Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams akkoord over havengebied Linkerscheldeoever

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 MEI 2000

Akkoord over Doel

De Vlaamse regering heeft vandaag een akkoord bereikt m.b.t. het havengebied op de Linkerscheldeoever. Hierbij werd rekening gehouden met de resultaten van de leefbaarheidsstudie en het regeerakkoord van juli 1999.

De beslissing gaat uit van twee principes:


- Aan de inwoners van Doel wordt woonrecht gegarandeerd tot op het ogenblik dat de bouwvergunning voor een tweede dok wordt afgeleverd. Ondertussen kunnen zij ten volle gebruik maken van het Sociaal Begeleidingsplan.

- Aan de Antwerpse Haven wordt, gelet op het belang ervan voor de Vlaamse economie en de werkgelegenheid, de garantie geboden dat, indien de behoefte daartoe duidelijk wordt aangeduid, een tweede containerdok kan gebouwd worden dat noodzakelijkerwijze op het grondgebied van het dorp Doel moet komen.

Op basis van het regeerakkoord, dat bepaalt dat er voor elke haven een strategisch plan dient te worden opgesteld, zal een werkgroep bestaande uit alle betrokkenen, een Strategisch plan voor de Antwerpse haven (linker- én rechteroever) opstellen, waarbij de principes en de harde grenzen van het Strategisch plan Linkerscheldeoever gehandhaafd blijven.

Dit volwaardig strategisch plan zal ondermeer de fasering en uitvoeringsmodaliteiten van het tweede containerdok bevatten. Dit plan zal ook duidelijk maken op welke manier het ruimtegebruik op de Rechterscheldeoever kan geoptimaliseerd worden, welke samenwerkingsverbanden met andere havens (Vlaamse en Nederlandse) mogelijk en wenselijk zijn en welke budgettaire middelen in de toekomst vereist zullen zijn voor de verdere expansie.

De Vlaamse regering handhaaft de beslissingen van de vorige regering m.b.t. de gewestplanwijzigingen en zal deze uitvoeren.

Het Sociaal Begeleidingsplan Doel wordt uitgebreid met een bewoningsrecht. Hierdoor kunnen de inwoners die onteigend worden, in Doel blijven wonen tot het ogenblik dat op basis van de principes van het Strategisch plan Antwerpse haven, het Havenbedrijf aantoont dat het tweede containerdok nodig is en de Vlaamse regering de bouwvergunning aflevert. De Vlaamse minister bevoegd voor Huisvesting zal hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Vanaf 2004 zal de Vlaamse regering de procedure opstarten van de gedwongen onteigeningen, voor die inwoners die geen gebruik hebben gemaakt van het sociaal begeleidingsplan. De onteigenden zullen wel gebruik kunnen maken van het bewoningsrecht.

Tijdens de periode van het bewoningsrecht zullen renovatie- en instandhoudingswerken kunnen uitgevoerd worden zodat de panden in die periode kunnen worden beheerd volgens het principe van de 'goede huisvader'

Voor meer persinfo: Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02)553 70 14
e-mail: (johan.vanhoecke@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie