Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verdergaande kostenbesparing Brunel International NV

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Brunel

Verdergaande kostenbesparing Brunel International NV

Dalende tendens tweede helft 1999 zet zich in eerste kwartaal 2000 voort

Amsterdam, 19 mei 2000: Het financieel resultaat van Brunel International N.V. is in het eerste kwartaal van dit jaar verder onder druk komen te staan. De dalende tendens die zich in het vierde kwartaal 1999 aftekende, heeft zich in het eerste kwartaal 2000 nadrukkelijk voortgezet.
Deze ontwikkeling sluit aan bij de ontwikkeling in onder meer de IT-markt, die in het eerste kwartaal 2000 onder druk heeft gestaan.
Inmiddels is de strategische heroriëntatie en de organisatorische herstructurering bij Brunel in volle gang. Naast deze aanpassingen - en in aansluiting hierop - zal de directie tot verdergaande kostenbesparingen overgaan. Zo zal onder meer het personeelsbestand worden gereduceerd. Momenteel wordt in samenwerking met de ondernemingsraad een sociaal plan ontwikkeld voor het laten afvloeien van een belangrijk aantal medewerkers.

De inspanningen van de directie zijn er maximaal op gericht om op basis van de huidige ontwikkelingen en voorgenomen en reeds in uitvoering zijnde maatregelen voor het jaar 2000 een bescheiden positief resultaat te realiseren.

De directie is ervan overtuigd dat de sectoren waarop Brunel International actief is op lange termijn een positief perspectief bieden. Als de strategische en organisatorische ingrepen geïmplementeerd zijn, zal naar verwachting vanaf het vierde kwartaal een opwaartse ontwikkeling van omzet en resultaat tot stand worden gebracht.

Structuurregime
Tijdens een op 29 september 2000 te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal aan de orde worden gesteld een voorstel tot statutenwijziging voor Brunel International NV, op basis waarvan de vennootschap met ingang van 1 januari 2001 aan het volledige structuurregime zal worden onderworpen. Dan zullen tevens voorstellen aan de orde komen omtrent de toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen. De komende maanden zullen voorstellen worden ontwikkeld en worden kadidaten voor de RvC aangezocht, waarbij de Raad van Commissarissen zal komen te bestaan uit vier leden.
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, heden gehouden te Amsterdam, heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer J.D. Bax, aangekondigd op afzienbare termijn zijn functie neer te leggen. Namens de Raad van Commissarissen verklaarde de heer Bax dat van een wederzijds vertrouwen tussen de RvC enerzijds en de grootaandeelhouder van Brunel International NV, ir. J. Brand anderzijds, geen sprake meer is. De heer Bax zal aftreden zodra in de komende maanden meer duidelijkheid is ontstaan omtrent de hierboven aangegeven toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De heer ing. R. van Gelder zal zich niet herkiesbaar stellen als lid van Raad van Commissarissen als zijn statutaire zittingsperiode in het voorjaar van 2001 afloopt. Het derde lid van de RvC, de heer mr. J.E. Jansen, zal in het belang van de onderneming deel blijven uitmaken van de RvC.
Als nieuw lid van de RvC heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heden de heer ir. J. Brand benoemd.
Voor nadere informatie:

Tom Touber 020 453 10 84 / 06 51 30 40 15
E-mail T. Touber
(,Info@brunel.nl)

Brunel International NV is een beursgenoteerde onderneming, gespecialiseerd in consultancy, detachering, matching en projectrealisatie. Brunel richt op de flexibele inzet van hooggekwalificeerde professionals. Het personeelsbestand bedraagt wereldwijd ruim 4.700 medewerkers. De omzet bedroeg in 1999 523 miljoen gulden.
Brunel International NV opereert onder de merknamen Multec, Euromatch, Brunel ICT Consultants, Brunel Engineering Consultants, Brunel Financial Consultants, Brunel Legal Consultants, Brunel Management Consultants en Brandstaff.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie