Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie voor emissiereductie overige broeikasgassen

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Novem


19-May

Veel reductie, lage kosten Subsidie voor emissiereductie overige broeikasgassen

Dit jaar stelt de overheid zeven miljoen gulden beschikbaar voor het terugdringen van de uitstoot van de overige broeikasgassen: methaan (CH4), lachgas (N2O) en de fluorverbindingen (HFKs, PFKs en SF6). Net als CO2 zorgen deze overige broeikasgassen ervoor dat de aarde opwarmt en veroorzaken daarmee het broeikaseffect. Het subsidieprogramma Reductie Overige Broeikasgassen 2000 (ROB 2000) richt zich met name op het ontwikkelen en toepassen van grensverleggende technieken die de uitstoot beperken. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend bij Novem.

Een beperkte emissiereductie van overige broeikasgassen kan een grote bijdrage leveren aan verminderen van het broeikaseffect. De omvang van de uitstoot van de overige broeikasgassen is weliswaar kleiner dan die van CO2 maar de uitstoot van overige broeikasgassen is - afhankelijk van het gas - per kilogram 21 tot 23.900 maal schadelijker voor het klimaat. De effecten van reductie zijn dus groot, terwijl de inspanningen en kosten relatief beperkt zijn.

Het subsidieprogramma ROB 2000 staat open voor uiteenlopende soorten projecten: van onderzoek tot marktintroductie of kennisoverdracht. Met name onderzoeksinstellingen, fabrikanten, bedrijven die nieuwe technologieÙn gebruiken en brancheorganisaties kunnen aanvragen tot 1 november 2000 indienen bij Novem. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd in een vroeg stadium contact op te nemen met Novem, die hen kan adviseren over eventuele projectvoorstellen.

Het subsidieprogramma ROB 2000 richt zich op de bovenstaande broeikasgassen die vrijkomen in met name de industrie (N 2O bij de productie van salpeterzuur, caprolactam acrilonitril), de olie en gaswinning (CH4), bij afvalstortplaatsen (CH4), gebruikerstoepassingen (HFKs, PFKs en SF6bij toepassing als koelmiddel, blaasmiddelen bij schuimtoepassingen, etc.), de halfgeleiderindustrie (SF6 en PFKs), de sterkstroomindustrie (SF6), de landbouwsector (N2O en CH4) en de verkeerssector (N2O).

Het subsidieprogramma ROB 2000 is een onderdeel van het meerjarige programma Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB). Dit is een onderdeel van het klimaatbeleid van de overheid. Streven is de uitstoot van overige broeikasgassen in de periode 2008-2012 te beperken met minimaal 8 Mton CO
2 eq. ten opzichte van de verwachte emissies in 2010 zonder aanvullend klimaatbeleid. Ter illustratie: deze 8 Mton CO2 eq. draagt eenderde deel bij aan de totale binnenlandse klimaatdoelstelling van 25 Mton CO2 eq. De overige 25 Mton CO2 eq. wordt met buitenlandse maatregelen gerealiseerd.

Meer informatie en een aanvraagformulier zijn te vinden op de internetpagina www.robklimaat.nl en via het secretariaat van ROB, telefoon (030) 239 37 73.

Bron: Novem

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie