Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ter inzage stukken bestemmingsplan W. Dreeslaan Ede

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Inspraak beleidsvoornemen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 18 mei tot en met 14 juni 2000 de volgende stukken t.b.v. het bestemmingsplan Dr. W. Dreeslaan ter inzage liggen:

A. Voorontwerp-bestemmingsplan 'Dr. W. Dreeslaan'

Dit plan voorziet in de juridische regeling voor de verbreding van de N781 tot 2X2 rijstroken met bijbehorende voorzieningen ( o.a. busbanen, fietsverbindingen en een fietstunnel) tussen de gemeentegrens met Wageningen en de aansluiting met de A12. Tevens is voor de verbreding een landschapsplan opgesteld.

B. Procedure op basis van de Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Ede zijn voornemens ten behoeve van het bestemmingsplan Dr. W. Dreeslaan een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het betreft een verzoek tot vaststelling van hogere dan de voorkeursgrenswaarden op grond van artikel 100a van de Wet geluidhinder. Het ontwerp-verzoek en het akoestisch onderzoek liggen ter inzage.

C. Sanering op basis van de Wet geluidhinder

Eveneens ligt het saneringsprogramma ter inzage dat is opgesteld voor 3 te saneren woningen in verband met het verkeersgeluid van de gehele toekomstige N781. Deze stukken zijn opgesteld op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder en worden ingediend bij het Ministerie van VROM.

Alle genoemde stukken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is van maandag t/m donderdag geopend van
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Belanghebbenden worden van 18 mei tot en met 14 juni 2000 in de gelegenheid gesteld om op het plan te reageren:
* een schriftelijke reactie (onder vermelding van het onderdeel waarop de reactie betrekking heeft) kan

worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, Postbus

9024, 6710 HM EDE

* een mondelinge reactie op het inspraak beleidsvoornemen (genoemd onder A) kan worden gegeven na

afspraak met de heer Th. Driever, tel. (0318) 68 06 88, of de heer J. van der Zwan, tel. (0318)

68 06 33.

* Een mondelinge reactie op de ontwerp-verzoek hogere waarden en het saneringsprogramma (genoemd

onder B en C) kan worden gegeven na afspraak met de heer R. Munniks, tel. (0318) 68 02 39.

Tevens zal er 18 mei a.s. een inloopbijeenkomst worden georganiseerd in gebouw 'De Brink' , Brinkstraat 39 in Bennekom. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Van de schriftelijke en mondelinge reacties wordt een verslag gemaakt.Ede, 17 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie