Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamercie Verzoekschriften wijst adres erven Basarir-Sari af

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag cie verzoekschriften adres erven Basarir-sari te Amsterdam

Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 11:3


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
Nr. 55

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN DE ERVEN VAN F.Z. BASARIR-SARI TE AMSTERDAM BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKVERZEKERINGEN

Vastgesteld 18 mei 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Passtoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressanten zich erover beklagen dat hen geen kwijtschelding wordt verleend van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1997 van hun overleden moeder,

dat de aanslag is ontstaan als gevolg van indeling in een onjuiste tariefgroep,

dat adressanten aanvoeren dat zij op de aangifte nadrukkelijk de Belastingdienst hebben verzocht direct na het overlijden van hun moeder de definitieve aanslag op te leggen, doch dat de Belastingdienst eerst een voorlopige aanslag oplegde en pas na een jaar de definitieve aanslag,

dat adressanten van een uitkering rond het sociaal minimum moeten rondkomen en hoge kosten hebben moeten maken voor het verblijf van hun moeder in een verpleeghuis, alsmede voor haar begrafenis in Turkije,

dat de staatssecretaris aangeeft dat geen kwijtschelding wordt verleend van een aanslag waaraan een negatieve voorlopige aanslag is voorafgegaan die gebaseerd is op gegevens die, onder verantwoording van belanghebbenden, op het aangiftebiljet zijn verstrekt,

dat de staatssecretaris toezegt geen verdere invorderingsmaatregelen te zullen treffen wanneer blijkt dat adressanten niet anders dan met buitengewoon bezwaar in staat zijn het bedrag van de definitieve aanslag te betalen, onder de voorwaarden dat zij gedurende een periode van drie jaren een bedrag dat gelijk is aan hun betalingscapaciteit voldoen en dat eventuele belastingteruggaven gedurende de periode van drie jaren met het openstaande bedrag worden verrekend,

dat adressanten stellen dat van de Belastingdienst mag worden verwacht dat deze eerst een globale controle uitvoert op een ontvangen aangiftebiljet en daarbij rekening houdt met de op het aangiftebiljet geplaatste aantekeningen, alvorens tot het opleggen van een negatieve voorlopige aanslag over te gaan,

dat de staatssecretaris opmerkt dat het systeem van voorlopige aanslagen in het leven is geroepen om te kunnen garanderen dat belastingplichtigen die een teruggave claimen die teruggave binnen korte termijn tegemoet kunnen zien, waardoor de voorgestane klantvriendelijkheid wordt bevorderd;

van oordeel,

dat, nu adressanten in ruime mate zijn tegemoetgekomen, er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te treden,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert


1

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie