Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk


Directie Begrotingszaken

De voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BZ 2000-470 M

17 mei 2000

Onderwerp

voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk


1. Inleiding

In de nota "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording" is het Financieel Jaarverslag van het Rijk geïntroduceerd als een rijksbreed financieel verantwoordingsdocument. Het heeft tot doel om zoveel mogelijk een einde te maken aan de versnipperde financiële verantwoordingsinformatie van het Rijk. In de voortgangsrapportage "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording" die u op 8 mei jongstleden is aangeboden, is ingegaan op inhoud en procesgang van het Financieel Jaarverslag van het Rijk.


2. Voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk
Het Financieel Jaarverslag van het Rijk wordt formeel voor het eerst in mei 2001 uitgebracht. Dit heeft dan betrekking op het begrotingsjaar 2000. Om te verduidelijken wat met dit jaarverslag beoogd wordt, is een voorbeeld opgesteld dat betrekking heeft op het begrotingsjaar 1999. Dit biedt tevens de gelegenheid om aan de Staten-Generaal een beter inzicht te geven in de uitwerking van de idee van het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Naast het voorbeeld wordt, overeenkomstig artikel 66 van de Comptabiliteitswet, nog de financiële verantwoording van het Rijk uitgebracht. Hetzelfde geldt voor de in artikel 68 van de Comptabiliteitswet genoemde brief van de minister van Financiën inzake het financieel beheer. Indien u daarmee instemt, worden de financiële verantwoording van het Rijk en de genoemde brief in mei 2001 niet langer uitgebracht maar vervangen door het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Dit zal formeel worden vastgelegd in de negende wijziging van de Comptabiliteitswet die momenteel in voorbereiding is1.


3. Verdere ontwikkelingen

Met het uitbrengen van een voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk is een ontwikkelingstraject van start gegaan. Uw reacties op dit voorbeeld zullen worden verwerkt in het eerste echte Financieel Jaarverslag van het Rijk. Voor de inhoud van het Financieel Jaarverslag van het Rijk zal doorgaans de inhoud van de Miljoenennota bepalend zijn, net zo zeer als de inhoud van de departementale jaarverslagen bepaald wordt door de inhoud van de departementale begrotingen. Overigens wordt de mogelijkheid open gehouden om over specifieke onderwerpen in een box of, wanneer het onderwerp van voldoende gewicht is, in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoording af te leggen. Normaliter zullen deze onderwerpen echter zoveel mogelijk vooraf in de Miljoenennota worden aangekondigd.

U heeft verzocht om in het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2000 met behulp van prestatiegegevens verantwoording af te leggen over de intensiveringen van het Regeerakkoord. In het voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk over 1999 wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de intensiveringen.

Het voorliggende voorbeeld Financieel Jaarverslag van het Rijk over 1999 is nog sterk gericht op de middelenkant van de begroting. Dat is begrijpelijk, omdat voor de ingediende begrotingen 1999 en de Miljoenennota 1999 hetzelfde gold. Naar de mate waarin het lukt om de begrotingen en de Miljoenennota beleidsmatiger te maken, zal ook de verslaglegging beleidsmatiger kunnen zijn. Concreet betekent dit het volgende: de departementale ontwerpbegrotingen en de Miljoenennota zullen met ingang van het begrotingsjaar 2002 zijn ingericht op basis van de vragen Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag dat kosten?. In mei 2003 zullen de departementale jaarverslagen en het Financieel Jaarverslag van het Rijk beter gestructureerd het antwoord kunnen geven op de vragen Hebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie