Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Hermans reikt COS 2000 Awards uit

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Minister Hermans reikt de COS 2000 Awards uit

Den Haag, 17 mei 2000 - De jaarlijkse wedstrijd die het maandblad Computers op School (COS) organiseert, ging dit jaar om de COS 2000 Awards. Scholen, leerlingen, docenten en ouders werden uitgedaagd te laten zien wie het meest vernieuwend, maar ook praktisch en pragmatisch met ICT in het onderwijs werkt. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs L.M.L.H.A. Hermans, reikte vandaag op een speciaal evenement de awards uit aan de acht winnaars, die door de jury zijn geselecteerd uit 115 inzendingen. Naar schatting hebben 850 docenten en leerlingen de uitreiking bijgewoond. De awards zijn ter beschikking gesteld door de sponsors, waaronder Microsoft, Compaq en zeventien subsponsors.

De inzendingen zijn verdeeld over zeven categorieën: school voor primair onderwijs, school voor voortgezet onderwijs, leraar primair onderwijs, leraar voortgezet onderwijs, leerling primair onderwijs, leerling voortgezet onderwijs en (groot)ouder. Alle juryleden - Juryleden:. J. Lepeltak, A. Rube, A. ten Brummelhuis, F. de Rijcke, R. Franquinet, T. van Zadelhoff van Empel, O. Cherribi en W. Illem. - hebben alle inzendingen beoordeeld. Daarbij werd gekeken of: er sprake is van inbedding in het onderwijs (scholen), dan wel een nauwe relatie bestaat met het onderwijs (individuen); het project overdraagbaar is (anderen hebben er iets aan, of het heeft een voorbeeldfunctie); het project tastbaar is en of het gaat om concrete inspanning voor projecten of activiteiten en of het project het leren leuk maakt.

In de eerste ronde is per uitgangspunt een cijfer gegeven en op basis van het totaal is een eerste selectie gemaakt. In de categorie 'school' werden de hoogste zes geselecteerd, in de categorie 'leerkracht' werden vijf inzendingen geselecteerd en in de categorieën 'leerling' en 'ouder' elk twee.
In de tweede jureringronde is per inzending gekeken in hoeverre een inzending voldeed aan de wedstrijdeisen en waarom deze school een kanshebber was. Vervolgens heeft de jury de winnaars bepaald.
Categorie 1: school voor primair onderwijs

Eerste prijs: Eerste Jan Ligthartschool, Tilburg
In de inzending van de Eerste Jan Ligthartschool valt te lezen dat deze school bezig is om ICT breed in te voeren. Omdat op veel vlakken gebruik wordt gemaakt van ICT is er sprake van inbedding in het onderwijs. De school houdt zich bijvoorbeeld bezig met Internetopdrachten, websites, cursussen voor leerlingen en e-mail projecten. De jury is van mening dat deze brede inzet van ICT het leren leuker maakt. Belangrijk is ook dat er binnen de school gedacht is aan ondersteuning van het team in de vorm van scholing, begeleiding, een ICT-beleidsplan en een lesplan. Deze school is overigens geen voorhoedeschool geweest.

Tweede prijs: OBS De Krullevaar, Nieuwegein
Deze school heeft een duidelijke visie als het gaat om het gebruik van ICT in het onderwijs. Het onderwijs op deze school is er op gericht om alle leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de kennismaatschappij en dit doen zij door ICT doelgericht in te zetten, bijvoorbeeld binnen het begrijpend leesonderwijs. Mede op basis van deze visie is deze school in het kader van Investeren in Voorsprong een voorhoedeschool geworden en de visie op ICT heeft een tastbare output gekregen. Ook heeft de school de beschikking over een Informatiecentrum waar de leerlingen gebruik kunnen maken van diverse informatiebronnen.

Stimuleringsprijs: OBS De Carrousel, Dalfsen
Het klassenkrant project van de Carrousel in Dalfsen is een zeer overdraagbaar en tastbaar project, omdat er sprake is van samenwerking tussen scholen waaronder een lerarenopleiding en een hogeschool voor Kunsten. Ook maakt het project het leren leuk omdat alle betrokken partijen een bijdrage leveren aan dit project. Na het bekijken van de website van deze school kwam de jury tot de conclusie dat De Carrousel zich snel ontwikkeld heeft op het gebied van ICT en daarom is deze school de winnaar van de stimuleringsprijs.

Categorie 2: school voor voortgezet onderwijs

Eerste prijs: Caland Lyceum, Rotterdam
Het ICT-onderwijsproject 'Caland Virtuele School' is een project gebaseerd op een duidelijk didactisch model. Op basis van dit didactisch model is voor elk vak een module ontwikkeld die tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk kan maken. Het streven is om over 5 jaar 25 procent van de lesstof via de Virtuele School aan te bieden. De modules van de Virtuele School zijn overzichtelijk en tastbaar. Om de ervaringen met collega's uit het primair en voortgezet onderwijs te delen, werd er een conferentie georganiseerd, een door de jury gewaardeerde vorm van overdracht.

Tweede prijs: Montessori College, Utrecht
Deze school had als inzending een fraaie PowerPoint-presentatie die een goed beeld geeft van het ICT-gebruik op deze school. Het Montessori College in Utrecht is bezig met de integratie van het vak informatiekunde in alle vakken. Er is dus duidelijk sprake van een brede inbedding. De school maakt gebruik van de methode Babbage zodat de leerlingen bij alle vakken op een leuke manier kennis kunnen maken met ICT. Door de tastbaarheid van dit project is het de school gelukt om een breed draagvlak onder de docenten en leerlingen te creëren.

Stimuleringsprijs: Pieter Nieuwland College, Amsterdam Deze school heeft voor een COS 2000 Awards drie projecten ingestuurd. Het DOPO project staat voor 'Digitaal Overzicht van Praktische Opdrachten'. Dit project heeft de jury doen beslissen om de stimuleringsprijs aan deze school uit te reiken. Alle praktische opdrachten die de leerlingen moeten maken worden via Internet aangeboden. Het is een toegankelijk project voor andere scholen en door middel van bijeenkomsten wordt geprobeerd om DOPO in Nederland bekend te maken. Andere projecten van deze school zijn het Waterproject, een onderzoeksproject waarin m.b.v. ICT wordt samengewerkt met een school uit Tsjechië, en het project CHATRATS waarin ICT een centrale rol speelt om CKV-onderwijs (Cultureel Kunstzinnige Vorming) vorm te geven.

Categorie 3: leraar primair onderwijs

Winnaar: Rob Megens van De Klimop, Almere
Deze ICT-coördinator werd door het team van de Klimop en door directeuren van overkoepelende instanties voorgedragen voor een COS 2000 Award. Door de inzet van Rob Megens heeft deze school voor speciaal onderwijs de beschikking gekregen over verschillende computers en werden contacten met het bedrijfsleven gelegd. Zijn visie en kijk op ICT heeft de school een voorbeeld gemaakt voor veel scholen. Hij is niet alleen actief op De Klimop, maar hij helpt 22 scholen binnen een samenwerkingsverband met de implementatie van ICT in het onderwijs. Megens heeft de COS 2000 Award gewonnen omdat hij verder kijkt dan alleen de aanschaf van computers en zijn visie breed uitdraagt in zijn omgeving.

Categorie 4: leraar voortgezet onderwijs

Winnaar: Irving Raghunath van het Montessori College, Amsterdam Deze leerkracht laat door het inzenden van een breed scala aan projecten zien hoe hij zijn onderwijs vormgeeft met behulp van ICT binnen het vak Engels. Hij maakt het leren voor de leerlingen leuker en motiveert ze door gebruik van ICT en dit is ook te zien op de website waarop de leerlingen zich introduceren. Irving Raghunath gebruikt de verschillende nationaliteiten van zijn leerlingen om inhoud te geven aan zijn onderwijs. De sectie Engels op het Montessori College heeft door de inzet van hem een scala aan actuele lessen met vocabulaire en grammaticale oefeningen.

Categorie 5: leerling primair onderwijs

Winnaars: Gert-Jan Boos en Christian te Riet van De Wiekslag, Vianen De jury was unaniem van mening dat dit team niet te scheiden is en dat deze jongens dus samen een COS 2000 Award verdienen. Zelf beschrijven ze hun eendrachtige samenwerking als volgt: "wij doen alles samen, want samen aan computers werken is leuker dan alleen en het gaat dan ook sneller". Met hun technische kennis en initiatief helpen deze jongens De Wiekslag al drie jaar met ICT. Zij kwamen op het goede idee om bedrijven aan te schrijven om sponsoring te vragen voor nieuwe apparatuur. Deze actie had tot gevolg dat de school nu beschikt over vier nieuwe computers. De activiteiten die ze ondernemen zijn breed georiënteerd: ze zetten computers in elkaar, ze geven technische ondersteuning, ze shoppen op de School & Computer beurs, ze installeren Internet en maken de leerkrachten wegwijs, ze hebben een cursus Word gemaakt voor leerlingen en ze hebben zich beziggehouden met een website voor de school. Ook denken deze jongens aan de toekomst, want ze gaan iemand opleiden die hun taak kan voortzetten als ze vertrekken naar het voortgezet onderwijs.

Categorie 6: leerling voortgezet onderwijs

Winnaar: Sjoerd de Haan van het Zernike College, Haren Deze leerling werd door drie leerkrachten van het Zernike College voorgedragen voor een COS 2000 Award. Sjoerd heeft een motorische afwijking en neemt daarom altijd een laptop mee naar school. Het bijzondere is dat Sjoerd zijn ICT-kennis voor de school beschikbaar stelt door op verschillende fronten hulp aan te bieden. Hij heeft zorg gedragen voor een website voor de school, hij is actief bij de schoolkrant en hij maakt deel uit van een computerclub (waar hij de jongste van de groep is). Sjoerd de Haan laat zien dat computers en school een prima combinatie is, die vooral erg leuk is.

Categorie 7: ouder

Winnaar: Carolien Giesbergen van De Wegwijzer, Teteringen Deze moeder heeft zich als ICT-vrijwilliger zeer verdienstelijk gemaakt. Het begon met het aspect communicatie; een nieuwsbrief voor de school. Omdat zij een aantal ICT-problemen signaleerde is zij zich hiermee bezig gaat houden op verschillende fronten. Zij is op deze school: de Word-vraagbaak, de systeembeheerder, de ICT-coördinator en de verzorger van ICT-scholing voor het team. Om deze taken te vervullen is ze nu vaak twee dagen per week op de school te vinden. De volgende taak die ze op zich gaat nemen is het inpassen van de computer in de dagelijkse lespraktijk.

Overzicht van de prijzen.

Eerste prijs school PO

Eerste Jan Ligthartschool Tilburg

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq netwerk server van Compaq Computer

* HP deskjet 970 cxi kleurenprinter van Edulan (ca. f 900,-)
* Waardecheque van uitgeverij Malmberg (f 375,-)
* Waardecheque van uitgeverij Zwijsen (f 750,-)
Tweede prijs school PO

OBS. De Krullevaer
Nieuwegein

* Aura-bibliotheekpakket (f 750,-) van Aura Software
* Educatieve software van uitgeverij Meulenhoff Educatief (f 750,-)
* Waardecheque voor ESIS-A voor Windows van OAB/Omega (f 990,-)
* Waardecheque van het OWG-Bureau (f 375,-)

* Furbie-30 computer van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 685,-)

Stimuleringsprijs school PO

De Carrousel
Dalfsen
Bijdrage Ministerie van OCenW, te besteden aan ICT (f 1500,-)
Leraar po

Rob Megens
De Klimop in Almere

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq EY multimedia pc uit het onderwijs pc thuisproject van Compaq Computer

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

* Waardecheque voor cursus ESIS-A voor Windows van OAB/Omega (f 345,- ex. BTW)

* Waardecheque van het OWG-Bureau (f 375,-)

* Cursus DRO-1 (1e 5 modules) + lesmateriaal etc.van Scheidegger Bedrijfsopleidingen (f 985,-)
Leerling po

Gert Jan Boos en Christian te Riet
De Wiekslag in Vianen

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq notebook uit het Anytime Anyplace Learning-project van Compaq Computer

* Waardecheque van A.W. Bruna Multimedia (f 750,-)
* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Ouder po

Carolien Giesberg
De Wegwijzer in Teteringen

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq palmtop pc van Compaq Computer

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Eerste prijs school VO

Caland Lyceum Rotterdam

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq netwerk server van Compaq Computer

* Waardecheque van uitgeverij Malmberg (f 375,-)
* Waardecheque uitgeverij van Wolters-Noordhoff (f 750,-) Tweede prijs school VO

Montessori College Utrecht

* Cd-roms van uitgeverij EPN (f 150,-)

* Software van Halloween Research(f 750,-)

* Waardecheque van STOAS Informatisering VO (f 750,-)
* Waardecheque van Presikhaaf Schoolmeubelen (f 750,-)
* Furbie-30 computer van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 685,-)

Stimuleringsprijs school VO

Pieter Nieuwland College Amsterdam
Bijdrage Ministerie van OCenW, te besteden aan ICT (f 1500,-)
Leraar vo

Irving Raghunat, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq EY multimedia pc uit het onderwijs pc thuisproject van Compaq Computer

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Leerling vo

Sjoerd de Haan, Zernike College Haren

* Volledig verzorgde eenpersoons vierdaagse vliegreis naar Seattle (USA) van Microsoft

* Compaq notebook uit het Anytime Anyplace Learning-project van Compaq Computer

* Waardecheque van BGN Educatief b.v. (f 750)

* Furbie Pentium notebook van Stichting Furbie Computers in samenwerking met Flection (f 595,-)

Contactpersonen voor de pers:
ESS, Anneke Kok, tel. 06-21238238 (inhoudelijke informatie over COS evenement).
MCS, Judith van Essen, tel. 023-5628208 (pr en publiciteit).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...