Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over olieproject in Tsjaad en Kameroen

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen18.005 vragenformulier 18 mei 2000


2990011170

Vragen van de leden Karimi (GroenLinks), Ter Veer (D66) en Koenders (PvdA) aan de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën over een olieproject in Tsjaad en Kameroen. (Ingezonden 18 mei 2000)


1

Is het waar dat op 23 mei aanstaande de Board of Directors van de WereldBank een beslissing zal nemen over het olieproject in Tsjaad en Kameroen?


2

Wat zal de stellingname worden van de Nederlandse bewindvoerder?


3

Is het instellen van een independent Advisory Group (IAG) voor een voorwaarde om in te kunnen stemmen met het project? Zo neen, waarom niet? Hoe staat dit in verhouding tot uw positieve reactie op een mogelijk IAG, blijkens uw beantwoording van eerdere kamervragen?


4

Wat zijn de uitkomsten van het overleg met de WereldBank over het Oil Spill plan? Kunt u alsnog vraag 5 van eerder genoemde kamervragen beantwoorden?


5

Kunt u deze vragen beantwoorden voor genoemde vergadering van de Board of Directors?

antwoord gedateerd 26 april

Aanhangsel Handelingen nr. 1174, Vergaderjaar 1999-2000.

'Verwezen wordt naar de hierboven genoemde kamervragen. De volledige vraag luidde als volgt: «Bent u bereid de Nederlandse vertegenwoordiger bij de WereldBank de opdracht te geven het standpunt uit te dragen zoals dat geformuleerd is in het laatste toetsingsadvies van de MER Commissie, te weten dat het zogenaamde 'Oil spill plan' niet voldoet als noodplan bij calamiteiten maar slechts gezien moet worden als een handleiding om te komen tot een 'Oil spill plan'? Bent u bereid via de vertegenwoordiger derhalve het standpunt uit te dragen dat er een herzien Oil spill plan' moet komen? Zal u via de vertegenwoordiger ook aandringen op een betere financiële onderbouwing (in het plan staat dat er 800.000 US $ beschikbaar is, terwijl berekeningen van de MER-commissie uitkomen op een benodigd bedrag van
29 miljoen US $)? Is het tot stand komen van een beter 'Oil spill plan' voor u een voorwaarde om in te kunnen stemmen met de lening? Zo neen, waarom niet? «

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie