Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Scherpere rollen partners Wijkgericht Samenwerken Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Rollen van partners in Wijkgericht Samenwerken aangescherpt (18 mei)

Vier jaar na de start van het initiatief, is het Wijkgericht Samenwerken opnieuw geëvalueerd Daaruit bleek dat de organisaties die deelnemen in het Wijkgericht Samenwerken (gemeente, Sociaal Kultureel Werk Nieuwegein, politie en woningcorporatie Mitros Wonen) en de bewoners uit de wijknetwerken positief waren over de samenwerking. Verder bleek er behoefte aan helderder afspraken over de rollen van de deelnemende organisaties. Dit heeft onder meer geleid tot nieuwe afspraken over de rolverdeling, samenwerking, inzet, verwachtingen en verantwoordelijkheden van de partners. Deze zijn vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (convenant). Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft hiermee 9 mei ingestemd. Het nieuwe convenant verschilt van het vorige wat betreft de volgende afspraken: · De gemeente is eindverantwoordelijk, heeft de rol van procesregisseur en heeft de leiding bij de totstandkoming van wijkbeeld en wijkplan.

· De SKWN is verantwoordelijk voor het activeren en ondersteunen van de inbreng van bewoners.

· Politie en woningbouwcorporaties zijn verantwoordelijk voor die taken die zij in het wijkplan op zich genomen hebben. Ze kunnen verder expertise inbrengen bij het ontwikkelen van het plan en bij de uitvoering. Zij dragen vanuit de eigen taakstelling verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk.

· Wijkmanager en buurtwerker vormen samen een team.

· Het wijkteam is niet meer verantwoordelijk voor de regie van het proces. De taak van het wijkteam blijft in de toekomst beperkt tot afstemming over de totstandkoming en uitvoering van het wijkplan.

· De projectgroep en de stuurgroep worden opgeheven. Tenminste twee keer per jaar vindt op managersniveau beleids- en afstemmingsoverleg plaats.

Daarnaast zetten de wijkmanagers zich in om binnen de gemeentelijke organisatie een krachtiger en slagvaardiger positie te verwerven. Nadat de gemeente het convenant heeft ondertekend, zetten de andere partners ook hun handtekening onder de overeenkomst. De nieuwe afspraken zijn gemaakt voor de duur van een jaar. Ook de woningstichtingen Jutphaas en Amnis hebben aangegeven het convenant te willen ondertekenen.

Gemeente gaat overlast hondenpoep in Doorslag en Batau-Noord bestrijden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein heeft 9 mei ingestemd met een plan voor de bestrijding van de overlast door hondenpoep. Het college wil in september 2000 starten met een proefproject in de wijken Doorslag en Batau-Noord. Het project houdt in dat de gemeente hondenuitlaatplaatsen aanwijst en hier voorlichting over geeft. Bovendien houden de politie en de Stadswacht toezicht op de naleving van regels voor het uitlaten van honden. Doel van het proefproject is onderzoek te doen naar de mate van overlast en naar het effect van de maatregelen. In andere gemeenten is deze aanpak effectief gebleken. Het college heeft 66.000 gulden gereserveerd voor de proef, welke loopt tot begin 2001. Daarna evalueert de gemeente de proef, waaruit een voorstel aan de gemeenteraad volgt om de maatregelen al dan niet uit te breiden naar de andere wijken.

Samen met bewoners
Uit onderzoek blijkt dat de inwoners van Nieuwegein de overlast door hondenpoep zien als één van de belangrijkste knelpunten in de wijken. Aanpak van dit knelpunt in de wijken wordt nu verder uitgewerkt op initiatief van het Wijkgericht Samenwerken (een samenwerkingsverband tussen bewoners, gemeente, Sociaal Kultureel Werk Nieuwegein, de politie en woningcorporaties). Daarbij is gekozen voor een proef in de wijken Doorslag en Batau-Noord, omdat in deze wijken bewonersgroepen actief zijn op het gebied van de bestrijding van hondenpoepoverlast. Deze bewoners (waaronder ook hondenbezitters) zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van het plan van aanpak. De gemeente verkent momenteel met deze bewoners mogelijke locaties voor hondenuitlaatplaatsen. In juni volgen algemene informatieavonden in de wijken. Op deze informatieavonden geeft de gemeente informatie over de aanpak en kan binnen bepaalde grenzen nog overlegd worden over de locaties van de hondenuitlaatplaatsen.
Bewoners die betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van het proefproject kunnen contact opnemen met de buurtwerker van de wijk Doorslag, Anneke van Duinhoven (telefoonnummer
6042512), of de wijkmanager van de gemeente, Marcel Verhoef (telefoonnummer 6071344). Iedereen is welkom. Ook voor vragen kan men bij de genoemde personen terecht.

Hondenkaart
De gemeente Nieuwegein heeft onlangs een geactualiseerde hondenkaart uitgegeven. Op deze kaart staat waar u in Nieuwegein uw hond mag uitlaten, al dan niet aangelijnd. Door de hondenkaart kan iedereen precies weten waar wat is toegestaan, en wanneer de hondenbezitter in overtreding is.
U kunt de Hondenkaart gratis ophalen bij de unit Communicatie in het Nieuwegeins gemeentehuis, Raadstede 1. Als u de kaart telefonisch wilt bestellen of als u meer informatie over de kaart wilt, kunt u bellen naar de Servicelijn Stadsbeheer van de gemeente Nieuwegein, telefoon 0800-0230258 (gratis). Let wel: de kaart is gedrukt in een beperkte oplage.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie