Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cao-sport rond

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV Sport

Cao-sport rond

samenvatting:[Een principiële discussie heeft een akkoord over de cao-sport (1999-2000) in de weg gestaan. Op 17 mei jl. is het akkoord dan toch getekend.]

Een principiële discussie heeft lange tijd een akkoord over de cao-sport (1999-2000) in de weg gestaan.
De organisaties van werkgevers (Werkgeversorganisatie in de Sport) en werknemers (Bond voor Werknemers in de Sport) waren het niet eens over de werkingssfeer.
Met dit akkoord is met terugwerkende kracht een cao afgesloten over de periode 1 april 1999 tot 1 april 2000.
De cao voorziet in een loonaanpassing van 3% per 1 juli 1999 en een eenmalige uitkering van 0,75% per 1 januari 2000.
De cao-sport is van toepassing op landelijke en regionale sportorganisaties. De discussie betrof werknemers die via provinciale sportservicebureaus bij lokale sportverenigingen (vaak) als trainer te werk zijn gesteld. Het gaat daarbij om bijna 4000 mensen.

De WOS was van mening dat deze werknemers niet en de BWS dat deze werknemers wel onder de cao-bepalingen vielen.
Beide partijen zijn het nu eens. Deze werknemers vallen onder de werkingssfeer. Provinciale sportservicebureaus hebben wel een dispensatie voor de toepassing van deze cao tot 1 april 2000. In het kader van de cao 2000-2001 wordt overleg gevoerd over geheel of gedeeltelijke verlenging van deze dispensatie. Vanaf 1 april 2001 geldt voor de betreffende groep werknemers een pensioenregeling.
Met de verbreding van de cao-sport naar lokaal niveau wordt een flinke stap gezet om ook de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de sport op lokaal niveau te regelen. In totaal zijn er 6500 mensen die met deze cao te maken hebben.

Voor informatie:
BWS: 030 - 2722177
Ton Friederichs, directeur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie