Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe maatregelen Europarlement tegen vrouwenhandel

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Nieuws uit het Europarlement

Straatsburg, 18 mei 2000

Nieuwe maatregelen tegen vrouwenhandel

Het Europees Parlement steunt de nieuwe maatregelen die de Europese Commissie voorstelt in de strijd tegen vrouwenhandel. Dit blijkt uit het plenaire debat dat vandaag is gehouden in het Europees Parlement.

Vrouwenhandel blijkt financieel zeer lucratief en is in toenemende mate verbonden met internationale criminele organisaties. Mensenhandel is in vergelijking met bv. handel in verdovende middelen zeer lucratief omdat de strafmaat relatief laag is en de winstmarge hoog. Volgens schattingen van de VN worden jaarlijks 500.000 mensen Europa binnengesmokkeld. De Europese Commissie wil daarom de strafmaat met betrekking tot mensenhandel harmoniseren. Daarnaast zouden de vereisten voor het verlenen van een tijdelijke verblijfsvergunning aan slachtoffers niet meer per lidstaat mogen verschillen. Ook hiervoor zal de Europese Commissie voorstellen doen.

CDA-Europarlementariër Maria Martens pleitte tijdens het debat voor verdere afstemming van regelgeving in de lidstaten: "De Europese Commissie moet concrete maatregelen treffen om opsporing en vervolging gemakkelijker en efficiënter te laten verlopen. Dus niet alleen het strafrecht harmoniseren, maar ook samenwerking en coördinatie tussen politie en justitie in de opsporingsfase stimuleren."

Martens wijst verder op de zeer belangrijke rol die NGO´s vaak vervullen. Martens pleit er voor dat daaronder ook levenbeschouwelijke en religieuze organisaties kunnen vallen, die de opvang en de begeleiding van de slachtoffers tot hun taak hebben gesteld. Martens roept de regeringen en de Commissie op maatregelen goed te keuren om beginnende plaatselijke NGO´s te steunen, met name is dit nodig in kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.

woordvoerder: Maria Martens, telefoon 00-32 2 2845857 meer informatie: Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA. telefoon 00-32 75 721 280

Straatsburg, 17 mei 2000

EURO-11 NIET KLAAR VOOR UITBREIDING MET GRIEKENLAND

De economische en monetaire unie is niet klaar voor uitbreiding. Volgens het Verdrag kunnen landen als Zweden en Griekenland toetreden als zij aan alle toetredingscriteria voldoen. Binnenkort zal de Ecofin-raad en daaropvolgend de Europese Raad een besluit nemen over de eventuele toetreding van Griekenland. Hierover brengt het Europees Parlement vandaag advies uit. CDA-woordvoerder monetaire zaken Karla Peijs vindt dat de uitbreiding van de eurozone niet moet plaatsvinden omdat de huidige economische en monetaire coördinatie tussen de elf Euro-lidstaten onvoldoende is.

Landen als Duitsland, Frankrijk, België en vooral Italië brengen volgens haar niet de gewenste structurele hervormingen in hun markten tot stand. De lage koers van de euro is hiervan onder meer het gevolg. Zij voorziet nog minder vertrouwen bij de mensen en de markten als toch wordt overgegaan tot uitbreiding.

Karla Peijs:"De grote landen en België moeten op een serieuze manier de arbeidsmarkt op elkaar afstemmen en een streng begrotingsdiscipline handhaven. Pas dan zal het vertrouwen van de markt in de euro toenemen en is de euro stabiel genoeg om nieuwe landen op te nemen."

Peijs zal zich onthouden bij de stemming over de toetreding van Griekenland: "Hiermee wil ik een signaal afgeven richting de Euro-elf. Het is jammer voor Griekenland, want ik denk dat dit land even goed aan de criteria voldoet als indertijd Italië. De koers van de euro is voor mij een onafhankelijke graadmeter van het economisch beleid van de 11 deelnemende landen. En dit beleid laat geen uitbreiding toe."

Voor wat de huidige lage koers van de euro betreft stelt Peijs dat momenteel de nadelen groter zijn geworden dan de voordelen. De lage koers is enerzijds een stimulans voor de Europese export, aan de andere kant maakt een sterke dollar de importen steeds duurder: "Met de dure dollar staan we op het punt om inflatie te importeren. En daar wordt niemand beter van."-einde bericht-

Woordvoerder: Karla Peijs, lid Europees Parlement. tel 00-33 388 17 5861
Meer informatie: Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA: tel 00-32 75 721 280Gezocht: Beleidsmedewerker (M/V) voor europarlementariër

Europarlementariër Wim van Velzen zoekt per 21 augustus a.s. een beleidsmedewerker voor zijn kantoor in Brussel. Je hoofdtaak zal zijn beleidsvoorbereidend werk voor de parlementaire commissie voor industrie, externe handel, energie en onderzoek en het onderhouden van contacten met de media en diverse organisaties in Nederland. Tot je taken behoort ook het verrichten van algemene werkzaamheden, zoals kantoormanagement en het schrijven van persberichten over actuele Europese ontwikellingen.

Voor deze uitdagende functie moet je zelfstandig kunnen werken, een goede kennis hebben van het Engels en voldoende kennis van Frans of Duits. Verder moet je gevoel en interesse hebben voor politieke verhoudingen en bij voorkeur lid zijn van het CD(J)A. Ook moet je beschikken over voldoende flexibliteit die noodzakelijk is voor het werken in Brussel, Straatsburg en Nederland. Houd er rekening mee dat je voor deze functie in Brussel moet komen wonen!

Ben je afgestudeerd in een Europees/internationaal georiënteerde studie of in bestuurskunde, en lijkt het je een uitdaging om in een internationale omgeving te werken, dan kun je contact opnemen met het kantoor van Wim van Velzen; Europees Parlement, Wiertzstraat, ASP 12E 158, 1047 Brussel, tel.: 00-32-2-284.5623, fax: 00-32-2-284.9623, of e-mail: (WGVelzen@europarl.eu.int).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.wimvanvelzen.nl.Brussel, 6 april 2000

ÖVP schort deelname aan de EVP op

De EVP, de Europese Christen Democraten, heeft vandaag, tijdens de vergadering van het Politiek Bureau in Brussel, een akkoord bereikt over de Oostenrijkse situatie. De ÖVP zal vrijwillig niet deelnemen aan vergaderingen van de organen van de EVP partij. Daarnaast heeft de EVP een waarnemingscommissie ingesteld die zo spoedig mogelijk verslag uit zal brengen over de situatie in Oostenrijk. De commissie staat onder het voorzitterschap van Wim van Velzen.

De waarnemingscommissie zal op een aantal terreinen verslag uitbrengen: de politieke ontwikkeling binnen Oostenrijk zal nauwlettend worden gevolgd, bekeken zal worden welke maatregelen de Oostenrijkse regering genomen heeft en gaat nemen met betrekking tot de uitbreiding van de Europese Unie en het tegengaan van racisme en xenofobie. Ook zal worden nagegaan welke gevolgen de Oostenrijkse coalitie heeft voor de andere EU-landen en tot slot zal de commissie aanbevelingen doen voor de politieke lijn van de EVP en acties die zij kan ondernemen.

Wim van Velzen:" Ik denk dat hiermee een goede oplossing is bereikt. Er zijn grote zorgen rondom de coalitie tussen de ÖVP en de FPÖ. De moeilijke politieke situatie in Oostenrijk en het uiteindelijke nee van de Socialisten tegen een minderheidsregering of een voortzetting van de coalitie met de Christen Democraten maakte een andere coalitie onmogelijk. Het zijn uiteindelijk de daden die zullen moeten uitmaken of de ÖVP nog steeds binnen de EVP past. Gedurende de periode van waarneming, zullen de ÖVP-Europarlementariërs deel blijven uitmaken van de EVP fractie."

Voor meer informatie: Wim van Velzen, 06 -53699310 of Hanja Maij-Weggen, tel. 06 -53699310


Humanitaire hulp komt altijd te laat

Van Velzen pleit voor modernisering EU-buitenlands beleid

Straatsburg , 14 maart 2000

Bij de ontwikkeling van een Europees buitenlands beleid moet de Europese Unie prioriteit geven aan het analyseren van humanitaire crisis, het coördineren van inzet en middelen en snelle reacties. Met name een operationele transportcapaciteit is van groot belang. Dit zegt CDA Europarlementariër Wim van Velzen tijdens het debat vandaag over het jaarprogramma van de Europese Commissie.

Van Velzen ziet in het jaarprogramma van de Europese Commissie te weinig aandacht voor een rol van de Europese Unie als humanitaire hulpverlener. Het optreden van de EU in Mozambique laat zien dat dit hoognodig is. De hulp van EU-lidstaten kwam traag op gang en was versnipperd onder andere door het gebrek aan coordinatie bij het gebruik van schaarse transportmiddelen. Van Velzen deed tijdens het debat een dringend beroep op de Europese Commissie om hierover tot onderlinge afstemming te komen met de heer Solana, Hoge Vertegenwoordiger van de Raad.

Van Velzen: Het aanzien van de Europese Unie in de wereld zal in hoge mate worden bepaald door het al of niet adequaat opereren in crisissituaties en in het bijzonder bij het al of niet efficient inzetten van EU soldaten en materieel bij humanitaire operaties. Dit moet dus goed worden geregeld.

Meer bijzonderheden:
Wim van Velzen, lid Europees Parlement. Telefoon 00-33 3 88 17 5623 Eduard Slootweg, voorlichter EVP/CDA delegatie. Tel 00-32 75 721 280Ongekende vrieskou bedreigt Mongolië

Europarlementariër Albert Jan Maat vraagt Europese steun voor onderbelichte crisis

Brussel, 7 maart 2000

Een ongekend strenge winter met temperaturen van 45°C dreigt de Republiek Mongolië ernstig te ontwrichten. Deze lage temperaturen, in combinatie met het extreem vroege begin van de winter na een uiterst droge zomer, hebben reeds geleid tot de dood van meer dan 800.000 stuks vee. Omdat een groot deel van de bevolking uit nomaden bestaat, die totaal afhankelijk zijn van extensieve veeteelt, ontwricht de grote veesterfte het land. Volgens het Internationale Rode Kruis en de VN zullen zo'n 300.000 personen op de korte termijn getroffen worden door voedseltekorten. Op 11 februari heeft Mongolië om international hulp gevraagd.

De Nederlandse CDA-Europarlementariër en lid van de delegatie voor betrekkingen met o.a. Mongolië, Albert Jan Maat, zal bij het Europees Parlement en de Europese Commissie aandacht vragen voor dit probleem. Maat wil dat het onderwerp tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering te Straatsburg op de agenda komt te staan. Daartoe heeft hij een urgentieresolutie over het onderwerp ingediend en zijn collega's van andere fracties gevraagd deze te ondersteunen. Ook zal hij via schriftelijke en mondelinge vragen deze onderbelichte crisis onder de aandacht brengen.

In zijn resolutie roept Maat de Europese Commissie op om gevolg te geven aan de noodkreet van Mongolië en financiële, medische en humanitaire hulp te leveren. Dit moet mogelijk zijn binnen de bestaande begroting voor steun aan de voormalige Sovjet-republieken, met name aangezien er onlangs is besloten om een deel van de voor Rusland voorziene gelden te bevriezen wegens het Russische optreden in Tsjetsjenië. Een andere mogelijkheid is steun via ECHO, het bureau voor humanitaire zaken van de Europese Commissie. Albert Jan Maat: "Met name een land als Mongolië, dat in een erg onrustige regio in staat is geweest om een prille democratie op te bouwen met een relatief vrije pers en dat de eerste stappen heeft gezet op weg naar een markteconomie, verdient onze steun om ook in moeilijke tijden deze verworvenheden zeker te kunnen stellen".
Voor meer informatie: Albert Jan Maat 06 54 27 13 14 (GSM)

Brussel, 2 maart 2000

Vragen over Echelon

Onlangs vond in het EP een hoorzitting plaats over dataprotectie. Ook het afluisterproject Echelon kwam hierbij aan de orde. Telefoon-, fax-, mobiele telefoon- en email-verkeer kunnen hiermee wereldwijd worden afgeluisterd door de Verenigde Staten. Ook is gebleken dat in software sleutels kunnen worden ingebouwd, waardoor gebruikers via deze geheime achterdeur in hun computer gevolgd kunnen worden in hun activiteiten. Ter voorbereiding op het plenaire debat over dit onderwerp in de maartzitting van het Europees Parlement heeft CDA-Europarlementariër Wim van Velzen hierover vragen gesteld aan Commissaris Liikaanen.

Van Velzen wil weten in hoeverre er daadwerkelijk klachten zijn binnengekomen over verborgen software achterdeuren in PC-besturingssystemen of internetbrowsers. Daarnaast vraagt hij of de Europese Commissie bereid is de dataprotectierichtijn uit 1998 aan te passen zodat het verboden wordt software te maken met verborgen sleutels. Op dit moment legt de richtlijn enkel verplichtingen op aan aanbieders van diensten en netwerken. De software is vooralsnog buiten de werking van de richtlijn gebleven.

Tot slot wil Van Velzen van de Europese Commissie een overzicht krijgen van de mate waarin lidstaten uitzonderingen voor hun eigen inlichtingendiensten hebben toegestaan bij de omzetting van de dataprotectierichtlijn naar nationale wetgeving.

Van Velzen: Met deze vragen wil ik zo mogelijk voordat het plenaire debat begint een overzicht krijgen van de zwaarte van het probleem. Daarnaast wil ik weten in hoeverre EU-lidstaten in hun eigen wetgeving Echelon-achtige praktijken toestaan. Het gaat er mij om dat een einde wordt gemaakt aan alle onzekerheid over het al dan niet bestaan van stelselmatige afluisterpraktijken. Daarnaast moet er een helder wettelijk kader worden gemaakt waarbinnen spionagediensten mogen opereren, zodat er een proportioneel evenwicht komt tussen individuele belangen en de belangen van de staatsveiligheid.

Woordvoerder: Wim van Velzen. telefoon 00-32 2 284 5623 Voor meer bijzonderheden: Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA. telefoon 00-32 75 721 280

De letterlijke tekst van de vragen:

Onlangs vond in het EP een hoorzitting plaats over dataprotectie. Ook het afluisterproject Echelon kwam hierbij aan de orde. Telefoon-, fax-, mobiele telefoon- en email-verkeer wordt hiermee wereldwijd afgeluisterd door de USA. Ook is gebleken dat in software sleutels kunnen worden ingebouwd, waardoor de burger via deze geheime achterdeur in zijn computer gevolgd kan worden in zijn activiteiten.

De Richtlijn over dataprotectie in de telecommunicatiesector (Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 December 1997 inzake de verwerking van persoonlijke gegevens en de bescherming van het privéleven in de telecommunicatiesector, PB L 24, 30.01.1998) legt verplichtingen op aan aanbieders van diensten en netwerken maar lijkt software buiten schot te laten.


1. Zijn er bij de Europese Commissie klachten binnengekomen over dit onderwerp?

2. Is de Europese Commissie bereid in een herziening van de richtlijn 97/66/EG de software loophole te dichten ten behoeve van de daadwerkelijke bescherming van de burgers tegen ongewild meekijken in /afluisteren van de computerbestanden en communicatiestromen?
3. Is de Europese Commissie van mening dat met veralgemeniseerde afluisterpraktijken door autoriteiten en algemene verplichtingen voor dienstverleners om data van hun klanten op te slaan, de lidstaten een juiste balans hebben getroffen tussen de privacy rechten van de burger en de belangen van nationale veiligheid en misdaadbestrijding ?
4. Toetst de Europese Commissie in het kader van haar taak om toe te zien op de juiste omzetting van Europese Richtlijnen in nationale wetgeving, de proportionaliteit van maatregelen die lidstaten nemen onder de uitzonderingen die zijn toegestaan in de Europese data protectie richtlijnen ? Wat zijn de bevindingen op dit vlak ?1 maart 2000

Europa eindelijk van start met nieuw Jeugdprogramma

Afgelopen nacht is overeenstemming bereikt tussen Raad van Ministers en het Europees Parlement over het Actieprogramma Jeugd. Dit actieprogramma loopt van 2000-2006 en het totale budget bedraagt 520 miljoen euro. Dit Europees programma subsidieert uitwisselingsprogramma´s zodat tal van jeugd- en jongerenorganisaties kennis kunnen nemen van andere culturen. In Nederland gaat het om zo´n 140 uitwisselingen per jaar en daarnaast zijn er 85 projecten van jongeren die een half jaar tot een jaar vrijwilligerswerk in een ander Europees land doen.

Eén van de onderhandelaars namens het Europees Parlement is CDA-Europarlementariër Maria Martens: Het is overigens niet dankzij de Nederlandse Staatssecretaris Vliegenthart dat overeenstemming is bereikt. Nederland heeft namelijk tot op het laatste moment geweigerd om de begroting aan te passen. Daarmee zette mevrouw Vliegenthart het voortbestaan van het Jeugd-Programma op het spel.

Het Europese programma is vooral bedoeld om internationale uitwisseling van kansarme jongeren te stimuleren. Zo werden in Nederland uitwisselingprogramma´s van gehandicapte jongeren gefinancierd uit dit Europese fonds. Verder biedt het programma ook mogelijkheden voor vrijwilligers, professionals en beleidsmakers op het gebied van jeugd- en jongerenwerk.

Voor inlichtingen: Maria Martens, woordvoerder jeugd; telefoon 0032 2 284 7857.
Persvoorlichter: E. Slootweg, telefoon 0032 75 721 280.28 februari 2000

EVP STEUNT SERVISCHE OPPOSITIE

De Servische oppositie moet sterk worden gesteund in de aanloop naar de verkiezingen in Servië. Daarnaast moet het embargo selectief worden opgeheven. Dit staat in de verklaring van Thessaloniki die tijdens een congres van politieke partijen van de Europese christen-democraten (EVP), conservatieven (Europese Democratische Unie) en verwante politieke partijen uit Zuid-Oost Europa is aanvaard. Vice-voorzitter Wim van Velzen hoopt dat ook bijvoorbeeld minister Van Aartsen zijn verzet tegen een gedeeltelijke opheffing van het embargo wil opgeven.

De EVP en EDU organiseren regelmatig bijeenkomsten met verwante politieke partijen uit niet EU-kandidaatlidstaten om hen te steunen met het democratiseringsproces. Tijdens de bijeenkomst deden oppositiepartijen als de Demokratska stranka en de Demohriscanska partije Srbije een oproep om het embargo te versoepelen. Volgens de vertegenwoordigers van de oppositie versterkt het embargo het gevoel van solidariteit onder de bevolking met Milosovic die sinds zijn partijcongres vorige week de oppositie probeert de criminaliseren en hen afschildert als landverraders omdat zij heulen met het westen die verantwoordelijk is voor het embargo. Als het embargo wordt versoepeld
-zodat de Servische bevolking wordt ontzien- kan de oppositie aantonen dat niet het westen maar Milosovic het probleem is.
Vice-voorzitter van de EVP-partij Wim van Velzen meent dat alleen een samenwerkende oppositie sterk genoeg is om Milosovic te verslaan in de verkiezingsstrijd: Er is een cruciaal jaar aangebroken. De verkiezingen zijn nog niet uitgeschreven, maar iedereen verwacht dat deze in de komende maanden zullen worden gehouden. De oppositiepartijen zijn momenteel nog te zwak. Het ontbreekt hen aan een goede infrastructuur en contacten met het westen. Daarom hebben wij aangeboden ze te steunen in deze strijd door middel van trainingsprogramma´s. De EVP wil hiermee niet zozeer partijpolitiek actief zijn want alle partijen die een bijdrage leveren aan het herstel van de democratie in Servië, zoals de Socijaldemokratija (sociaal-democraten), kunnen hiervan gebruik maken.

Woordvoerder: Wim van Velzen, telefoon 02-2844623 Voor meer bijzonderheden: Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA, telefoon 075-721 280

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...