Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie Landbouw Belgie: Consum functioneert efficient

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

17/05/2000

PERSBERICHT

CONSUM FUNCTIONEERT EFFICIENT

Om een nieuwe dioxinecrisis te vermijden, heeft de overheid het CONSUM (contaminant surveillance system) programma uitgewerkt en opgestart. Dit programma heeft tot doel permanente monitoring en traceerbaarheid in te voeren op alle niveaus van de productiekolom. Het systeem moet een snelle opsporing van gevallen van contaminatie (preventief aspect) en een snelle en efficiënte reactie op vastgestelde contaminaties (curatief aspect) mogelijk maken.

Een belangrijk luik in het CONSUM-programma is de monitoring van de veevoeders op contaminanten. In deze monitoring neemt het opsporen van PCB's een belangrijke plaats in. Tot op vandaag werden 3185 monsters genomen, waarvan er 2889 geanalyseerd werden. De resultaten waren tot zeer recent allen negatief.

Bij een veevoederbedrijf in FELUY is evenwel een positief resultaat (12587 g/kg vet) bekomen op een monster van een rundveevoeder. Dit monster, bestemd voor kalveren van 0 tot 4 maanden, werd genomen op 5 mei. De analyseresultaten waren op 16 mei bekend.

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen. De Inspectie Grondstoffen (DG4) is een grondig onderzoek bij het betrokken bedrijf gestart. Het betrokken veevoederbedrijf werd voorlopig geblokkeerd. Er zijn stalen van alle grondstoffen genomen en deze monsters worden op dit moment geanalyseerd. Van zodra het positief resultaat gekend was, werd de tracering van de rundveebedrijven die van het verdachte lot voeder gekregen hadden, gestart. Hierbij is gebleken dat het veevoeder aan 3 veehouders geleverd werd. Deze bedrijven werden onder toezicht van de Veterinaire Diensten (DG5) geplaatst en er werden bijkomende monsters genomen.

In het kader van het project CONSUM werden een aantal procedures uitgewerkt die een snelle circulatie van de informatie aan alle relevante diensten mogelijk moet maken. Deze alarmprocedure werd onmiddellijk in werking gesteld. Zowel het kabinet van de Minister van Middenstand en Landbouw, als het kabinet van de Minister van Volksgezondheid werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van het positief resultaat. Daarnaast werden de diensten van Volksgezondheid, het IVK en de Eetwareninspectie verwittigd van de gedane vaststellingen. De Europese Commissie werd eveneens ingelicht.

Op basis van de huidige stand van het onderzoek blijkt dat er zeker geen gevaar voor de consument bestaat. Het besmette veevoeder was bestemd voor kalveren van 0-4 maand. Normaal maakt het geproduceerde type veevoeder slechts een klein deel uit van het volledige rantsoen dat aan deze kalveren gegeven wordt. Deze dieren drinken immers voornamelijk melk. Dit betekent dat het gevaar voor besmetting van de dieren miniem is.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het profiel van de aangetroffen PCB's duidelijk verschilt van het profiel vastgesteld in de dioxinecrisis. Uit voorzorg werden toch dioxine-analyses aangevraagd. De resultaten zullen in de loop van volgende week beschikbaar zijn.

Het betreft hier een kleine fabrikant van veevoeders die beperkte hoeveelheden veevoeders produceert. Andere loten uit zijn fabrikage werden - in het kader van het CONSUM programma - onderzocht en vertoonden geen besmetting. Het gaat in dit geval naar alle waarschijnlijkheid om een beperkte en lokale besmetting. Het voorzorgsbeginsel werd evenwel in deze zaak onverkort toegepast. Het volledige veevoederbedrijf werd geblokkeerd en de rundveebedrijven die het verdacht voeder gekregen hebben, werden onder toezicht geplaatst. Alle van dicht of ver betrokken diensten werden on line verwittigd.

Het onderzoek is op dit moment nog lopende, maar in het kader van de volledige informatie naar de bevolking toe acht ik het nuttig om nu al, in alle openheid, een stand van zaken te geven. Van zodra er meer informatie beschikbaar komt, zal die in eerste instantie aan de bevoegde overheden, onmiddellijk daarna aan het publiek medegedeeld worden.

Ik wens te benadrukken dat de gedane vaststellingen geen reden mogen zijn tot paniek. Integendeel, er moet vastgesteld worden dat het CONSUM programma, ingesteld door deze Regering, zeer efficiënt gefunctioneerd heeft. In een zeer vroeg stadium werd door de diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw een contaminatie gedetecteerd. Onmiddellijk werd een onderzoek gestart en werden via een informatiesysteem, eveneens uitgewerkt in het kader van het CONSUM-project, alle mogelijke betrokken diensten van het Ministerie van Volksgezondheid verwittigd. Parallel hiermee werd de Europese Commissie geïnformeerd. Dergelijke snelle actie moet ons toelaten het probleem in de kiem te smoren, aldus Minister Gabriels. Dit voorval toont ook de noodzaak van dit programma aan, niet alleen op Belgisch maar ook op internationaal vlak. De minister zal er dan ook blijven voor ijveren dat een vergelijkbaar project binnen de Europese Gemeenschap uitgebouwd wordt.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie