Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actualiteiten Hoofd Bedrijfschap Ambachten

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Hoofd Bedrijfschap Ambachten

18 Mei 2000

ICT-stimulansen overheid onder één noemer
Het kabinet zal het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voortaan onder één logo en één slogan bevorderen: "Nederland gaat digitaal".

Meer startende ondernemingen
Het aantal startende ondernemingen in 1999 bedraagt 53.200. Het aantal startende ondernemingen is in 1999 toegenomen met 3.100, in 1998 was de groei 800.

Ondernemen met het oog op de toekomst
De roep vanuit de samenleving om maatschappe-lijk verantwoord ondernemen neemt toe. Bedrijven die fraude plegen of zich misdragen op ecologisch of sociaal gebied, kunnen tegenwoordig rekenen op een dalende omzet en winst.

Ongekende stijging internationale handel in februari De waarde van de handel in goederen met het buitenland is in februari enorm gestegen. Uit de nieuwste handelscijfers van het CBS blijkt dat zowel de invoer als de uitvoer ongekend toenam.

Leren ondernemen
Universiteiten, hogescholen en scholen; er zijn er maar weinig die ondernemersvaardigheden bij hun leerlingen en studenten stimuleren.
Pleidooi voor investering in beroepsonderwijs
Het kabinet moet meer investeren in het beroepsonderwijs. Ook zal het beroepsonderwijs zich meer moeten richten op de arbeidsmarkt. Dat heeft voorzitter G. Brockx van de Bve-raad gezegd in reactie op het Onderwijsverslag 1999 van de onderwijsinspectie.
Week van het beroepsonderwijs
Onlangs vond de aftrap plaats voor de Week van het Beroepsonderwijs. Deze is gepland van 22 tot en met 28 januari 2001.
MKB-Nederland steunt roep om meer investeringen in hbo MKB-Nederland ondersteunt de doelstelling van het Landelijk Actie Comité Studenten (Landelijke Studentenvakbond) om meer geld te investeren in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Bedrijven zoeken vaker personeel via Internet
Behalve in Nederland neemt ook in andere Europese landen de aandacht voor Repetitive Strain Injuries (RSI) toe. In de meeste lidstaten van de Europese Unie worden voorlichtingscampagnes georganiseerd.
Ruimere scholingskansen voor mensen met bijstandsuitkering Bijstandsgerechtigden zonder sollicitatieplicht (zoals alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar) mogen voortaan zonder nadere voorwaarden deelnemen aan scholing met behoud van uitkering.

Nederland akkoord met hoofdlijn Europese richtlijnen non-discriminatie Nederland stemt op hoofdlijnen in met het voorstel van de Europese Commissie voor maatregelen tegen discriminatie. Deze maatregelen zijn een uitwerking van artikel 13 van het EG-verdrag en bestaan uit twee richtlijnen en een actieprogramma.

Convenant: 20.000 extra plaatsen op arbeidsmarkt voor minderheden Het kabinet, MKB-Nederland en Arbeidsvoorziening hebben een convenant gesloten voor de plaatsing van 20.000 extra mensen uit etnische minderheidsgroepen dit jaar.

Mkb-werkgevers hebben meer invloed op reïntegratie dan ze denken De meeste werkgevers in het midden- en kleinbedrijf(mkb) ervaren uitval en ziekte van hun werknemers als zaken die buiten hun macht liggen. Ze kunnen het reïntegratieproces van medewerkers echter wel degelijk positief beïnvloeden.

SER bepleit hogere fiscale aftrek voor scholing van werknemers De Sociaal-Economische Raad (SER) bepleit een fiscale aftrek van 40% voor de "opscholing" van werkenden. Dit is mede nodig om de doorstroming van minderheden naar hogere functies te bevorderen.

HB Aktueel

HBD/VEDIS Trendcongres 2000
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en VEDIS Detailhandels Platform organiseren dinsdag 13 juni 2000 van 13.30 tot 17.15 uur in het Kurhaus te Scheveningen het congres "Detailhandel in de e-Economie: nieuw speelveld, nieuwe spelregels, nieuwe spelers, nieuwe strategieën".

Nederlandse detailhandel gaat intensief samenwerken De Nederlandse detailhandel gaat haar krachten bundelen in een nieuw opgericht Platform Detailhandel.nl.

Oprichting regionale centra voor beroepsziekten bepleit In Nederland moeten vijftien regionale expertisecentra komen die huisartsen en andere zorgverleners helpen bij de behandeling van beroepsziekten. Daarbij gaat het onder meer om RSI, burn-out en fysieke aandoeningen.

ProVoet opgericht
Sinds 15 maart jl. is de oprichting van de Algemene Nederlandse Beroepsorganisatie voor voetverzorger/Pedicure ProVoet een feit. De leden van de NPO en Voet Plus besloten op die dag om voortaan de krachten te bundelen in ProVoet.

Geslacht ondernemers beïnvloedt financiering van onderneming Het betreft een onderzoek naar de vraag of mannelijke en vrouwelijke ondernemers verschillen vertonen met betrekking tot de financiering van hun onderneming.

Opnieuw spectaculaire groei aantal vrouwen in bouwkaderfuncties 939 vrouwen hebben in 1999 een kaderfunctie in de bouwsector gevonden volgens de cijfers van het Stichting Opleidingsfonds voor de Bouwnijverheid (SFB).

Bouwbedrijven laten kansen liggen: stages worden niet optimaal benut als wervingskanaal
Onderzoek onder vrouwelijke en mannelijke mbo- en hbo stagiairs bouwkunde toont aan dat stage-ervaringen daadwerkelijk de beroepskeuze van de studenten beïnvloeden.

Regionale Opleidings Projecten voorzien in tekort restauratievaklieden "Het is dringend nodig om werk te maken van de opleiding van restauratievaklieden. Gespecialiseerde leerlingbouwplaatsen zijn een doeltreffend middel om aankomende restauratievaklieden op te leiden.

Nederlander eet steeds meer ijs
Nederlanders eten én produceren steeds meer ijs. Vorig jaar werkten we gezamenlijk meer dan 130 miljoen liter van deze koude lekkernij weg: negen liter per persoon.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie