Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamercie Verzoekschriften tevreden over adres Saka

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag cie verzoekschriften adres saka te rotterdam
Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 11:10


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
Nr. 61

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN M. SAKA TE ROTTERDAM BETREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKVERZEKERINGEN

Vastgesteld 18 mei 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Passtoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen betalingsregeling wordt aangeboden voor het voldoen van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1998,

dat de aanslag is ontstaan als gevolg van indeling in een onjuiste tariefgroep, waardoor adressant voordeel heeft genoten die door de vaststelling van de aanslag alsnog is gecorrigeerd,

dat de verantwoordelijkheid voor de juiste invulling van een loonbelastingverklaring bij de belastingplichtige berust,

dat adressant aanvoert dat hij niet anders dan met buitengewoon bezwaar in staat is de belastingaanslag te voldoen, aangezien hij en zijn gezin van een uitkering op bijstandsniveau moeten rondkomen,

dat de staatssecretaris adressant alsnog tegemoetkomt door in te stemmen met de door adressant gewenste betalingsregeling, onder verwijzing naar zijn aan de Tweede Kamer gedane toezegging bij correcties op uitbetaalde negatieve voorlopige aanslagen (brief van 23 december 1999 aan de vaste commissie voor Financiën);

van oordeel,

dat hiermee aan het verzoek van adressant is tegemoetgekomen,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie