Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regio's moeten Ruimtelijke Ordening-beleid maken

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Regio's moeten RO-beleid maken

Hilversum, 17 mei 2000

Het ruimtelijk beleid voor wonen moet niet op landelijk niveau, maar op regionaal niveau worden ontwikkeld. Juist door de combinatie van verschillende woonmilieus in een regio en het benutten van specifieke kwaliteiten van een gebied, kan worden ingespeeld op de wens naar meer woonkwaliteit. De Vijfde Not a
Ruimtelijke Ordening moet daarom met nieuwe concepten gaan werken. Algemene beleidsconcepten als de compacte stad of een restrictief bouwbeleid hebben hun geldigheid verloren. Dat staat te lezen in het manifest Ruimte voor regio's; De visie van woningcorporaties op de ruimtelijke inrichting van Nederland dat Aede s
vereniging van woningcorporaties vandaag aan minister Pronk van Ruimtelijke Ordening heeft aangeboden.

Volgens de woningcorporaties is er geen behoefte meer aan een alles regulerende overheid die het hele land via centrale concepten haar zienswijze voorschrijft. Wat in de ene regio nodig is om kwaliteit te realiseren, kan in een andere regi o
de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit juist in de weg staan. Friesland heef t
andere kwaliteiten dan Zeeland en de Kop van Noord-Holland is niet te vergelijken met het zuidelijk deel van Limburg. Die verschillen maken nu juist de kwaliteit uit die moet worden behouden en versterkt. Regionale visies, te ontwikkelen in intensieve samenwerking tussen overheden en marktpartijen, moete n
de specifieke potenties van een regio benutten. Eigenheid, differentiatie en variatie zijn daarbij de sleutelwoorden. Zo kan elke regio op basis van haar eigen kwaliteiten een bijdrage leveren aan een complete, veelkleurige kaart van Nederland.
'Als we bovendien een kwaliteitssprong willen maken moeten we ook de consequenties willen aanvaarden. Dan zal zeker 100.000 hectare extra nodig zijn voor woningbouw ', aldus algemeen directeur mr. W.D. van Leeuwen van Aedes bij de aanbieding van het manifest aan minister Pronk. De vraag naar meer ruimte in en om de woning speelt met name bij de herstructurering van bestaande gebieden. De komende dertig jaar zullen corporaties naar verwachting een half miljoen woningen slopen en een kwart miljoen woningen ingrijpend verbeteren. Met name in de steden zullen vanwege de behoefte aan meer kwaliteit vaak minder woningen worden teruggebouwd of zullen woningen worden samengevoegd. De woningcorporaties rekenen volgens Aedes-directeur Van Leeuwen dan ook op een extra woningbehoefte van 300.000 tot
600.000 woningen tot 2030. Dit aantal komt bovenop de door de overheid geplande woningbehoefte van 1,5 tot 2,1 miljoen woningen voor de komende dertig jaar. 'Als we kiezen voor woonkwaliteit, en daarvoor is breed draagvlak in de samenleving, moeten we niet terugschrikken voor het daarvoor noodzakelijke ruimtegebruik', aldus Van Leeuwen.
Van Leeuwen karakteriseerde de herstructurering van de bestaande voorraad als een operatie van hetzelfde kaliber als de nieuwbouw die nodig is om de groei va n
het aantal huishoudens tot 2030 op te vangen.

De rijksoverheid zou zich volgens Aedes in de Vijfde Nota vooral moeten richten op haar primaire verantwoordelijkheid: Europese context, water, infrastructuur, en kwetsbare (natuur)gebieden. Ze zal er bovendien op moeten toezien dat niet meer terreinen voor werk en wonen worden ontwikkeld dan vanuit de markt gewenst is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie