Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Amstelveen beziet benoeming gemeentesecretaris

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen


Nieuws

COLLEGE VAN B&W GAAT PROCEDURE BENOEMING GEMEENTESECRETARIS OPNIEUW BEZIEN

Het college van burgemeester en wethouders zal 13 juni a.s. de procedure voor de benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris opnieuw bezien. In tegenstelling tot persberichten zijn er in de op 20 april jl. gestopte procedure geen veto's uitgesproken. Er vindt ook geen beraad meer plaats over mogelijke kandidaten.

Recente publikaties over de - niet geslaagde - vervulling van de vacature gemeentesecretaris geven aanleiding tot verkeerde beeldvorming en conclusies. Wij vatten samen wat er is gebeurd. Voor de vervulling van deze vacature dient het college van burgemeester en wethouders een aanbeveling aan de gemeenteraad te doen. Voor deze taak heeft het college zich laten bijstaan door een begeleidingscommissie bestaande uit de burgemeester, de wethouder personeelszaken, de heer J. van Beuzekom (oud gemeentesecretaris van Den Haag) als extern deskundige, de loco-secretaris en het hoofd personeelszaken. Verder zijn als adviesinstanties bij de selectie betrokken geweest een commissie uit de gemeenteraad gevormd door de fractievoorzitters, het concernmanagement (de directeuren van de gemeentelijke diensten) en een personeelsdelegatie, op grond van de wet op de ondernemingsraden, gevormd door een delegatie uit de Ondernemingsraad.
De procedure is met een interne openstelling gestart, nadat het college van burgemeester en wethouders de uitgangspunten voor de procedure en de profielschets van de gemeentesecretaris had vastgesteld. In de interne procedure zijn geen kandidaten naar voren gekomen, zodat daarna tot externe werving is overgegaan. In de vooraf vastgestelde uitgangspunten was uit drie mogelijkheden van werving, t.w. via adverteren, headhunting en rechtstreekse benadering van kandidaten, reeds voor de eerste optie gekozen.

Na een selectie is door de deelnemende partijen in eerste aanleg met acht kandidaten en vervolgens in de tweede ronde met twee kandidaten gesproken. Het college van burgemeester en wethouders heeft adviezen ontvangen van de genoemde drie adviesinstanties. De advisering was weliswaar niet eensluidend, maar bevatte geen veto. Dat zou in strijd met het karakter van de advisering zijn geweest. Uiteraard heeft de advisering een belangrijke rol gespeeld bij de afweging van het college. Een afweging die uiteindelijk op 20 april jl. heeft geleid tot de conclusie dat geen aanbeveling tot benoeming aan de gemeenteraad kon worden gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich op 13 juni 2000 ten principale op de situatie die is ontstaan na het collegebesluit van 20 april jl. Het college zal hierbij de uitgangspunten voor de benoeming, het profiel van de gemeentesecretaris en de procedure van werving, selectie en benoeming betrekken. Het beraad op 13 juni a.s. gaat niet meer over mogelijke kandidaten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie