie op ICT heeft een tastbare output gekregen. Ook heeft de school de beschikking over een Informatiecentrum waar de leerlingen gebruik kunnen maken van diverse informatiebronnen.

Stimuleringsprijs: OBS De Carrousel, Dalfsen
Het klassenkrant project van de Carrousel in Dalfsen is een zeer overdraagbaar en tastbaar project, omdat er sprake is van samenwerking tussen scholen waaronder een lerarenopleiding en een hogeschool voor Kunsten. Ook maakt het project het leren leuk omdat alle betrokken partijen een bijdrage leveren aan dit project. Na het bekijken van de website van deze school kwam de jury tot de conclusie dat De Carrousel zich snel ontwikkeld heeft op het gebied van ICT en daarom is deze school de winnaar van de stimuleringsprijs.

Categorie 2: school voor voortgezet onderwijs

Eerste prijs: Caland Lyceum, Rotterdam
Het ICT-onderwijsproject 'Caland Virtuele School' is een project gebaseerd op een duidelijk didactisch model. Op basis van dit didactisch model is voor elk vak een module ontwikkeld die tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk kan maken. Het streven is om over 5 jaar 25 procent van de lesstof via de Virtuele School aan te bieden. De modules van de Virtuele School zijn overzichtelijk en tastbaar. Om de ervaringen met collega's uit het primair en voortgezet onderwijs te delen, werd er een conferentie georganiseerd, een door de jury gewaardeerde vorm van overdracht.

Tweede prijs: Montessori College, Utrecht
Deze school had als inzending een fraaie PowerPoint-presentatie die een goed beeld geeft van het ICT-gebruik op deze school. Het Montessori College in Utrecht is bezig met de integratie van het vak informatiekunde in alle vakken. Er is dus duidelijk sprake van een brede inbedding. De school maakt gebruik van de methode Babbage zodat de leerlingen bij alle vakken op een leuke manier kennis kunnen maken met ICT. Door de tastbaarheid van dit project is het de school gelukt om een breed draagvlak onder de docenten en leerlingen te creëren.

Stimuleringsprijs: Pieter Nieuwland College, Amsterdam Deze school heeft voor een COS 2000 Awards drie projecten ingestuurd. Het DOPO project staat voor 'Digitaal Overzicht van Praktische Opdrachten'. Dit project heeft de jury doen beslissen om de stimuleringsprijs aan deze school uit te reiken. Alle praktische opdrachten die de leerlingen moeten maken worden via Internet aangeboden. Het is een toegankelijk project voor andere scholen en door middel van bijeenkomsten wordt geprobeerd om DOPO in Nederland bekend te maken. Andere projecten van deze school zijn het Waterproject, een onderzoeksproject waarin m.b.v. ICT wordt samengewerkt met een school uit Tsjechië, en het project CHATRATS waarin ICT een centrale rol speelt om CKV-onderwijs (Cultureel Kunstzinnige Vorming) vorm te geven.

Categorie 3: leraar primair onderwijs

Winnaar: Rob Megens van De Klimop, Almere
Deze ICT-coördinator werd door het team van de Klimop en door directeuren van overkoepelende instanties voorgedragen voor een COS 2000 Award. Door de inzet van Rob Megens heeft deze school voor speciaal onderwijs de beschikking gekregen over verschillende computers en werden contacten met het bedrijfsleven gelegd. Zijn visie en kijk op ICT heeft de school een voorbeeld gemaakt voor veel scholen. Hij is niet alleen actief op De Klimop, maar hij helpt 22 scholen binnen een samenwerkingsverband met de implementatie van ICT in het onderwijs. Megens heeft de COS 2000 Award gewonnen omdat hij verder kijkt dan alleen de aanschaf van computers en zijn visie breed uitdraagt in zijn omgeving.

Categorie 4: leraar voortgezet onderwijs

Winnaar: Irving Raghunath van het Montessori College, Amsterdam Deze leerkracht laat door het inzenden van een breed scala aan projecten zien hoe hij zijn onderwijs vormgeeft met behulp van ICT binnen het vak Engels. Hij maakt het leren voor de leerlingen leuker en motiveert ze door gebruik van ICT en dit is ook te zien op de website waarop de leerlingen zich introduceren. Irving Raghunath gebruikt de verschillende nationaliteiten van zijn leerlingen om inhoud te geven aan zijn onderwijs. De sectie Engels op het Montessori College heeft door de inzet van hem een scala aan actuele lessen met vocabulaire en grammaticale oefeningen.

Categorie 5: leerling primair onderwijs

Winnaars: Gert-Jan Boos en Christian te Riet van De Wiekslag, Vianen De jury was unaniem van mening dat dit team niet te scheiden is en dat deze jongens dus samen een COS 2000 Award verdienen. Zelf beschrijven ze hun eendrachtige samenwerking als volgt: "wij doen alles samen, want samen aan computers werken is leuker dan alleen en het gaat dan ook sneller". Met hun technische kennis en initiatief helpen deze jongens De Wiekslag al drie jaar met ICT. Zij kwamen op het goede idee om bedrijven aan te schrijven om sponsoring te vragen voor nieuwe apparatuur. Deze actie had tot gevolg dat de school nu beschikt over vier nieuwe computers. De activiteiten die ze ondernemen zijn breed georiënteerd: ze zetten computers in elkaar, ze geven technische ondersteuning, ze shoppen op de School & Computer beurs, ze installeren Internet en maken de leerkrachten wegwijs, ze hebben een cursus Word gemaakt voor leerlingen en ze hebben zich beziggehouden met een website voor de school. Ook denken deze jongens aan de toekomst, want ze gaan iemand opleiden die hun taak kan voortzetten als ze vertrekken naar het voortgezet onderwijs.

Categorie 6: leerling voortgezet onderwijs

Winnaar: Sjoerd de Haan van het Zernike College, Haren Deze leerling werd door drie leerkrachten van het Zernike College voorgedragen voor een COS 2000 Award. Sjoerd heeft een motorische afwijking en neemt daarom altijd een laptop mee naar school. Het bijzondere is dat Sjoerd zijn ICT-kennis voor de school beschikbaar stelt door op verschillende fronten hulp aan te bieden. Hij heeft zorg gedragen voor een website voor de school, hij is actief bij de schoolkrant en hij maakt deel uit van een computerclub (waar hij de jongste van de groep is). Sjoerd de Haan laat zien dat computers en school een prima combinatie is, die vooral erg leuk is.

Categorie 7: ouder

Winnaar: Carolien Giesbergen van De Wegwijzer, Teteringen Deze moeder heeft zich als ICT-vrijwilliger zeer verdienstelijk gemaakt. Het begon met het aspect communicatie; een nieuwsbrief voor de school. Omdat zij een aantal ICT-problemen signaleerde is zij zich hiermee bezig gaat houden op verschillende fronten. Zij is op deze school: de Word-vraagbaak, de systeembeheerder, de ICT-coördinator en de verzorger van ICT-scholing voor het team. Om deze taken te vervullen is ze nu vaak twee dagen per week op de school te vinden. De volgende taak die ze op zich gaat nemen is het inpassen van de computer in de dagelijkse lespraktijk.

Overzicht van de prijzen.

Eerste prijs school PO

Eerste Jan Ligthartschool Tilburg

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq netwerk server van Compaq Computer

* HP deskjet 970 cxi kleurenprinter van Edulan (ca. f 900,-)
* Waardecheque van uitgeverij Malmberg (f 375,-)
* Waardecheque van uitgeverij Zwijsen (f 750,-)
Tweede prijs school PO

OBS. De Krullevaer
Nieuwegein

* Aura-bibliotheekpakket (f 750,-) van Aura Software
* Educatieve software van uitgeverij Meulenhoff Educatief (f 750,-)
* Waardecheque voor ESIS-A voor Windows van OAB/Omega (f 990,-)
* Waardecheque van het OWG-Bureau (f 375,-)

* Furbie-30 computer van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 685,-)

Stimuleringsprijs school PO

De Carrousel
Dalfsen
Bijdrage Ministerie van OCenW, te besteden aan ICT (f 1500,-)
Leraar po

Rob Megens
De Klimop in Almere

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq EY multimedia pc uit het onderwijs pc thuisproject van Compaq Computer

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

* Waardecheque voor cursus ESIS-A voor Windows van OAB/Omega (f 345,- ex. BTW)

* Waardecheque van het OWG-Bureau (f 375,-)

* Cursus DRO-1 (1e 5 modules) + lesmateriaal etc.van Scheidegger Bedrijfsopleidingen (f 985,-)
Leerling po

Gert Jan Boos en Christian te Riet
De Wiekslag in Vianen

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq notebook uit het Anytime Anyplace Learning-project van Compaq Computer

* Waardecheque van A.W. Bruna Multimedia (f 750,-)
* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Ouder po

Carolien Giesberg
De Wegwijzer in Teteringen

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq palmtop pc van Compaq Computer

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Eerste prijs school VO

Caland Lyceum Rotterdam

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq netwerk server van Compaq Computer

* Waardecheque van uitgeverij Malmberg (f 375,-)
* Waardecheque uitgeverij van Wolters-Noordhoff (f 750,-) Tweede prijs school VO

Montessori College Utrecht

* Cd-roms van uitgeverij EPN (f 150,-)

* Software van Halloween Research(f 750,-)

* Waardecheque van STOAS Informatisering VO (f 750,-)
* Waardecheque van Presikhaaf Schoolmeubelen (f 750,-)
* Furbie-30 computer van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 685,-)

Stimuleringsprijs school VO

Pieter Nieuwland College Amsterdam
Bijdrage Ministerie van OCenW, te besteden aan ICT (f 1500,-)
Leraar vo

Irving Raghunat, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq EY multimedia pc uit het onderwijs pc thuisproject van Compaq Computer

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Leerling vo

Sjoerd de Haan, Zernike College Haren

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq notebook uit het Anytime Anyplace Learning-project van Compaq Computer

* Waardecheque van BGN Educatief b.v. (f 750)

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Contactpersonen voor de pers:
ESS, Anneke Kok, tel. 06-21238238 (inhoudelijke informatie over COS evenement).
MCS, Judith van Essen, tel. 023-5628208 (pr en publiciteit).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie