Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OSW met tussentijdse evaluatie GTAA-programma

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief min osw tussentijdse evaluatie GTAA-programma
Gemaakt: 18-5-2000 tijd: 16:16


2


19637 Vluchtelingenbeleid

Nr. 525 Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2000

Onder verwijzing naar mijn brief van 3 maart 1999 (TK 1998-1999, 19637 nr. 418) bied ik U, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, hierbij de 'Tussentijdse evaluatie van het pilotproject "Gefaciliteerde Terugkeer Afgewezen Asielzoekers" (GTAA)' aan1).

Mijn ambtsvoorganger heeft in november 1996 in het beleidsdocument Migratie en Ontwikkeling aangegeven financieel te willen deelnemen in de gefaciliteerde terugkeer van afgewezen asielzoekers (GTAA). Reeds in 1997 ging het GTAA-project als pilot-project van start in Ethiopië en Angola. Met de overheden van deze landen werden overeenkomsten (agreed minutes) met een looptijd van drie jaar afgesloten, op resp.
22 augustus 1997 in Addis Abeba en 25 september 1997 in Luanda. Afschriften hiervan werden U eerder aangeboden. Op basis van de agreed minutes kon het GTAA-project in Ethiopië en Angola van start gaan. In beide landen werden projectbureaus geopend om de komst van afgewezen asielzoekers uit Nederland te faciliteren. Geschat werd, op grond van de toentertijd bij de IND beschikbare ramingen, dat 700-900 Ethiopiërs en 300 Angolezen onder het programma zouden kunnen terugkeren. Behalve een korte opleiding in Nederland werd de afgewezen asielzoeker die van het programma gebruik wilde maken ook een zeer korte opvang in diens land van herkomst, negen maanden lang een financiële uitkering alsook hulp bij het weer opstarten van een duurzaam sociaal-economisch bestaan in respectievelijk Ethiopië en Angola, geboden. Daarnaast werd aan de gemeenschappen waarin de afgewezen asielzoekers terugkeerden de mogelijkheid geboden projectvoorstellen in te dienen op het terrein van infrastructuur, onderwijs of gezondheidszorg.
Uit het tussentijdse evaluatierapport blijkt dat in totaal 12 Ethiopische afgewezen asielzoekers met gebruikmaking van de faciliteiten aangeboden in het kader van het GTAA zijn teruggekeerd. Naar Angola keerde onder het GTAA niemand terug; daarbij moet echter worden aangetekend dat de uitvoering van het project in augustus 1998 werd opgeschort in verband met de toen verslechterende veiligheidssituatie in dat land in het licht van de weer oplaaiende burgeroorlog, naar aanleiding waarvan ook een uitstel-van-vertrek beleid werd ingesteld.

Ook wordt gewezen op het feit dat de gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers niet van de grond kwam vanwege problemen rondom het verkrijgen van de noodzakelijke reisdocumenten van de Ethiopische overheid, en vanwege het feit dat de uitvoering van het stappenplan beëindiging voorzieningen problematisch was, met name daar waar men in de decentrale opvang verbleef, omdat dit onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheden valt. Enkele gemeenten waren van mening dat de uitzetting van asielzoekers uit ROA-woningen niet humaan was.

Degenen die wel zijn teruggekeerd hebben, zo blijkt uit het rapport, overigens uitstekend hun draai weten te vinden in de Ethiopische samenleving. Kwalitatief, voor wat betreft de herintegratiekansen voor terugkeerders, is het GTAA-project dus wel geslaagd. Projecten voor de lokale gemeenschap werden overigens niet gerealiseerd. Terugkeerders waren vooral gericht op het weer opbouwen van hun leven ter plaatse, terwijl ook de lokale NGO's en autoriteiten geen voorstellen hebben ingediend.

Tenslotte noemt het rapport meerdere pluspunten. Met het GTAA-project is hoe dan ook ervaring opgedaan met de landsgewijze invulling van de geïntegreerde aanpak van het terugkeerbeleid. In Ethiopië verliep de bilaterale samenwerking voor zover het de herintegratie betreft van vrijwillig terugkerenden goed. Het projectbureau heeft aan het succes van de herintegratie een substantiële bijdrage kunnen leveren. In Nederland hebben overheidsdiensten en particuliere en internationale organisaties ervaring opgedaan in het samenwerken bij de uitvoering van complex en maatschappelijk gevoelig beleid. Het GTAA-project heeft de discussie over terugkeer verder aangewakkerd en belangstelling getrokken van andere landen en verschillende (internationale) organisaties.

In het tussentijdse evaluatie-rapport worden drie opties genoemd:(1) de onmiddellijke stopzetting van het GTAA-project; (2) de voortzetting van het GTAA-project in zijn huidige vorm tot de voorziene einddatum van respectievelijk 22 augustus en


25 september 2000 en (3) voortzetting tot genoemde data, maar dan met een aantal extra inspanningen die erop zijn gericht (a) het project nog eens in Nederland onder de doelgroep aan de man te brengen, (b) de kwestie van de reisdocumenten tot een oplossing te brengen en (3) na te gaan bij andere Europese landen of men belangstelling heeft een activiteit als de onderhavige samen uit te voeren (de zgn. multilateralisering).

In mijn eerder aangehaalde brief van 3 maart 1999 en die van 17 november 1999 (TK 1999-2000, 19637 nr. 435) heb ik Uw Kamer reeds aangegeven de inzet van OS-middelen voor terugkeer van afgewezen asielzoekers alleen te willen voortzetten in multilateraal kader. Dit betekent dat het GTAA in zijn huidige bilaterale opzet niet zal worden voortgezet na ommekomst van de huidige projectperiode. Met inachtneming van dat uitgangspunt en op basis van de belangrijkste bevindingen van het rapport, kom ik tot de conclusie dat de volgende aanpak mijn voorkeur heeft.


1. In samenwerking met de verschillende Nederlandse betrokkenen zal het GTAA-pakket aan de daarvoor in aanmerking komenden onder de aandacht gebracht blijven worden;


2. Het overleg dat Nederland steeds heeft gevoerd met de Ethiopische autoriteiten over de afgifte van reisdocumenten ingeval van gedwongen terugkeer zal, alhoewel tot dusverre geen concrete resultaten konden worden geboekt, worden voortgezet.


3. Afronden van de inventarisatie van de mogelijkheden om het GTAA in enigerlei vorm in een multilateraal kader onder te brengen. Weliswaar zijn al de nodige besprekingen gevoerd, maar deze hebben nog niet geleid tot een concreet perspectief op multilateralisering. Mocht zulks alsnog kunnen worden gerealiseerd, dan zal er vanzelfsprekend voor worden zorggedragen dat dit geschiedt binnen de kaders van het vernieuwde terugkeerbeleid zoals dat in de brief van Staatssecretaris van Justitie in zijn brief aan Uw kamer van 25 juni 1999 (TK
1998-1999, 26646,nr 1) is neergelegd en met Uw Kamer is besproken.
Ik neem mij voor Uw Kamer zo spoedig mogelijk over verdere ontwikkelingen te informeren.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

E.L. Herfkens


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...