Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW inzake verschuiving uitbetalingsdatum AOW

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW inzake verschuiving uitbetalingsdatum aow
Gemaakt: 24-5-2000 tijd: 13:43


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 18 mei 2000

In uw brief van 10 mei jl. verzoekt u mij de overbruggingsregeling die ik voor 2000 heb aangekondigd in verband met de verschuiving van de betaaldatum AOW en Anw, niet te beperken tot degenen die in 1999 van de regeling gebruik maakten, maar eenieder in de gelegenheid te stellen daarop een beroep te doen.

Bij brief van 18 april 2000 heb ik de SVB verzocht om ook voor 2000 een overbruggings-regeling te treffen. De Bank heeft positief gereageerd op dit verzoek. Bij de vormgeving van de overbruggingsregeling is ervoor gekozen de regeling te beperken tot die mensen, die in 1999 ook gebruik hebben gemaakt van de regeling. Ik acht een dergelijke beperking gerechtvaardigd, omdat de beleidswijziging met betrekking tot de betaaldatum in 2000 ruime bekendheid heeft. Uitkeringsgerechtigden zijn vroegtijdig - namelijk in januari 2000 - geattendeerd op de verschuiving in juni 2000, en hebben naar mijn mening dan ook voldoende tijd gekregen zich daarop in te stellen.

Voorts heeft in 1999 slechts een beperkt aantal mensen gebruik gemaakt van de regeling (circa 1% van de daarvoor in aanmerking komende personen). Dit terwijl de voorlichting daaromtrent naar mijn mening adequaat is geweest; alle AOW- en Anw-uitkerings-gerechtigden hebben, via het SVB-periodiek Inzicht, informatie ontvangen over de verschuiving, en zijn via een in Inzicht ingesloten brief geattendeerd op de overbruggings-regeling.

Uit coulance-overwegingen ten opzichte van de groep personen die in
1999 daadwerkelijk problemen verwachtte heb ik hen ook in 2000 de mogelijkheid van uitstel willen bieden.

Een bredere opzet van de regeling ligt, gelet op het voorgaande, mijns inziens niet in de rede. Bovendien stuit een bredere opzet, gelet op het krappe tijdsbestek, op uitvoerings-technische problemen; navraag bij de SVB wijst uit dat voor iets minder dan de helft van de junibetalingen wijziging van de geplande betaaldatum ofwel niet mogelijk is, ofwel dat het twijfelachtig is of de verschuiving nog ongedaan gemaakt zou kunnen worden.

Ik vertrouw erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie