Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamercie Verzoekschriften wijst adres Vulcano af

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag cie verzoekschriften adres vulcano te 's-grave nhage

Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 11:7

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
Nr. 58

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN M. VULCANO TE

'S GRAVENHAGE BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 18 mei 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Passtoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen kwijtschelding wordt verleend van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1993,

dat de staatssecretaris aangeeft dat de aanslag is ontstaan na correcties op een negatieve voorlopige aanslag,

dat een verzoek om kwijtschelding in 1996 werd afgewezen omdat de door adressant verstrekte gegevens incompleet waren,

dat de staatssecretaris aangeeft dat een nieuw verzoek om kwijtschelding in 1997 werd afgewezen omdat adressant destijds over voldoende betalingscapaciteit beschikte om de belastingaanslag te voldoen,

dat de staatssecretaris voorts aangeeft dat een volgend verzoek om kwijtschelding in 1999 werd afgewezen omdat adressant sinds de eerdere afwijzende beslissingen ruimschoots de gelegenheid heeft gehad de aanslag door middel van een betalingsregeling te voldoen, daarbij aantekenend dat adressants huursom wegens verhuizing sinds de vorige afwijzing van zijn kwijtscheldingsverzoek bijna verdriedubbeld was bij vrijwel gelijk gebleven omstandigheden, waardoor de eerder aanwezige betalingscapaciteit teniet was gedaan,

dat adressant stelt dat de huurprijs zo hoog was omdat het een gemeubileerde woning betrof, hetgeen noodzakelijk was voor zijn gezin dat na het beëindigen van zijn onderneming zo berooid was, dat het vrijwel geen meubilair meer bezat,

dat adressant van mening is dat de Belastingdienst via zijn adviseur een toezegging tot finale kwijting na betaling van een bepaald bedrag zou hebben gedaan, hetgeen de staatssecretaris bestrijdt, hoewel adressants adviseur bereid is het een en ander onder ede te verklaren,

dat adressant stelt dat de voorlopige aanslag over 1993 de definitieve aanslag heeft gekruist, nadat reeds een betaling tegen finale kwijting was toegezegd toen duidelijk werd dat adressant de eerder afgesproken betalingsregeling niet kon nakomen,

dat adressant uit het voorgaande concludeert dat de Belastingdienst met de uiteindelijke definitieve aanslag een door de Belastingdienst gemaakte fout wil herstellen, waardoor gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, hetgeen strijdig is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

dat de staatssecretaris stelt dat uiteindelijk een negatieve aanslag over 1993 is opgelegd, omdat bij controle is gebleken dat op adressants aangifte correcties dienden te worden doorgevoerd en dat uit nader onderzoek is gebleken dat adressant geen toezeggingen zijn gedaan;

van oordeel,

dat de staatssecretaris gevolgd kan worden in zijn opvattingen en dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een onjuist fiscaal beleid is gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert


1

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie