Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B en W gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 16 en 18 mei 2000

Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing naar gemeenteraad

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in hun vergadering van juni het Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) vast te stellen. Op basis van dit programma komt de gemeente Oosterhout in de periode tot 2004 in aanmerking voor een aantal rijkssubsidies, tot een totaalbedrag van in beginsel 6.260.000.

De rijksoverheid heeft het ISV in het leven geroepen om meer samenhang te brengen in het beleid voor stedelijke vernieuwing. Overheidsbijdragen op dit terrein zullen voortaan gebundeld worden in één geldstroom. Het meeste daarvan gaat naar de zogenaamde budgetgemeenten - gekoppeld aan het Grotestedenbeleid - die hun geld rechtstreeks van het rijk krijgen. Daarnaast zijn er nog de niet-rechtstreekse gemeenten, waartoe Oosterhout behoort. Zij kunnen subsidie ontvangen op basis van projecten of, zoals in Oosterhout het geval is, op basis van een tevoren ingestuurd programma. In zon programma, dat voor 1 juli 2000 bij de provincie moet zijn ingediend, moeten gemeenten aangeven welke activiteiten ze op het gebied van stedelijke vernieuwing de komende periode willen verrichten. Het kan dan gaan om stadsvernieuwing, bodemsanering, buurtbeheer, versterking van de economie en sociaal-maatschappelijke projecten.

In Oosterhout is de basis voor het ontwikkelingsprogramma ISV met name gevormd door de uitkomsten van de Strategiediscussie, met een doorkijk naar het concept van de Stadsvisie, en het Politiek Akkoord 2000-2004. Uitvoering van de ISV-projecten zal plaatsvinden binnen de gemeentelijke beleidscyclus (voorjaarsnota en begroting). Daarvoor zal een aparte bestemmingsreserve ISV in het leven worden geroepen.

Het ontwikkelingsprogramma ISV zal, voordat behandeling in de raad plaatsvindt, onderwerp zijn van een inspraakavond op dinsdag 6 juni 2000.

Voorlichtingsblad verhuist naar Weekblad Oosterhout

Het gemeentelijk Voorlichtingsblad zal met ingang van 1 juni verhuizen van Het Kanton naar het Weekblad Oosterhout. Burgemeester en wethouders hebben daartoe, om financiële redenen, besloten. Het besluit is een voortvloeisel uit de ombuigingsmaatregelen, in het kader van "Basis in balans", die de gemeenteraad eind maart heeft vastgesteld. Daarin is, vanaf 2001, een taakstellende bezuiniging op de kosten van het Voorlichtingsblad van 20.000 opgenomen. Uit onderhandelingen met zowel Het Kanton als het Weekblad Oosterhout is het Weekblad als goedkoopste alternatief tevoorschijn gekomen. Uiteindelijk blijkt een bezuiniging van 70.000 per jaar behaald te kunnen worden, die al in juni van dit jaar kan ingaan.

College komt milieuverenigingen tegemoet in bezwaren bomenkap Europaweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de milieuorganisaties MVO en IVN gedeeltelijk tegemoet te komen in hun bezwaren tegen het verlenen van vergunning voor het vellen van 54 bomen langs de Europaweg/Eikdijk. Deze bomen zouden moeten plaatsmaken voor het kantorencomplex Europarc.

B. en w. volgen daarmee het advies van de gemeentelijke Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Die kwam tot de conclusie dat het vellen van drie houtopstanden in het gebied aan de Europaweg nog niet aan de orde kan zijn, omdat de bouwplannen voor deze locatie nog niet concreet zijn. Er heeft daarom onvoldoende belangenafweging plaatsgevonden, oordeelt de adviescommissie.

De adviescommissie is echter wel van oordeel dat de velvergunning in stand kan blijven. Alleen voor het gebied langs de Europaweg geldt de bepaling dat hiervan slechts gebruik mag worden gemaakt als er tevens sprake is van een geldige bouwvergunning en als redelijk zeker is dat de bouw ook inderdaad doorgaat.

Tenslotte volgen b. en w. het advies van de commissie door de velvergunning van een van de houtopstanden in het gebied langs de Europaweg te weigeren. Het gaat hier om een boom die naar de mening van alle betrokkenen van monumentale waarde is.

B. en w. willen meewerken aan bouw woning naast Houtse Heuvel 50

Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid medewerking te verlenen aan de bouw van een woning naast het perceel Houtse Heuvel 50. Op het perceel aan de Houtse Heuvel 50 is nu nog garagebedrijf W.P. van der Put gevestigd. Omdat uitbreiding van het bedrijf in Den Hout niet meer mogelijk is, heeft Van der Put ervoor gekozen in Dongen een nieuwe bedrijfsruimte te bouwen. Hij is bereid het huidige bedrijf te saneren, waarbij de voormalige bedrijfswoning en een bijgebouw gehandhaafd blijven. Om een en ander financieel haalbaar te laten zijn, zou Van der Put dan wel in staat moeten worden gesteld op het naastgelegen perceel een woning te bouwen. B. en w. zijn bereid daaraan medewerking te verlenen omdat op die manier voorkomen kan worden dat zich op het perceel een nieuw bedrijf vestigt. De nu te bouwen woning past bovendien in het dorpsplan en de concept-Stadsvisie.

Milieuwerkprogramma 1999 volgens planning uitgevoerd

De gemeente Oosterhout heeft het milieuwerkprogramma over 1999 - waarin wordt aangekondigd welke activiteiten de gemeente op milieubeleid voor dat jaar wil ontplooien - grotendeels volgens planning uitgevoerd. Dat blijkt uit het milieuverslag over 1999 van de gemeente Oosterhout. Wel is het aantal productieve uren van de milieuambtenaren iets lager dan geraamd. Dat was het gevolg van ziekte en van de wateroverlast in september, die binnen het stadhuis vooral de burelen van milieu trof.

Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat ongeveer de helft van de personele capaciteit wordt ingezet aan bedrijven. Dat heeft enerzijds te maken met het verlenen van vergunningen en anderszins met controles van die vergunningen.

Plafonds en tl-armaturen sportcomplex Arkendonk opgeknapt

B. en w. hebben besloten tot het renoveren van de plafonds en het vervangen van de tl-armaturen in het zwembadgedeelte van sportcomplex Arkendonk. Hiermee is een investering van 105.000 gemoeid, waarvoor geld binnen de begroting voorhanden is. De vervanging is noodzakelijk omdat de plafonds aan het doorzakken zijn en de tl-armaturen zijn gaan roesten. De werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd in de zomervakantie.

Behandeling wijziging speelautomatenbeleid pas na zomervakantie

De Oosterhoutse gemeenteraad zal zich pas na de zomervakantie buigen over de wijziging van het speelautomatenbeleid. Burgemeester en wethouders hebben dat de gemeenteraad laten weten. "Recente ontwikkelingen op het gebied van het financiële beleid en de gemeentelijke organisatie hebben genoopt tot een bijstelling van prioriteiten", aldus b. en w.

Eerder had het college toegezegd, bij de behandeling van een oriënterende notitie over speelautomatenhallen in de commissie Algemene Zaken, dat die commissie in de vergadering van 17 mei een ontwerp-voorstel over dat onderwerp te behandelen zou krijgen. Die toezegging kan het college dus niet gestand doen.

College zet eerste stap juridisch traject ombuigingsoperatie

Het college van b. en w. heeft de eerste stap gezet in het juridische traject dat moet leiden tot het verminderen of stopzetten van gemeentelijke subsidies aan Oosterhoutse organisaties en instellingen. Het gaat om subsidies die onderdeel zijn van de ombuigingsoperatie "Basis in balans". Structureel wordt daarin voor 1,8 miljoen op subsidies bezuinigd, op een totaal ombuigingsbedrag van 13 miljoen. De Algemene wet bestuursrecht stelt regels aan de wijze waarop gemeenten in zulke gevallen met betrokken organisaties en instellingen moet omgaan.

Oosterhout, 18 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...