Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA over voortgang publiek-private samenwerking (PPS)

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 18 mei 2000

 

BIJDRAGE VAN JEROEN DIJSSELBLOEM (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE VOORTGANG VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS)

Aanleiding voor dit overleg is de Tweede Voortgangsrapportage PPS van de minister van Financiën. Deze rapportage gaat op verzoek van de Kamer vergezeld van een notitie over financieringsinstrumenten.

Algemene lijn voor PPS

De visies op wat PPS is lopen nog altijd uiteen. Hoe je PPS ook invult, de uitkomst van de samenwerking met private partijen moet wat de PvdA betreft een betere benutting van publieke middelen voor publieke doelen zijn. We willen zoveel mogelijk publieke waar voor ons publieke geld. Voor een succesvol PPS is het cruciaal dat de overheid weet wat zij wil.


- Dus heldere en effectieve kaders voor rijksbeleid (ruimtelijk: Vijfde nota).


- Vervolgens een gedragen analyse: wat is het probleem en welke publieke en private belangen zijn er in het geding? Moet de overheid wel het voortouw nemen?


- Dan politieke besluitvorming over de wenselijkheid van mogelijke oplossingen en de maatschappelijke voorwaarden (leefbaarheid etc.).

- Vervolgens particulier initiatief uitlokken en optimaal benutten van creativiteit, kennis en ervaring van private partijen ten behoeve van de publieke doelen.

Dit geldt uiteraard in versterkte mate als er sprake is van een rijksproject.

Als er sprake is van een gecombineerd project (deels rijksproject deels private doelen), zal al eerder in de planvorming een optimale afstemming over elkaars deelprojecten moeten plaatsvinden.

De theorie en de praktijk

In de achterliggende jaren is de kennis bij de overheid van PPS-constructies, voor- en nadelen, sterk verbeterd. Er is terecht gewerkt aan een eenduidig begrippenkader. Dat blijkt ook uit de voortgangsrapportage. Daarin staan zinvolle noties over het tijdig eens worden van de verschillende overheden over wat men wil en onder welke voorwaarden. Over het niet altijd als overheid op willen draaien voor een "onrendabele top". Over fasegewijse politieke betrokkenheid en besluitvorming. Ook uit de evaluatie van lokale projecten komt weer naar voren dat de publieke partij bij de start van een project moet beginnen met het helder formuleren van de eigen uitgangspunten en doelstellingen. De problemen met PPS zitten in het gat tussen theorie en praktijk.

Maar er is een fors gat tussen theorie en praktijk.

Er zijn nog geen concrete resultaten met aantoonbare voordelen voor de publieke en private sector. De frustratie bij het bedrijfsleven neemt toe. Het VNO stelt zelfs: de tijd van praten is voorbij. De analyse daarvan en mogelijke oplossingsrichtingen ontbreken in de notities van het Kabinet. We zullen snel toe moeten naar concrete resultaten, anders zakt de interesse en "commitment" aan private en publieke kant snel weg.

De belangrijkste oorzaak voor het gebrek aan succes is o.i. de selectie van PPS projecten. Daar zit als het ware de mislukking al ingebakken. Een helder toetsingskader op basis waarvan PPS-kansrijke projecten worden aangewezen ontbreekt nog altijd. De PPS-projecten uit het MIT zijn projecten die niet voldoende prioriteit hebben. Vaak politiek omstreden projecten of uit verkeerskundig oogpunt weinig prioritaire projecten. In ieder geval projecten waar geen of onvoldoende publieke middelen voor zijn. Was minister Zalm niet met de PvdA van mening dat geldgebrek geen goed startpunt is voor een succesvolle PPS? Waarom is er nog steeds geen PPS-toets als selectiemethode?

Doordat minder prioritaire of zelfs omstreden projecten tot PPS-project worden benoemd, slepen de projecten zich moeizaam voort. Hoe staat het nu met de ambitie van het Kabinet om snel tot succesvolle transacties te komen? De ambities zijn te vrijblijvend van aard. In lijn met het gedachtengoed van Kabinet en Kamer rond de Derde Woensdag van Mei is een meer taakstellende aanpak van PPS noodzakelijk

De PvdA pleit voor een PPS-taakstelling in ICES en MIT-kader. Ook ICES omdat wij van mening zijn dat PPS breder inzetbaar is dan alleen bij infrastructuur. Een taakstelling, niet per project maar per hoofdcategorie uit het MIT en ICES of over het gehele investeringsprogramma in ICES en MIT. Is het Kabinet bereid een dergelijke taakstelling op te nemen in MIT 2001 en het volgende ICES-programma?

Dan een voorschot op de discussie op de Voorjaarsnota. De minister van Financiën kondigt daarin aan 100 miljoen gulden apart te willen zetten om PPS te stimuleren. De logica daarvan ontgaat ons vooralsnog. Kan de minister uitleggen wat hij met dit forse bedrag voor heeft? Was het niet zo dat met PPS dat we of met hetzelfde budget een betere kwaliteit project nastreven of dat we met minder publieke middelen eenzelfde kwaliteit project kunnen realiseren? Graag reactie.

Wat ronduit tegenvalt in de voortgangsrapportage is de gedachte betekenis van PPS voor projecten op het vlak van natuur/recreatie/milieu, bijv. in combinatie met infrastructuur of rode functies. In de voortgangsrapportage worden veel voorbeelden uit het VK aangehaald. Dáár is wel steeds een forse natuur/milieucomponent. De PvdA vraagt het Kabinet aan dit thema bijzondere aandacht te besteden de komende jaren en daar in de volgende voortgangsrapportage over te rapporteren. Welke nieuwe instrumenten zijn van het Kabinet op dit vlak nog te verwachten, bijv. in de nota over het grondbeleid?

Aan de minister van V&W de vraag hoe zij aankijkt tegen inpassingsmaatregelen binnen PPS-projecten. Wanneer komen deze voor rekening van de overheid en wanneer voor die van het bedrijfsleven? Stel dat we zouden besluiten een snelweg volledig privaat te laten financieren, ontwerpen aanleggen en exploiteren; moeten deze partijen dan de kwaliteitsaspecten (leefbaarheid, natuur etc) meefinancieren? Graag de visie van de minister.

In de hele PPS-discussie zoals wij hem op nationaal niveau voeren, is relatief weinig aandacht voor het lokale niveau. Daar is veel meer ervaring al met PPS. Niet alle ervaring overigens even positief. Wij zijn daarom geïnteresseerd in mogelijkheden om de lokale overheid meer instrumenten in handen te geven om het publieke belang in die PPS projecten te versterken. Daar ligt dus een relatie met de discussie over grondbeleid, de wijziging van de Wet voorkeursrecht en de fundamentele herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Kunnen de ministers toezeggen dat versterking van PPS op lokaal niveau voldoende aandacht zal krijgen in de kabinetsnota grondbeleid?

Losse opmerkingen:


- Tot welke oordeel komen de ministers als zij de gang van zaken rond de Schipholtunnel eens houden naast de door henzelf ontwikkelde richtlijnen en voor aanbesteding en PPS?


- Bij het project Mainport Rotterdam (PMR) is voor het eerst het ambitieniveau van het Rijk afhankelijk gesteld van de belangstelling in de private sector om risicodragend te investeren in het project. De PvdA steun deze benaderingswijze. Is de minister van Financiën met ons van mening dat deze filosofie vaker kan worden toegepast? Aan welke projecten wordt gedacht?


- Hoe staat het met project spoorzone Delft. Dit project heeft veel PPS-potentie. Naar onze informatie zijn er al vergaande besprekingen tussen PPS-partners en aansprekende ontwerpen . Ziet het Kabinet kans dit project naar voren te halen in de tijd door versneld een rijksbijdrage te leveren?

- Onlangs is een Raad van advies ingesteld voor het Kenniscentrum PPS. Prima maar de samenstelling maakt kwetsbaar. Minimaal twee van de leden zijn werkzaam voor bouwondernemingen cq. projectontwikkelaars. Dit lijkt niet gewenst.


- Hoe staat het met de aanpassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen? In welke mate vormen deze op dit moment een belemmering bij de ontwikkeling van PPS? Hoe wordt daar elders in de EU tegen aan gekeken?

- Welke aanpassing van de huidige PKB procedure acht de minister wenselijk om de stapsgewijs politieke besluitvorming in PPS-projecten beter vorm te geven?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...