Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 20 (17 mei 2000)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Arica 45, dakopbouw aanbrengen.
Stationsplein 1, fietsenstalling vernieuwen.
Wijnkoopsbaai 63, dakkapel aanbrengen.
A. Brinkmanrede 3, dakkapel aanbrengen.
Kopspoor 5, dakkapellen aanbrengen.
Geelvinkbaai 104 en 106, dakkapellen aanbrengen. Brahmsstraat 194 en 198, dakkapellen aanbrengen.
PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING.

01. Stationsplein 1, fietsenstalling vernieuwen. 02. A. Brinkmanrede 3, dakkapel aanbrengen.
03. Brahmsstraat 194 en 198, dakkapel plaatsen. 04. Kopspoor 5, dakkapellen aanbrengen.
05. Arica 45, dakopbouw aanbrengen.

Aan deze aanvragen om bouwvergunning kan worden medegewerkt door met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan.
In verband met die vrijstellingsprocedure liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 18 mei 2000 gedurende vier weken op werkdagen ter inzage van 08.00 uur tot 19.00 uur bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111.

Gedurende de aangegeven perioden is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, VERLEENDE SLOOPVERGUNNING EN TOEGEKENDE MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN.

Verzenddatum 3 mei 2000:
Standaardmolen 33, zolderverdieping uitbreiden. Verzenddatum 8 mei 2000:
Ringspoor 167, dakkapel aanbrengen.
Merellaan 117, dakkapel veranderen en vergroten. Verzenddatum 10 mei 2000:
Beltmolen 96, gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor vergunning verleend was voor het aanbrengen van een balkon in het dakvlak aan de achtergevelzijde van het woonhuis. Maria Danneelserf 16 en 18, schoolgebouw uitbreiden. Capelseweg 7, 11, 13 en 15, dakkapel vergroten en dakkapellen aanbrengen.
Brahmsstraat 5, dakkapel aanbrengen.
Stationsplein 20, 14 schotelantennes op dak aanbrengen. Hordaland 3 en 5, dakkapellen aanbrengen.
Pascaltuin 16, blokhut plaatsen.
Kopspoor 13, 17 en 19, dakkapel aanbrengen.
Brahmsstraat 65, twee dakkapellen aanbrengen. Spoorlaan 9, schuurtje plaatsen, (toegekende melding). Mendelssohnstraat 15, tuinhuisje plaatsen, (toegekende melding). Bachstraat 80, dakkapel aanbrengen.
Wijnkoopsbaai 39, 41, 43 en 45, dakkapel aanbrengen. Filosofentuin 53, dakkapel aanbrengen.
Geuldal 20, woonhuis aan voorgevelzijde uitbreiden. Centrumpassage 27 29, winkelinrichting en gedeelte scheidingsmuur slopen, (sloopvergunning).

Belanghebbenden die menen door één van de hierboven aangegeven beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend en gericht aan: Het college van Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

HERONTWIKKELINGSPLAN VOOR DE BERGEN

Dat de Stichting Woningpartners in samenwerking met IBC Vastgoed een herontwikkelingsplan voor het uit 878-woningen bestaande complex De Bergen heeft opgesteld.
Dit plan behelst onder andere het in principe realiseren van een eigen auto-inrit voor elke berg. Om dit mogelijk te maken moet een aantal nieuwe ontsluitingswegen in het gebied worden gerealiseerd. Alleen voor de Pietersberg is dit niet mogelijk gebleken.
Procedure
Om de aanleg van de ontsluitingswegen voor de Boomberg en de Waterberg en de Braamberg mogelijk te maken moet een ruimtelijke ordeningsprocedure worden gevolgd. De overige ontsluitingswegen passen binnen het bestemmingsplan Oostgaarde. Er zijn twee procedures te onderscheiden. Een voor de Boomberg en de Waterberg, de andere voor de Braamberg.

Boomberg en Waterberg
De ontsluitingsweg voor de Boomberg en de Waterberg past niet binnen het bestemmingsplan Oostgaarde. Evenmin kan gebruik worden gemaakt van een vrijstellingsbepaling in het bestemmingsplan. De raad heeft op 6 december 1999 besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden gelegen nabij de Boomberg en de Waterberg waarop de nieuwe ontsluiting betrekking heeft.
Op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, kunnen wij voor het gebied waarvoor een voorbereidingsbesluit geldt vrijstelling verlenen van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan Oostgaarde.
Wij zijn voornemens op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan Oostgaarde ten behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg voor de Boomberg en de Waterberg. Voordat wij definitief vrijstelling kunnen verlenen moet vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn ontvangen.

Braamberg
De ontsluitingsweg voor de Braamberg is gepland op gronden die in het bestemmingsplan Oostgaarde in artikel 25, lid 1, zijn bestemd als plantsoen. In artikel 25, lid 3, van het bestemmingsplan Oostgaarde is geregeld dat wij bevoegd zijn vrijstelling te verlenen van die bestemming voor het aanleggen van onder andere rijwegen en uitritten, indien dit ten behoeve van het verkeer noodzakelijk is, doch niet meer dan 5% van de voor plantsoen bestemde gronden. Deze nieuwe ontsluiting overschrijdt dit percentage niet.
Wij zijn voornemens op grond van artikel 25, lid 3, van het bestemmingsplan Oostgaarde vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg voor de Braamberg.

Inzage
De plannen liggen van 18 mei 2000 tot en met 14 juni 2000 op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, Capelle aan den IJssel. De plannen kunnen gedurende genoemde periode tevens worden ingezien in het informatiecentrum van Woningpartners aan de Waterberg 1. Dit informatiecentrum is geopend op dinsdag van 13.00 tot 20.00 uur.

Bedenkingen
Gedurende de periode van 18 mei 2000 tot en met 14 juni 2000 kunt u schriftelijk bedenkingen tegen ons voornemen indienen bij: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie