Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over de stijging van de hypothecaire schuld

Datum nieuwsfeit: 20-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: STIJGING HYPOTHECAIRE SCHULD EN HUIZENPRIJZEN

PERSBERICHTNR. 00/139 Den Haag 20 juni 2000

VRAGEN AAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN VAN HET

LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VENDRIK OVER DE STIJGING

VAN DE HYPOTHECAIRE SCHULD EN DE STIJGING VAN DE HUIZENPRIJZEN

Vragen.


1.

Hebt u kennisgenomen van de zorgen die DNB-president Wellink heeft over de ontwikkeling van de huizenmarkt in relatie tot de risico.s voor de economie als geheel?

2.

Hoe beoordeelt u zijn analyse dat de overwaardering op de Nederlandse huizenmarkt te vergelijken is met de ontwikkeling op de Amerikaanse aandelenmarkt? Deelt u zijn analyse?

3.

Hoe beoordeelt u het feit dat de hypothecaire schuld in Nederland sneller is opgelopen dan in andere landen? Heeft u een verklaring voor deze ontwikkeling?

4.

Hoe beoordeelt u de uitkomst van de door de DNB gehouden enquête dat 73% van de ondervraagde huizenbezitters verwacht dat er beperkingen zullen komen aan leenfaciliteiten? Deelt u de opvatting dat deze uitkomst suggereert dat er draagvlak bestaat voor dergelijke maatregelen?

5.

Welke instrumenten bestaan er volgens u voor de overheid om de stijging van huizenprijzen enigszins te beperken?
6.

Ziet u aanleiding in de DNB-analyse om maatregelen te overwegen die de stijging van de hypothecaire schuld en de stijging van de huizenprijzen enigszins zouden kunnen afremmen? ANTWOORDEN:


1.

Ja.

2.

President Wellink van De Nederlandsche Bank geeft aan dat in zowel Nederland als de Verenigde Staten de bestedingen worden gestimuleerd door gestegen prijzen van vermogens-objecten. In Nederland heeft dit effect zich bovenal (maar niet uitsluitend) voorgedaan via de vermogensaanwas door hogere huizenprijzen, in de Verenigde Staten nagenoeg volledig door de explosieve groei van de aandelenmarkt. Voor wat betreft de huizenprijsontwikkeling gebeurt dit doordat gezinnen gestegen overwaarde kunnen verzilveren via het afsluiten, oversluiten of ophogen van hun hypothecaire leningen. De precieze omvang van deze vermogenseffecten is moeilijk in kaart te brengen. Het CPB rekent in het CEP 2000 voor dat de toename in vermogen een extra bestedingsimpuls heeft gegeven van 23 mld gulden (in prijzen van 1993) in de periode in 1993-1999. Het merendeel hiervan heeft plaatsgevonden in de laatste twee jaar.
3.

De snelle toename van de hypothecaire schuld is toe te schrijven aan een combinatie van oorzaken. In de eerste plaats was de afgelopen jaren sprake van een lage rente in combinatie met een voorspoedige economische groei. Daarnaast spelen verschillende structurele factoren een rol. Hierbij kan worden gedacht aan demografische ontwikkelingen (meer huishoudens, meer tweeverdieners), een beperkt woningaanbod en een verruiming van het acceptatiebeleid van kredietverschaffers. Deze ontwikkelingen zijn in belangrijke mate landspecifiek. Ook zijn de afgelopen jaren hypotheekproducten ontwikkeld waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de fiscale rente-aftrekmogelijkheid. Bovendien speelt mee dat het eigen woningbezit in Nederland, dat thans met 51% nog onder het Europese gemiddelde ligt, snel toeneemt. Deze inhaalslag gaat gepaard met een toename van de uitstaande hypotheekschuld.
4.

De enquête-uitkomst strookt met het gegeven dat de fiscale mogelijkheid per 1 januari 1997 al enigszins is beperkt doordat de rente alleen nog aftrekbaar is voorzover krediet wordt aangewend voor de aankoop of verbetering van een woning. Voorts zal in het nieuwe belastingplan de invloed van de rente-aftrek minder groot worden doordat de marginale belastingtarieven worden verlaagd en de aanspraak die men kan maken op de hypotheekrenteaftrek zich beperkt tot een periode van 30 jaar. Daarnaast vallen tweede woningen per 1 januari 2001 onder het forfaitaire rendement.
Ten aanzien van de tweede vraag voert het naar mijn oordeel te ver om een direct verband te leggen tussen de verwachting van huizenbezitters dat de hypothecaire kredietverstrekking aan banden zal worden gelegd en hun steun voor een dergelijke maatregel.

5 en 6.
Uit het rapport 'Het bancaire hypotheekbedrijf onder de loep' van De Nederlandsche Bank bleek dat hoewel de macro-economische kwetsbaarheid van de Nederlandse economie door de sterke toename van de hypothecaire schuld en de prijsstijging op de huizenmarkt is toegenomen de soliditeit van het Nederlandse financiële bestel ook bij een eventuele omslag op de woningmarkt buiten kijf staat. Dit neemt niet weg dat ik de ontwikkelingen op deze markten nauwlettend volg. Zoals ook aangegeven in mijn brief aan de vaste commissie voor Financiën van 8 maart jongstleden, waarin een reactie op het onderzoek van De Nederlandsche Bank werd gegeven, moet daarbij bedacht worden dat de toename van de hypotheekverstrekking en de stijging van de huizenprijzen het gevolg is van een combinatie van een groot aantal factoren aan de vraag- en aanbodkant.
Een gedeelte van de prijsstijging op de huizenmarkt is toe te schrijven aan de beperkte groei van het woningaanbod. Het kabinet poogt met de bouw van de Vinex locaties (mede) de spanning op de huizenmarkt vanuit de aanbodszijde te temperen. De stijging van de huizenprijzen en de hypothecaire schuld worden verder beïnvloed door de rente. In de EMU wordt het rentebeleid evenwel door de ECB bepaald en wel voor de eurozone als geheel. Voor het overige kan de overheid invloed uitoefenen door zorg te dragen voor een goede marktwerking op de huizen- en hypotheekmarkt. Het kabinet ondersteunt voorts, op het terrein van de hypothecaire kredietverstrekking, de aanscherping van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Deze is onlangs door de NMa goedgekeurd en ondersteunt een verantwoorde hypotheekverstrekking. Dit betreft onder meer een goede informatieverstrekking aan de consument. De Raad van Financiële Toezichthouders beziet momenteel, vanuit het toezichtsperspectief, de stabiliteit en solvabiliteit van de financiële instellingen, alsmede de effectiviteit van het huidige toezichtsinstrumentarium.
Voorts verdient ook de rol van intermediairs aandacht, hetgeen eveneens wordt benadrukt door De Nederlandsche Bank. De positie van intermediairs zal worden betrokken bij de tijdens de Tweede Kamer-behandeling van de wetsvoorstellen Wabb I en Wabb II toegezegde nota in 2000 over bemiddeling in financiële diensten . Verder zal, zoals door mij toegezegd bij de Algemene Politieke Beschouwingen van eind september jongstleden, in de loop van dit jaar een brede notitie inzake de fiscale behandeling van het eigen huis verschijnen. Deze notitie zal tevens zicht bieden op vraagstukken die verband houden met de hypothecaire schuld en financieringslasten. Ter beantwoording verwijs ik ten slotte naar mijn brief aan de Tweede Kamer van 25 februari jongstleden waarin eerdere kamervragen over de groei van het aantal hypothecaire leningen worden beantwoord en waarin ook wordt ingegaan op deze en andere initiatieven.
Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Tel.nr.: 070 - 342 7140

20 jun 00 15:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...