Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Dalende tendens werkloosheid houdt aan

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS

Dalende tendens werkloosheid houdt aan

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de maanden februari-april uit op 201 duizend. De tendens van de werkloosheid is nog steeds dalend. In de laatste twaalf maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met vierduizend per maand.

Daling geregistreerde werkloosheid
In de maanden februari-april van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 201 duizend. Door seizoensinvloeden is de werkloosheid in deze periode van het jaar altijd hoger. Na verwijdering van de seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer uit op 193 duizend. De laatste vijf maanden hebben de werkloosheidscijfers een grillig verloop. De cijfers zijn echter gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben daarom een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan om die reden het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Vergeleken met een half jaar geleden ligt het aantal werklozen nu twintigduizend lager. En vergeleken met een jaar geleden is de werkloosheid met 45 duizend mensen afgenomen. De tendens is dus nog steeds dalend, de daling bedraagt ongeveer vierduizend per maand.

Aanbod op de arbeidsmarkt
Het aanbod op de arbeidsmarkt bestaat niet alleen uit de geregistreerde werklozen. Er zijn nog meer mensen die een betaalde baan willen hebben. Allereerst gaat het om mensen die zelf actief op zoek zijn naar werk, maar niet ingeschreven staan bij het arbeidsbureau. In 1999 waren dit 130 duizend mensen. Daarnaast zijn er nog mensen die betaald werk willen hebben, maar niet op korte termijn kunnen beginnen in een baan of daar niet naar zoeken. In 1999 ging het om 450 duizend mensen. In totaal waren er vorig jaar ruim 800 duizend mensen die betaald werk wilden hebben.
Technische toelichting
Het vorige maand gepubliceerde cijfer over het eerste kwartaal is gecorrigeerd van 215 naar 217 duizend. Het seizoensgecorrigeerde werkloosheidscijfer is gecorrigeerd van 198 naar 200 duizend. Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.
Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.
Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts).
Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie