Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA: oplossen huisartsentekort op het platteland

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Bonussen voor oplossen huisartsentekort op het platteland (180500)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Bonussen voor oplossen huisartsentekort op het platteland (180500)

Den Haag, 18 mei 2000

Schriftelijke vragen van het lid Buijs (CDA) aan de minister van VWS


1. Kunt u het bericht bevestigen dat u tijdens een werkbezoek aan Zeeland heeft voorgesteld een bonus of toeslag te bieden aan startende huisartsen die zich op het platteland willen vestigen? 1)

2. Aan welke hoogte van bedragen denkt u dan, welk bedrag heeft u daarvoor per saldo voor beschikbaar en op welke wijze heeft u in de dekking daarvan voorzien?


3. Aan welke criteria zal moeten worden voldaan om als startende huisarts op het platteland voor een bonus in aanmerking te kunnen komen en wat verstaat u in dat verband onder dunbevolkt?

4. Op welke wijze denkt u daarnaast de uitstroom van huisartsen vanaf het platteland naar bijvoorbeeld de stad te kunnen tegengaan? Heeft u daarvoor ook een bedrag aan toeslag in gedachte? Zo neen, waarom niet? Kan zulks ertoe leiden dat u gaat dweilen met de kraan open?

5. Heeft aan uw voorstel een analyse ten grondslag gelegen en kunt u bevestigen dat de uitkomsten daarvan een bonus als in vraag 1- bedoeld als oplossing voor de specifieke problemen van huisartsen op het platteland rechtvaardigen?


6. Waarom heeft u uw voorstel niet in het onlangs gehouden AO over de huisartsenzorg van 30 maart j.l. gedaan en moeten leden van deze Kamer uw voorstel via de media vernemen? 2)


7. Wilt u per ommegaande alsnog uw voorstel met een goed en degelijke financiële onderbouwing aan de Kamer overleggen? Zo neen, moet uw voorstel alsdan slechts gezien worden als een proefballon?

8. Heeft u kennis genomen van de uitspraken van de woordvoerder van de Districts Huisartsen Vereniging Zeeland die een bonus of toeslag geen oplossing van het probleem vindt? Hoe verhoudt deze kwalificatie zich tot uw voorstel?


9. Welke oorzaken liggen naar de opvatting van de Districts Huisartsen Vereniging Zeeland dan aan de problematiek ten grondslag?
10. Kunt u bevestigen dat bevallingen op het platteland relatief veel door huisartsen worden uitgevoerd?

11. Moet vastgesteld worden dat de opleidingscapacteit voor ook verloskundig actieve huisartsen te krap is en dat daarin tevens een relatie ligt met de problematiek van het huisartsentekort op het platteland?

12. Bent u bereid in overleg met o.a. de Landelijke Huisartsen Vereniging de in vraag 9- bedoelde oorzaken weg te werken en zo ja, op welke wijze en wanneer gaat u daaraan concreet gestalte geven?

1)PZC, 3 mei 2000
2)Kamerstukken II, 1999/2000, 26801, nr. 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie