Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Autokosten (benzineprijzen en MRB)

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Autokosten (benzineprijzen en MRB)

Den Haag, 18 mei 2000


1. Brandstofprijzen zijn tot recordhoogte gestegen en dat leidt tot grote ontevredenheid bij burgers en bedrijven. Op 30 april a.s. wordt er zelfs een protestdag in de vorm van een niet tanken-dag georganiseerd. Het grootste deel van de brandstofprijs bestaat uit belastingen (accijns, milieuheffing, BTW: fl 1,70). Door forse stijging olieprijzen zijn de benzine/dieselprijzen nu enorm hoog. Mobiliteit moet betaalbaar blijven. Voor het merendeel van de burgers is er voor de auto geen alternatief. Huidige brandstofprijzen doen enorme aanslag op portemonnee burger en bedrijfsleven. CDA-fractie bepleit daarom op dit moment afschaffen kwartje van Kok. De tussenbalansmaatregel, primair bedoeld voor terugdringing financieringstekort, heeft wat dat laatste betreft zijn functie verloren. Burgers hebben het kwartje steeds als een tijdelijke maatregel ervaren (en dus niet kennelijk niet als een structurele maatregel). Nu er geen financieringstekort meer is en er forse inkomstenmeevallers zijn, mede veroorzaakt door fors toegenomen belasting opbrengsten uit de auto, bepleit de CDA-fractie het afschaffen kwartje van Kok. Bovendien was destijds ook een stuk argumentatie: dalende energieprijzen incl. aardgas. Daar komt nog het volgende bij. Het is in het verleden regelmatig voorgekomen dat dalende energieprijzen aanleiding hebben gegeven tot extra accijnsverhogingen (10 ct. in 1983, 9 ct. in 1986, zie brief ANWB 15-3-2000). Op dit moment maken we nu juist het spiegelbeeld van deze situatie: olieprijzen stijgen sterk, terwijl de overheidsfinanciën er aanzienlijk beter voor staan. Wanneer dalende olieprijzen aanleiding kunnen geven tot accijnsverhogingen, moeten stijgende olieprijzen ook kunnen leiden tot accijnsverlagingen (of eventuele andere vormen van compensatie).


2. Opbrengsten autobelastingen zijn in 10 jaar gestegen van 10 tot 22 miljard (exclusief de BTW-opbrengst, anders was het 27 miljard). Het Paarse kabinet is de afgelopen jaren doorgegaan met verhogen autokosten:

Indexering accijns op brandstofprijzen (veroorzaakt verdere grensproblemen, CDA-motie tegen)

BPM verhoging op dieselautos (fl. 2000,- per auto, CDA amendement tegen)

Verhoging accijnzen Paars I (CDA tegen, gevolgen paarse diesel, zalmstrook, zalmsubsidie bij grenspomphouders)
Ondanks deze lastenverzwaring op auto roept VVD-voorman Dijkstal tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen (1999): Dit kabinet behandelt auomobilist als crimineel. VVD accepteert geen lastenverzwaring auto. Het waren mooie woorden, maar de VVD steunde wel alle maatregelen. Ook nu wil minister Zalm niets weten van teruggaaf kwartje van Kok. (Dan spreek ik nog niet eens over het onderwerp R.R.: rekening rijden) NB: De burger ervaart, wetend dat de overheid 1,70 van elke verkochte liter benzine van 2,50 ontvangt) de fors oplopende benzineprijzen als lastenverzwaring en niet als zoals de minister schrijft een onderdeel van de endogene mutaties van de ontvangsten. De overheid had immers ook bij alle prijsstijgingen het heffingenregime kunnen verlichten. Daarnaast moet ook in het bijzonder rekening worden gehouden met de positie van het bedrijfsleven en de nadelige gevolgen van de hogere kosten van met name diesel.

3. CDA-fractie bepleit:

a. Afschaffen kwartje van Kok (argumenten: hoge brandstofprijzen, betrouwbare overheid, financieringstekort geeft geen aanleiding tot handhaving, mobiliteit dient betaalbaar te blijven, benzine auto betaalt meer aan belasting dan noodzakelijk is voor dekking kosten zie perspectievennota)

b. Door de explosieve stijging van brandstofprijzen heeft met name de transportsector het moeilijk. Meer in het bijzonder gaat het dan ook om het instabiele karakter van alle prijsstijgingen, die weer problemen oplevert bij het doorberekenen van kosten. Tegen die achtergrond bepleit Transport en Logistiek Nederland e.a. de introductie van dieseloliestabilisator. De CDA-fractie ziet veel goede aspecten in dit voorstel omdat dit een anticyclische accijnsheffing met zich meebrengt. Dit is hard nodig voor de bedrijfstak die moeilijke tijden door maakt. Daarbij houdt de CDA-fractie ook nadrukkelijk rekening met het gegeven dat in 10 jaar tijd de accijns op diesel is verdubbeld. Kan de minister in dit kader nog eens ingaan op de verhouwing tussen de wiebeltax en de variabilisatie. Deze zouden moeilijk met elkaar te verenigen zijn. De CDA-fractie deelt die opvatting niet. De wiebeltax brengt meer rust op het prijsfront , maar laat mogelijkheden van variabilisatie onverlet. Voorts speelt in de transportsector het vraagstuk van de teruggaafregeling paarse dieselolie. De staatssecretaris heeft (bij brief van 25-1-2000) al aangekondigd na te willen denken over de aanpassing van de tot die regeling behorende grenzen en daaromtrent een besluit te nemen. Is daar op dit moment meer over te zeggen?

c. Voor CDA-fractie is bespreekbaar een deel van het kwartje van Kok terug te geven in de vorm van verlaging motorrijtuigenbelasting. Ook zij is voorstander van variabilisatie. Vergeleken met een jaar geleden is de benzineprijs voor de consument met zon 45 cent. gestegen. Daarom is er aanleiding om naast verlaging motorrijtuigenbelasting ook verlaging benzineprijs door te voeren. Ook voor de minder draagkrachtigen dient autorijden betaalbaar te blijven.

4. CDA-fractie wil verder nadere informatie over de wijze hoe accijns wordt afgedragen. Kan de Stas. Financiën inzichtelijk maken wat de termijn van afdracht van accijnzen is. Profiteren oliemaatschappijen hier niet te veel van? Is dat geen aanleiding tot verlaging brandstofprijzen?


5. Er blijft aanhoudende zorg dat de oliemaatschappijen in Nederland een hogere prijs in rekening brengen dan bijvoorbeeld Duitsland en België Dat punt is tot op heden onvoldoende onderzocht. De CDA-fractie vindt dat EZ daar hogere prioriteit aan moet geven. Afgelopen week bleek in de regio Nijmegen het ineens mogelijk dat de benzineprijzen bijna met 10 cent konden dalen. (precies het verschil tussen Nederland en Duitsland). Wat betreft het buitenland: kent men ook daar het systeem van het heffen van belasting (BTW) op de accijnzen?

6. Naar aanleiding van de nadere brief van het kabinet het volgende.
Wiebeltax: kan de minister zijn opvatting geven over de suggestie van de dieseloliestabilisator vanuit het perspectief van het bedrijfsleven?

De verhoging van de benzine- en dieselprijzen zou volgens aannames de schatkist ongeveer 0,75 miljard hebben gekost (i.v.m. de prijselasticiteit) en 250 miljoen hebben opgeleverd (BTW-opbrengst). Hoe reëel is de veronderstelling van de prijselasticiteit? De overheid zou dus door alle prijsverhogingen netto een half miljard armer zijn geworden. De CDA-fractie kan zich dit niet voorstellen. Welke reele cijfers zijn op dit moment beschikbaar?

Wat wordt precies bedoeld met de zin: Wel kunnen consumenten voor langere tijd met hogere prijzen worden geconfronteerd.? Moeten we ons instellen op blijvend hogere prijzen aan de pomp op een niveau zoals we die nu kennen?

De CDA-fractie verzet zich tegen de methodiek dat de invoering van rekening rijden wel mag leiden tot een lagere MRB, terwijl de exorbitante prijsstijgingen geen enkele invloed mogen hebben op de MRB. Wanneer het kabinet zelf uitgaat van een prijselasticiteit zou vanuit die redenering tenminste extra BTW-inkomsten kunnen worden teruggegeven in de vorm van verlaging van de MRB.

In de beantwoording wordt ingegaan op de kilometerheffing die over een jaar of tien mogelijk zou kunnen worden ingevoerd. Wanneer men een dergelijke heffing wil, is het gelet op het draagvalk van een dergelijke maatregel onverstandig intussen het rekening rijden in te voeren. De CDA-fractie denkt graag mee over een dergelijke hefing, maar ziet wel praktische problemen. Hoe moet bijvoorbeeld worden aangekeken tegen de verhouding Randstad-platteland?

De CDA-fractie ziet graag dat de MRB meer wordt toegespitst op stil, schoon, zuinig. Waarom wordt niet meer tempo gemaakt met een dergelijke strategie?

N.a.v. antwoord op vraag 9 en 17: de hogere energieprijzen dragen voor een kwart bij aan de stijging van de inflatie. Dus heel goed letten op de gevolgen van ecotax e.d.

N.a.v. antwoord op vraag 14: CDA herhaalt pleidooi voor verhoging van het bedrag van 0,60 ct. per liter dat fiscaal in rekening mag worden gebracht voor vrijwilligerswerk, beroeps- en andere kosten (zie motie- c.q. amendement Reitsma).

N.a.v. antwoord op vraag 16: hele discussie over MRB etc. nu loskoppelen van discussie over rekening rijden.


7. Tenslotte: de vorige staatssecretaris heeft in interviews te kennen gegeven dat de MRB verlaagd zou kunnen worden als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen. . Ook minister Zalm liet zich in vergelijkbare zin uit. Hoe komt het dat in de nadere brief hier volledig aan voorbij wordt gegaan?

Kamerlid: drs.J.Reitsma

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...