Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 17 mei 2000

Toestemming nodig voor tuinhuisjes

Het is lente en een mooie tijd om weer van uw tuin te genieten
Overweegt u een tuinhuisje aan te schaffen en in uw tuin te plaatsen? Houdt u er dan rekening mee dat u hiervoor altijd toestemming nodig heeft van de gemeente.

U kunt hiervoor speciale formulieren krijgen op het stadhuis. Binnen 5 weken na aanmelding krijgt u een reactie, waarna u al of niet tot plaatsing van een tuinhuisje kunt overgaan.

Het tuinhuisje moet voldoen aan het geldende bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. De inspecteurs van de gemeente controleren dagelijks of er tuinhuisjes worden geplaatst zonder toestemming Informeert u dus altijd tijdig bij de gemeente, dit om teleurstelling te voorkomen.

Informatie kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111, de heer R.E. Schijf, tel. 430193 of de heer P.J. Huegen, tel. 430196.

Herstraten Karneool en Zirkoon

Deze week wordt een begin gemaakt met het herstraten van de Karneool. Aansluitend zal ook de Zirkoon herstraat worden. De werkzaamheden zijn een onderdeel van het plan voor verbetering van de woonomgeving Edelsteenbuurt.

Zet afvalcontainer alleen op ophaaldag buiten

Het komt nog wel eens voor dat mensen hun minicontainer al de avond voor de ophaaldag op de aanbiedplaats neerzetten. Dat is volgens de Algemene plaatselijke verordening (Apv) niet toegestaan. De containers mogen uitsluitend op de ophaaldag zelf neergezet worden. Ook moeten ze na leging weer op dezelfde dag binnengehaald worden.
Anjerfonds steunt 's-Gravenzandse verenigingen

Van 22 tot en met 27 mei vindt de Anjercollecte 2000 plaats. Leden van diverse 's-Gravenzandse verenigingen collecteren dan voor het fonds dat jaarlijks honderden subsidies geeft aan verenigingen en instellingen op cultureel gebied. Ook heel wat 's-Gravenzandse verenigingen hebben in de loop van de jaren met succes een beroep gedaan op het Anjerfonds. Voor nieuwe instrumenten of uniformen bijvoorbeeld

Bovendien mag de aan de collecte deelnemende vereniging 1/3 van de collecteopbrengst zelf houden.

Steun daarom het 's-Gravenzandse verenigingsleven en geeft met gulle hand!

Stadsjournaal maart 2000 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand maart 2000 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* 125 jaar zondagschool Nederlands-hervormde gemeente
* 's-Gravenzanders kiezen mooiste boom

* Brand(je) op het veilingterrein

* Uitvoering Animato

* Voortgang bouw ISW-school

* Uit het archief van het stadsjournaal: Doe van Zanten

Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

D. Haspels

Aanbouw

Andriessenlaan 6

Aangevraagde bouwvergunningen

P.D. Immerzeel

Dakkapel

Vestdijklaan 35

A. Boers

Dakkapel

Dijckerwaal 4

Intratuin s-Gravenzande BV

Vergroten tuinbouwkas

Monsterseweg 129

R.B. Vollebregt

Dakkapel

Marsmanstraat 19

Geaccepteerde bouwmeldingen

P.J. van Alfen

Tuinschuurtje

Braillestraat 24

Verleende bouwvergunningen

F.J.P. Hempelman

Veranderen kantoor in woning

Noordlandseweg 5 A

Westland Energie

Transformatorstation

Persyn van Ouwendijcklaan 7

D. Schouten

Dakkapel

Meerkoet 118

Fa. Gebr. Enthoven Vof

Vernieuwen bedrijfsruimte

Rusthovenlaan 20

M.A. van der Meer

Garage

Zanddijk 66

W.C. Vermaat

Berging

Zeestraat 104

P. Vermaat

Berging

Zeestraat 106

A.J.M. Kling

Tijdelijke beheerderswoning / kantoor

t Louwtje 10

A. Vreugdenhil

Vernieuwen tuinbouwkas

Poelkade 30

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben beschikkingen opgesteld naar aanleiding van aanvragen om vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van:

* Firma J.G. van de Berg en Zn., revisievergunning voor het glastuinbouwbedrijf op het adres Woutersweg 14;
* De heer L. Vreugdenhil, uitbreidingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf op het adres Heenweg 8;
* Peter van der Plas C.V., revisievergunning voor het glastuinbouwbedrijf op het adres Oranjesluisweg 30a;
* Kwekerij Vijftigschild, revisievergunning voor het glastuinbouwbedrijf op het adres Hyacinthstraat nabij 17;
* De heer S.P.J. de Jong, uitbreidingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf op het adres Monsterseweg 110a;
* H. Weterings B.V., revisievergunning voor het mechanisatie- en plasticbedrijf op het adres Galgeweg 42.

Ontwerp-beschikkingen

De ontwerp-beschikkingen hebben 4 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen bedenkingen ingekomen, er zijn geen nadere adviezen ontvangen van de wettelijk adviseurs in deze.

Ter inzage

De beschikkingen liggen gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 18 mei tot en met woensdag 28 juni 2000, ter inzage op het gemeentehuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep

Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikkingen en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest. U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd, voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikkingen worden pas van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan is de beschikking pas van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening.

Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp-beschikking opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van Boal Systemen B.V.,
uitbreidings-/wijzigingsvergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf, op het adres Marie Curiestraat 3;

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvraag en ontwerp-beschikking ligt gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 18 mei tot en met woensdag 14 juni 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikking. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling WROM, telnr. 0174-430183.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. Deze beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Groen of grijs?

Volgende week (22 tot en met 26 mei) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Prins Willem-Alexanderschool, container op parkeerterrein Albert Heijn, op vrijdag 19 mei van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 20 mei van 10.00 tot 12.00 uur;

* De Wegwijzer, Prins Bernhardstraat 28, op zaterdag 20 mei van 11.00 tot 12.00 uur;

* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 mei;

* De Driekleur, gebouw Wilhelmina, Van de Kasteelestraat 75 op dinsdag 23 mei van 15.30 tot 18.00 uur;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie