Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Korthals: nieuwe internationale regels voor internet nodig

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

18.05.00

Korthals: nieuwe internationale regels voor internet nodig

Er moet een internationaal meldingsmechanisme voor Internet service providers (ISP's) komen voor op internet verspreid illegaal materiaal. Dat betekent dat een hij die illegaal materiaal ontdekt of daarop wordt gewezen dat meldt aan de provider, al dan niet in het buitenland, via welke het materiaal verspreid wordt. Die provider kan de bevoegde opsporinginstanties informatie verstrekken. Verder is er een internationaal classificatie- en filtersysteem voor schadelijk materiaal voor jeugdigen op Internet nodig. Voor elektronische handel moet er een internationale gedragscode tot stand worden gebracht. Dat zijn enkele van de voornemens van minister A.H. Korthals van Justitie in de kabinetsnota 'Internationalisering en recht in de informatiemaatschappij'. De nota gaat over de Nederlandse inzet en strategie bij de internationale ontwikkelingen in het recht in de informatiemaatschappij. De nota is een vervolg op de nota Wetgeving voor de elektronische snelweg uit 1998.

In de nota concludeert Korthals dat in de meeste landen geen samenhangende visie bestaat over hoe het recht op internet kan worden gehandhaafd. Volgens het kabinet kan de 'internationale rechtsontwikkeling ten aanzien van handhaafbaarheid een impuls gebruiken'. Daartoe stimuleert Nederland het internationale wetenschappelijke debat op dit terrein, onder meer met subsidies.

Er is volgens Korthals grote behoefte aan nieuwe internationale regels die het opsporen van daders van strafbare feiten op het Internet beter mogelijk maken. Daarbij blijft voor de opsporing van strafbare feiten de nationale rechtsmacht bepalend. Nederland acht het niet gewenst dat opsporingsinstanties al te gemakkelijk op computersystemen in vreemde landen onderzoek kunnen doen. Verder zal het vereiste van dubbele strafbaarstelling voor internationale strafrechtelijke onderzoeken blijven gelden. Opsporingsinstanties zullen niet bevoegd worden om zonder toestemming van een land onderzoek te doen op netwerken buiten de nationale rechtsmacht. Wel wordt in het kader van het verdrag Crime in Cyber Space van de Raad van Europa, Canada, Japan en de VS gesproken over een versnelling van rechtshulpprocedures tussen nationale opsporingsinstanties. 'Regels die een totale controle van burgers mogelijk maken' zoals internationale verplichtingen om cryptografie decodeerbaar te maken worden door Nederland afgewezen.

Het 'oorsprongslandbeginsel' dient leidend te zijn voor de vraag welk privaatrechtelijk rechtsstelsel van toepassing is op informatie op het Internet. Daartoe zijn in Europa al afspraken gemaakt in de richtlijn over e-commerce. Volgens het kabinet moet het beginsel ook zijn toepassing krijgen buiten Europa. Het principe dat wat off line geldt, ook on line moet gelden wordt door het kabinet in de nota genuanceerd: de specifieke kenmerken van bijvoorbeeld het Internet sluit speciale wetgeving voor bijvoorbeeld handhaving, niet uit. Het principe blijft echter dat burgers mogen verwachten dat het rechtsbeschermingsniveau op Internet niet afwijkt van dat in de reële wereld. De nota hecht veel waarde aan zelfregulering en co-regulering (samen met het bedrijfsleven) als oplossing voor vraagstukken op internet. Dit neemt niet weg dat het kabinet goed zal blijven letten op de bescherming van kwetsbare belangen, zoals het belang van de rechtsstaat en het belang van de consument.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 18-05-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie