Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogleraar bepleit vertaalslag nieuwe kennis naar innovatie

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht


18 mei 2000
Hoogleraar bepleit vertaalslag van nieuwe kennis naar innovatie

Wetenschap moet meer bijdragen aan maatschappelijke vragen en problemen

Vanuit de samenleving worden er aan de wetenschap in toenemende mate vragen gesteld en oplossingen verwacht voor steeds complexere problemen. Bovendien speelt nieuwe kennis, en het toepasbaar maken van die kennis, een steeds belangrijkere rol binnen de economie en maatschappij. Om beter aan te sluiten bij deze ontwikkelingen moeten universiteiten meer gaan investeren in multidisciplinaire wetenschap. Dat zal de positie van universiteiten binnen de samenleving versterken. Het is bovendien een noodzakelijk proces want universiteiten zullen steeds meer verantwoording af moeten gaan leggen over hun doen en laten.

Een goede zaak vindt prof.dr.ir. Ruud Smits. Volgens hem hebben universiteiten zelfs de plicht om zich regelmatig op hun positie te bezinnen, daar zonodig consequenties aan te verbinden en daarover verantwoording af te leggen aan de samenleving. Smits doet zijn uitspraken in zijn oratie op 19 mei als hoogleraar 'Technologie en innovatie, in het bijzonder strategie en management van innovatieprocessen' aan de faculteit Scheikunde. Smits maakt deel uit van de multidisciplinaire onderzoeksgroep Innovatiewetenschap.

Smits stelt in zijn oratie dat, in tegenstelling wat wel eens wordt gedacht, het bij de vaak ongrijpbare ontwikkeling van technologie en wetenschap niet gaat om iets wat ons zomaar overkomt. Net als de ontwikkeling van economische en sociale systemen is de ontwikkeling van wetenschap en technologie mensenwerk, en dus beïnvloedbaar. Tegelijkertijd constateert hij dat nieuwe kennis in deze tijd een cruciale rol speelt in maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Binnen de economie nemen kennisintensieve producten en diensten een steeds belangrijkere plaats in. In 15 jaar is bijvoorbeeld hun aandeel in de export van Japan en de Verenigde Staten met 500 tot 600 procent toegenomen. Ook voor de samenleving in bredere zin is kennis van groot belang. Als voorbeeld noemt Smits de rol van informatietechnologie in het onderwijs en die van de biotechnologie voor de gezondheidszorg en ons voedsel.

Dat nieuwe kennis niet automatisch leidt tot innovatie heeft echter niet alleen te maken met wetenschappelijke of technische problemen. Het gaat ook in toenemende mate om ethische, maatschappelijke, bedrijfskundige en organisatorische problemen. Zo verwacht Smits dat de 21-ste eeuw in het teken komt te staan van de 'life sciences'. Hierbij spelen ethische vraagstukken een grote rol (kloneren, onderzoek aan menselijke embryo's, genetisch gemodificeerd voedsel). Daarnaast gaan steeds meer partijen een rol spelen in besluitvormingsprocessen. Binnen de netwerkeconomie wordt het steeds noodzakelijker om allianties aan te gaan en deel uit te maken van allerlei netwerken. Ook is er een economisch belang. Zo scoren Nederland (en Europa) laag als het gaat om de vertaling van nieuwe wetenschappelijke kennis in succesvolle producten, diensten en oplossingen. Volgens Smits moet de innovatiewetenschap dan ook een bijdrage gaan leveren om het economisch en maatschappelijk rendement van investeringen in kennisontwikkeling te verhogen.

De toenemende rol van de multidisciplinaire wetenschap hoeft volgens Smits niet ten koste te gaan van de monodisciplines. De multi's vormen volgens hem een onderdeel van de ook voor mono's in toenemende mate noodzakelijke brug naar de samenleving. De mono's zijn voor de multi's belangrijk omdat zij een groot deel van de kennis produceren die de multi's nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Als daarin de juiste balans kan worden gevonden komt dat niet alleen de afzonderlijke onderwijs- en onderzoeksgroepen ten goede, maar wordt ook de positie van de universiteit in de dynamische omgeving waarin zij momenteel opereert structureel versterkt.

Vrijdag 19 mei, 16.15 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Oratie:'Innovatie in de universiteit'
Prof.dr.ir. R.E.H.M. Smits, faculteit Scheikunde
De tekst van de oratie is verkrijgbaar bij:
Voorlichter Johan Vlasblom

(030) 2534073/3492

Home UU Uw reactie Find

Laatst gewijzigd: 18 mei, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: (UUmedia@csc.usc.uu.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie