Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over exploitatie Britse spoorlijn

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over exploitatie britse spoorlijn
Gemaakt: 18-5-2000 tijd: 17:23


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 mei 2000

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Reitsma en Leers over mogelijke plannen NS voor exploitatie van Britse spoorlijn.


1. Kent u het bericht (in het Parool van 21 april 2000) dat de Nederlandse Spoorwegen hebben ingeschreven voor de exploitatie van een netwerk van spoorlijnen tussen Londen en het zuidwesten van Engeland?
Ja.


2. Welke mogelijkheden biedt het thans vigerende contract tussen Staat en de
Nederlandse Spoorwegen voor de laatste om hiertoe zelfstandig te besluiten? Aan welke voorwaarden en bepalingen is NS gehouden bij een eventuele bestemming tot exploitatie van een buitenlandse spoorlijn?
Het gaat hier om een commerciële afweging, die NSR momenteel zelfstandig kan maken. Uiteraard dient NSR te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen zoals die in Engeland gelden. De activiteiten worden voor eigen rekening en risico van NSR uitgevoerd.


3. Wat is uw opvatting over dit voornemen? Bent u van mening dat de Nederlandse Spoorwegen haar zaken in Nederland voldoende op orde heeft en dat een investering in het buitenland niet ten koste gaat van de omvang en kwaliteit van de dienstverlening in Nederland?
Ik kan mij voorstellen dat NSR ervaring op wil doen met aanbestedingen in het buitenland met het oog op de liberalisering van de Europese spoormarkt. Ik ben van mening dat de NSR haar zaken in Nederland redelijk op orde heeft, maar dat verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Het vervoer van NSR in Nederland wordt in toenemende mate geregeld via afzonderlijke contracten en concessies. Daarbij worden zaken als omvang en kwaliteit van de dienstverlening in Nederland vastgelegd. NSR zal door mij gehouden worden aan deze contracten en concessies voor het nationaal spoorvervoer.


4. In hoeverre is het initiatief van de NS passend bij de tendens tot internationalisering van het spoorvervoer? Sluit het ook aan bij uw voornemen om de relatie tussen de Staat en de Nederlandse Spoorwegen te herijken zoals u aangekondigd hebt bij de discussie over de aanbesteding van de HSL?

Ik ben van mening dat het initiatief van NSR past in de tendens tot internationalisering van het spoorvervoer. Het sluit ook aan bij mijn voornemen om de relatie tussen de Staat en de Nederlandse Spoorwegen te herijken. In het kader van mijn voornemen om tot een statutenwijziging te komen, zal nader gesproken worden over de ondernemersvrijheden van NS. U heeft een notitie over de relatie tussen de Staat en NS, waarin ik mijn visie hierop uiteenzet, onlangs ontvangen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie