Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen


Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 19mei 2000)

Werkzaamheden aan Rijksweg in Malden
In het centrum van Malden vindt een reconstructie van de Rijksweg plaats die ongeveer vier maanden zal duren. Gedurende een groot deel van die tijd wordt het noord-zuidverkeer omgeleid over Droogsestraat, Broekkant en Broeksingel. Het verkeer in noordelijke richting krijgt één rijbaan over de Rijksweg.
deze week
De aanleg van de rotonde Groesbeekseweg zal duren tot tot week 22 (begin juni). Binnen de huidige afzetting kan de rotonde grotendeels worden gerealiseerd.
Het werk in het centrumdeel is gestart. Er komt een afgebakende fietsbaan over het Kerkplein om het bouwverkeer voldoende werkruimte te geven voor de middenberm. De Kloosterstraat zal in verband met de aanleg van riolering enkele dagen afgesloten zijn. Voor inlichtingen kan elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld met de directie van het werk, tel.: 358 41 32.
Op deze pagina vindt u verder:
> De tekst van de gemeentepagina De Verbinding van 9 mei > De tekst van de gemeentepagina De Verbinding van 16 mei > De tekst van de gemeentepagina De Verbinding van 23 mei
De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen.De meeste daarvan staan hieronder. De openbare bekendmakingen staan in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De tekst van De Verbinding van 9 mei:

Schikking met Braam
Het omvangrijke reconstructiewerk aan de Rijksweg zal gewoon door aannemer Jacobs worden afgemaakt. Dit ondanks de uitspraak van de Raad van Arbitrage dat de gunning van het werk door B&W aan dat bedrijf onrechtmatig was. Jacobs voldoet volgens de Raad niet aan de eis dat hij voldoende ervaring heeft met werken van deze omvang. Die uitspraak zou in zijn meest verstrekkende vorm tot gevolg hebben dat de gunning ongedaan moest worden gemaakt en dat alsnog Braam / Boezewinkel de Rijksweg zou mogen aanpakken. Na de uitspraak is echter met man en macht getracht een oplossing te vinden waarbij geen vertraging aan het werk zou optreden en toch Braam schadeloos zou kunnen worden gesteld. Het compromis houdt in dat Jacobs door mag gaan en dat Braam een vergelijkbaar werk mag uitvoeren. De Rijksweg deze week
Rotonde halve dag afgesloten
Het werk aan de rotonde Droogsestraat vordert goed. Het ligt in de bedoeling op zaterdag 13 mei asfalt aan te brengen. Daarna zal de rotonde vrijwel gereed zijn. Het betekent wel dat op genoemde zaterdag van 7 tot 12 uur de rotonde afgesloten is voor alle verkeer. De verkeersafzetting daarvoor zal tijdig worden aangebracht. Gedurende genoemde uren zal de busdienst niet kunnen rijden. De rotonde Groesbeekseweg wordt de komende week verder afgebouwd. De verkeersafzetting rondom deze rotonde wordt niet gewijzigd. Eind volgende week zal er een omleiding worden aangebracht voor het fietsverkeer ter hoogte van het winkelcentrum ten behoeve van het werk aan de oostelijke helft van de Rijksweg op deze plaats. Voor het winkelcentrum zullen de bomen en het groen verwijderd worden. Daarna wordt de riolering gelegd. Voor het leggen van deze riolering zullen de parkeerhavens voor het winkelcentrum opgebroken moeten worden. Direct daarna worden deze weer bestraat. Er zal naar worden gestreefd de winkels zo weinig mogelijk te hinderen. riolering
In de week van 15 tot 19 mei wordt de riolering gelegd voor de woningen Rijksweg 141 tot en met 147. De parkeerplaats langs het Chinees restaurant wordt daardoor ontoegankelijk. Het zal tijdig van de andere zijde worden ontsloten.
Aan de oostelijke rijbaan van de Rijksweg zal worden gewerkt om deze gereed te maken voor het aanbrengen van de asfalt. Op ongeveer 15 mei zal er ook begonnen worden met het stellen van de betonbanden langs de nieuwe rijbaan.
informatie
In De Verbinding vindt u wekelijks berichten over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Malden en de daarmee samenhangende stremmingen. Voor de actuele stand van zaken kunt u ook kijken op de Website van de gemeente (www.heumen.nl). In dringende gevallen zal De Gelderlander en de SLOH worden gevraagd mededelingen te doen via de (kabel)krant. Bovendien kan voor inlichtingen op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld naar 358 41 32. Dat is het nummer van de directiekeet aan de Broeksingel.
Herdenking gevallenen
Rond het oorlogsmonument bij de sluis in Heumen (foto) vindt op 14 mei een herdenking plaats ter herinnering aan de strijders die werden gedood bij de verdediging van de brug, in het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Om 10.00 uur is er een oecumenische dienst in de R.K. Kerk in Heumen. Daarna zal de stoet rond 11.00 uur vertrekken naar het monument. Sprekers zijn daar mevrouw De Graaff, waarnemend burgemeester van Heumen, en de heer J. Krewinkel namens de oud-militairen.. Leerlingen van de St. Jorisschool in Heumen, die het monument heeft geadopteerd, spreken een overdenking uit. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs het monument.
Proefalarm
Op woensdag 7 juni zal om 12.00 uur een proefalarm plaatsvinden van het Nederlandse sirenestelsel. Het is de derde keer dat het nieuwe systeem wordt beproefd. Er is sinds de invoering ervan geen proefalarm meer op elke eerste maandag van de maand, maar nog slechts één keer per half jaar. Het geluid is ook anders dan bij de oude sirenes het geval was.
Tijdens het proefalarm is er niets aan de hand, maar het is goed dat iedereen zich nog eens realiseert wat bij een ramp te doen staat: "Ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of de televisie aan".
Deze maand zullen op de TV herhaaldelijk spots te zien zijn die die waarschuwing nog eens uiteenzetten. De komende weken besteden we er ook in De Verbinding een paar keer aandacht aan. Een ramp komt altijd onverwacht. Het is daarom goed er af en toe aan herinnerd te worden wat te doen staat in het geval er een groot ongelijk gebeurt.
Commissies
Op 9 mei om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en op 10 mei om 19.30 uur de commissie Welzijn en Educatie. De agenda's stonden vorige week in De Verbinding. FEZ en Milieu
Op 15 mei vergadert de commissie Financiën en Economische Zaken (FEZ) om 19.30 uur. Onderwerpen zijn onder andere de financiële verantwoording van de nieuwbouw van het gemeentehuis en het sociaal cultureel centrum, de jaarrekening 1999 van het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) en de aanstelling van een ouderenadviseur. Milieu
Op 16 mei komt de commissie Milieu bijeen. Ook die vergadering begint om 19.30 uur, maar de agenda is nog niet bekend. Voor inlichtingen daarover kan worden gebeld met 358 83 63.
Spreekuur
Op 15 mei vervalt het spreekuur van burgemeester Grienberger. Waarnemend burgemeester Mevrouw De Graaff is er wel. Afvalberichten
Op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 mei, worden de huisvuilzakken opgehaald. In de week erna wordt de groene container geleegd.
oud papier:
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 13 mei staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1. gereedschap:
Soms is gereedschap dat voor u heeft afgedaan na een opknapbeurt nog goed te gebruiken. U kunt het aan vertegenwoordigers van Milieudefensie afgeven op vrijdag 12 mei tussen 18.30 en 20.30 uur in sociaal-cultureel centrum "Maldensteijn" en bij de heer G. Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Het gereedschap wordt afgevoerd naar stichting "De Keilbout" in Nijmegen. Daar wordt het weer geschikt gemaakt voor gebruik bij kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gereedschappen van elk vakgebied zijn welkom, evenals pannen en bestek, naaimachines, brillen, en schone emmers en jerrycans.
Voor informatie kunt u bellen naar Milieudefensie, afdeling Heumen, tel. 358 11 48 / 358 23 76.
chemokar
In de periode van 15 tot en met 24 mei rijdt de chemokar weer door de straten van de gemeente Heumen. De route is als volgt: 15 mei: ochtend Nederasselt; middag Overasselt tot en met Molenkuil Avondstandplaats: Nederasselt, parkeerterrein bij kerk, 18.00 - 19.00 uur
16 mei: ochtend Overasselt restant vanaf Zesakkerlaan; middag Heumen. Avondstandplaats: Overasselt, marktplein Hoogstraat, 18.00 - 19.00 uur 17 mei: ochtend Malden, Jachthuis (Broekkant tot en met Kerkweg); middag Jonckherenhof tot en met Droogsestraat.
Avondstandplaats: Heumen, de Terp, 18.00 - 19.00 uur 18 mei: ochtend Molenwijk (Heiweg tot en met Zoom); middag restant Molenwijk en Randwijk.
Avondstandplaats: Malden, Malderburchstraat, Hubertushof, 18.00 - 19.00 uur
19 mei: ochtend Kroonwijk tot en met Groesbeekseweg, middag niet. Geen avondstandplaats.22 mei: ochtend Maldensveld v.a. Veldsingel tot en met het Vlas; middag vanaf Dravik tot en met Veldsingel. Avondstandplaats Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
23 mei: ochtend Boskant v.a. Berkenlaan tot en met Eikendreef; middag vanaf Larikshof tot en met Sleedoorn.
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
24 mei: ochtend Molenhoek en buitengebied (op afroep); middag Hoogenhof.
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
Mensen uit het buitengebied kunnen tot en met 23 mei aanmelden dat ze kca aan willen bieden, tel.3588362 (afdeling milieu) of 3582171 (gemeentewerkplaats).
Wie de chemokar heeft gemist, kan het gevaarlijk afval op zaterdag 27 mei van 10.00 tot 12.00 uur naar de gemeentewerf brengen. Overigens kunt u ook elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur op de werf terecht met kca.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen ingediend om bouwvergunning:
* (wijziging) bouwplan 13 woningen, Schappeveld 1 tot en met 25, Overasselt

* bouw berging, Schappeveld 20

* plaatsen dakkapellen, Berkenlaan 44

* plaatsen dakkapellen, Jonckherenhof 48

* bouw dakkapel, Veldsingel 49

* bouw zwembad, Rijksweg 84

* uitbreiden woning, Vogelenzang 14
De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen. B. aanvragen kapvergunning
ER zijn aanvragen om kapvergunning binnen voor 1 den aan De Kruigang 41 en 1 berk aan De Wieken 50.
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen daartegen indienen bij B&W tot uiterlijk 23 mei. C. verleende kapvergunningen
Op 28 april zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
* 1 berk en 2 coniferen, Puttershoek 7

* 1 populier, Rijksweg 154

* 1 naaldboom, De Wieken 81

* 1 esdoorn en 1 berk, Rijksweg 10

* 1 eik en 1 esdoorn, Blankenbergseweg 5
Voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, zie onder E. D. meldingen
B&W hebben in de volgende gevallen meegedeeld dat de gemelde bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 1 mei:
M2000-27: tuinhuisje, Valkstraat 12A
M2000-54: tuinhuisje, Kreytacker 10
M2000-41: tuinhuisje, Kerkplein 18
Verzonden op 2 mei:
M2000-53: tuinhuisje, Pitrus 25
M2000-48: tuinhuisje, Stalmeesterslaan 54
M2000-55: trafohuisje, De Steiger
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. bouwvergunningen
Op 27 april zijn de volgende bouwvergunningen verzonden: 28/2000: uitbreiding woning, Klinker 31
12/2000: uitbreiding woning, Kuilstraat 8
40/2000: uitbreiding woning, Kerkweg 6
6/2000: uitbreiding woning Kreytacker 9
83/2000: tuinhuisje, Leegraaf 11
Op 3 mei werden vergunningen verzonden voor:
26/2000: uitbreiding berging, Basalt 10
20/2000: garage, Stalmeesterslaan 50
33/2000: tuinhuisje, De Toom 8.
Verzonden op 4 mei:
322/99: film-, horeca- en appartementencomplex, Kerkplein. Wie het met een van de besluiten onder C, D of E niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W van Heumen.
De tekst van De Verbinding van 16 mei:

De Rijksweg deze week
Op 13 mei is de asfalt aangebracht op de rotonde Droogsestraat. Op 15 mei is de verkeerslichteninstallatie op die plaats verwijderd. Eind deze week (op 18 of 19 mei) zal een deel van de nieuwe markering op de rotonde worden aangebracht.
Ook zullen in deze week de fietspaden en voetpaden worden afgemaakt. De rotonde is daarmee gereed voor gebruik.
Groesbeekseweg en Kloosterstraat
De rotonde aan de Groesbeekseweg wordt de komende twee weken verder afgebouwd en gereed gemaakt om de asfalt aan te brengen. Dit asfalteren staat nu nog gepland voor begin juni. In het Centrum wordt eerst het sloop- en breekwerk afgemaakt, de riolering wordt gelegd, de nieuwe betonbanden zullen worden gesteld en de wegfundering wordt gereed gemaakt voor het aanbrengen van asfalt. Dat voorbereidende werk neem ca 3 weken in beslag. De Kloosterstraat zal enkele dagen afgesloten moeten worden in de tweede helft van deze week. In deze straat moet een rioolaansluiting worden gemaakt. Daarna gaat de straat weer open. Ten noorden van de Kloosterstraat zal dezer dagen begonnen worden met het opbreken van asfalt en het stellen van betonbanden. De huidige verkeersafzettingen blijven in grote lijnen gehandhaafd. Het werk ligt nog steeds op schema. Het doel is dat de doortocht van de Vierdaagse zal plaats vinden over de nieuwe rijbanen van een gereconstrueerde weg. Het is intussen ook duidelijk dat er erg hard gewerkt zal moeten worden om dit doel te halen. informatie
In De Verbinding vindt u wekelijks berichten over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Malden en de daarmee samenhangende stremmingen. Voor de actuele stand van zaken kunt u ook kijken op de Website van de gemeente (www.heumen.nl). In dringende gevallen zal De Gelderlander en de SLOH worden gevraagd mededelingen te doen via de (kabel)krant. Bovendien kan voor inlichtingen op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld naar 358 41 32. Dat is het nummer van de directiekeet aan de Broeksingel.
Wijzigingen in openbaar vervoer
Op 11 mei heeft het college van bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) een dienstregeling voor het openbaar vervoer samengesteld voor 2000/2001. De regeling ligt sinds 12 mei zes weken ter inzage in alle gemeentehuizen in het KAN-gebied. In de gemeente Heumen kunt u daarvoor terecht bij de balie van Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.
De regeling bevat enkele wijzigingen die voor de gemeente Heumen van belang zijn. Het betreft de lijnen 1 en 21. Lijn 1 (Molenhoek - Beuningen), die door Malden rijdt, gaat in Beuningen verder als lijn 11.
Lijn 21, die Nederasselt passeert, verandert ingrijpender. Een aantal ritten op het traject Grave - Nijmegen had zo weinig passagiers dat besloten is tot het schrappen van ervan. Zo wordt de hafuurdienst op zondag vervangen door een uurdienst. Tevens komt de laatste rit vanuit Nijmegen op zondagavond te vervallen.
Presentatie over duurzame energie
Op initiatief van milieudefensie Heumen en het duurzaamheidsplatform verzorgen Aniek Vennegoor en Henk Janssen van NUON op 17 mei een presentatie over het gebruik van duurzame energie. De presentatie wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.
De avond bestaat uit twee delen. In het eerste zal in zijn algemeenheid worden ingegaan op het gebruik van duurzame energie. In het tweede deel van de presentatie wordt verduidelijkt wat in een concreet project, de uitbreiding van het winkelcentrum in Malden, aan duurzame maatregelen wordt toegepast. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Tevens zullen er folders klaar liggen waarin nadere informatie is te vinden over het gebruik van duurzame energie. Na afloop zal tevens schriftelijke informatie te krijgen zijn over de activiteiten van het Heumense duurzaamheidsplatform. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met vragen kan worden gebeld naar de heer J. Jeurissen van de cluster milieu en afval. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 358 83 63. Late post
Klachten over trage postbezorging krijgt de gemeente wel vaker. In de praktijk blijkt het bijvoorbeeld nog al eens voor te komen dat met name post die op vrijdag bij de gemeente de deur uit gaat, pas op maandag de geadresseerde bereikt.
Met de agenda voor de commissie Financiën van 23 juni 1999 (geen tikfout!) maakte de post het wel erg bont. Het exemplaar dat op 16 juni 1999 naar de SLOH werd gestuurd, werd daar pas op 9 mei 2000 ontvangen.
Zouden de Cito-toetsen van De Vuurvogel dan toch nog ooit aankomen? Zwerfkattenprobleem aan de Maasstraat
Ze houden zich al jaren op rond de Maasstraat in Heumen: zwerfkatten. Niet iedereen is er blij mee en voor sommigen betekenen ze echt een plaag.
Vier jaar geleden werd het probleem al gesignaleerd, maar de oplossing om de katten te vangen en ze vervolgens te laten inslapen, riep verzet op.
Ditmaal is de Stichting Dierenambulance met een diervriendelijker oplossing gekomen: de katten worden gevangen en gesteriliseerd en daarna weer vrijgelaten. Ze zullen dan herkenbaar zijn aan een oortipje. Op katten die ziek zijn zal euthanasie worden toegepast. De actie zal worden uitgevoerd door de Werkgroep Zwerfkatten. Om te voorkomen dat katten worden opgepakt die geen zwerfkatten zijn, wordt eigenaren van katten in de buurt geadviseerd hun dier een halsbandje met gegevens om te doen, zodat de kattenvangers ze weer vrij kunnen laten.
De gemeente draagt de kosten van de actie.
Duurzaamheidsplatform voor leefbare toekomst.
Alweer een tijd geleden is het duurzaamheidsplatform opgericht. Het platform houdt zich bezig met de uitvoering van de Lokale Agenda 21. De gedachte achter de Lokale Agenda 21 is dat we voorzichtig moeten zijn met onze wereld en er voor moeten zorgen dat generaties na ons ook nog een prettig en gezond bestaan kunnen hebben. Daarbij vormt duurzaamheid het kernbegrip. Wat dit inhoudt is sterk afhankelijk van ieders persoonlijke visie. Vaste elementen zijn echter de verhoging van de kwaliteit van het leven, het veilig stellen van de toekomst, de medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving, het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en normbesef. Om dit te bereiken is samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid noodzakelijk. Voorbeelden in andere gemeenten laten zien wat je kunt bereiken.
Op dit moment bestaat het platform uit vertegenwoordigers van acht maatschappelijke organisaties, vijf individuele burgers en een vertegenwoordigster van de gemeenteraad. Namens onze gemeente is mevrouw M. de Graaff - Ter Horst voorzitter. Zij is wethouder voor o.a. milieu.
onderwerpen
Het platform vergadert regelmatig en houdt zich bezig met de uitvoering van concrete acties en projecten. Op dit moment worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:

* het regelmatig uitdelen van een duurzaamheidspluim aan een persoon, vereniging, bedrijf of instantie die zich bijzonder onderscheidt op het gebied van duurzaamheid;

* een project dat laat zien wat de Lokale Agenda 21 inhoudt, zoals het uitbrengen van een fietsboekje, waarin aan de hand van een aantal concrete zaken wordt uitgelegd wat het begrip duurzaamheid inhoudt;
* een project interne milieuzorg bij sport- en buurtverenigingen;
* een project wijkverbetering gecombineerd met een zwerfvuilactie;
* een project rond de landelijke autoloze zondag;
* een project gericht op de bevordering van het gebruik van duurzame energie, duurzaam bouwen en duurzaam waterverbruik. belangstelling
Wie de gedachte achter de Lokale Agenda 21 aanspreekt kan gerust contact opnemen met Jack Jeurissen van de cluster milieu en afval, telefoon 358 83 63. Hij kan meer vertellen over de activiteiten van het duurzaamheidsplatform. Een andere mogelijkheid is dat u eens komt luisteren tijdens een vergadering van het platform om te ervaren of deelname zinvol is. De eerstvolgende bijeenkomst van het platform zal worden gehouden op woensdag 24 mei 2000 in de burgerzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vervoer naar school
De gemeente Heumen kent een verordening voor het leerlingenvervoer. Die houdt in dat de gemeente onder bepaalde voorwaarden het vervoer regelt voor leerlingen uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
In principe is de vergoeding gebaseerd op de goedkoopste wijze van vervoer. Meestal is dat het openbaar vervoer of de fiets. Ook aangepast vervoer, d.w.z. met een taxi of taxibusje, is mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient aan een van onderstaande voorwaarden te worden voldaan:

* De leerling is op grond van zijn/haar lichamelijk en/of geestelijk handicap niet in staat met het openbaar vervoer te reizen(zelfs niet onder begeleiding).

* De leerling kan onder begeleiding wel met het openbaar vervoer reizen, maar geen van beide ouders of iemand anders is in staat de leerling te begeleiden . Dit moet uiteraard bij de aanvraag duidelijk kunnen worden aangetoond.

* De reisduur met openbaar vervoer is meer dan één uur en kan met aangepast vervoer terug gebracht worden tot 50% of minder.
* Er is geen openbaar vervoer.

* Het aangepast vervoer is goedkoper dan het openbaar vervoer. bijdrage
Door de wetswijziging van verleden jaar, mogen gemeenten eigen beleid maken ten aanzien van de eigen bijdrage. Dit beleid is voor Heumen als volgt:

* Voor het vervoer naar reguliere basisscholen is een bedrag afgesproken, dat gelijk staat aan de kosten voor openbaar vervoer over 6 km. Voor komend schooljaar is dat f 615,--. Ouders met een belastbaar gezinsinkomen van f 41.000,-- of hoger (peiljaar 1998) zijn tot deze bijdrage verplicht.

* Voor het vervoer naar speciale scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en voor andere scholen voor speciaal onderwijs wordt geen drempelbedrag geheven.
Wie in het schooljaar 2000/2001 voor een vergoeding in de vervoerskosten of voor aangepast vervoer in aanmerking denkt te komen en geen aanvraagformulier van de gemeente Heumen heeft ontvangen, kan contact opnemen met de cluster Onderwijs van de gemeente Heumen tel. 358 82 51.
Aanvragen dienen in principe ingediend te zijn voor 1 juni 2000. Commissies
milieu
Op 16 mei om 19.30 uur - de verschijningsdag van deze Regiodiek - vergadert de commissie Milieu. De agenda stond in De Verbinding van vorige week.
ABO

Op 18 mei om 19.30 uur vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO). Op de agenda staan de voortgang van activiteiten, de herbenoeming van de gemeentelijke ombudsman en een wijziging in de samenstelling van de commissie Welzijn en Educatie en Openbare Werken en Verkeersveiligheid.
Afvalberichten
Op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 mei, wordt de groene container geleegd. In de week erna worden de huisvuilzakken opgehaald.
Op de afvalkalender kunt u zien wanneer de huisvuilwagens bij u in de straat komen.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 20 mei staat van 09.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij Verenigingsgebouw de Terp.
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei staat een papiercontainer op het marktplein. Deze staat er op vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
chemokar
In De Verbinding van vorige week staat de route van de chemokar die momenteel door de gemeente rijdt. Wie de wagen heeft gemist kan in elk geval voor de aflevering van chemisch afval nog terecht op een van de avondstandplaatsen of in de werkplaats van de gemeente. De avondstandplaatsen zijn:
16 mei: marktplein Hoogstraat, Overasselt
17 mei: parkeerplaats Terp Heumen
18 mei: Hubertushof, Malden
22, 23 en 24 mei: parkeerterrein Winkelcentrum Malden. Op al deze avondstandplaatsen staat de wagen van 18.00 tot 19.00 uur. Bewoners van het buitengebied kunnen tot 23 mei doorbellen naar 358 83 62 of 358 21 71 dat ze klein chemisch afval hebben mee te geven. Het wordt dan thuis opgehaald.
De gemeentewerkplaats heeft op zaterdag 27 mei een extra openstelling voor dit chemisch afval van 10.00 tot 12.00 uur. De werkplaats is hiervoor overigens ook elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur en elke dinsdag van 8.00 tot 12.00 uur open.
Vergunningen
A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen:
* verbouw café, Rijksweg 26

* uitbreiding woning, Vinkenlaan 22

* bouw bedrijfsruimte, Schutkolk

* uitbreiding woning, Zwenkgras 34
De aanvragen kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht.
B. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 3 mei:
315/99: uitbreiding school, Zwerfkei 59
Verzonden op 4 mei:
50/2000: herbouw garage / berging, Hamelbergstraat 1 72/2000: uitbreiding loods, Bolder 12
49/2000: dubbele carport, Zwerfkei 22 en 24
19/2000: hobbyruimte, Rijksweg 13
7/2000: woning, De Hoef 60
5/2000: uitbreiding woning, Rijksweg 10
Verzonden op 8 mei:
198/99: bouw woning, Oude Rijksweg
95/2000: bouw opslagloods, Oude Rijksweg
147/99: verbouw tot drukkerij, Rijksweg 112
Verzonden op 10 mei:
43/2000: bouw dakkapellen, Het Halster 14
Verzonden op 11 mei:
48/2000: bouw dakkapel, Klinker 4
279/99: uitbreiding woning en bouw zwembad: Puttershoek 5 49/99: uitbreiding woning, Romeinenstraat 5a
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder C. C. Gedoogbesluit
B&W hebben op 1 mei aan de eigenaar van het perceel Sleeburgsestraat 4 bericht gezonden dat zij de stalling van caravans in de schuur op zijn perceel gedogen tot 1 september a.s. De stalling is in strijd met de bestemming van het perceel.
Wie het niet eens is met één van de besluiten onder B of C kan daartegen binnen zes weken na de datum van verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.
De inhoud van De Verbinding van 23 mei:

Drie kunstenaars te zien in gemeentehuis
Met ingang van zondag 28 mei is in het gemeentehuis en in Maldensteijn werk te zien van drie kunstenaars uit de gemeente Heumen. Ellen Molenaar uit Malden is vertegenwoordigd met pentekeningen, Theo Ligthart, eveneens Maldenaar, met acrylschilderijen en Jan-Willem Rutgers uit Overasselt met beelden. De expositie duurt in Maldensteijn tot 10 juli, maar loopt in het gemeentehuis nog wat langer door. Molenaar, Ligthart en Rutgers zijn daarmee de eerste in een reeks van kunstenaars die zich af en toe zullen laten zien. Het idee daarvoor werd geboren tijdens de opening van het gemeentehuis vorig jaar. Zo'n veertig kunstenaars uit de gemeente lieten toen werk zien. Dat was zo'n succes dat werd besloten de kunstenaars de kans te kans te geven vaker werk te exposeren. Daarvoor werd door een groep kunstenaars een cyclische opzet ontwikkeld die echter op korte termijn niet realiseerbaar bleek. De expositie die nu te zien zal zijn staat dan ook enigszins op zichzelf. Na de zomervakantie zullen weer andere kunstenaars te zien zijn.
combinatie
Van de drie exposanten is Ellen Molenaar de jongste. Ze exposeert voor het eerst. Van haar zijn onder andere tekeningen te zien die eerder in De Gelderlander verschenen.
Theo Ligthart exposeerde al internationaal. Wie eerder wat van hem zag herkent meteen zijn felle kleuren waarmee uit abstracte vormen ineens een figuratieve voorstelling oprijst.
Jan-Willem Rutgers werkt met natuursteen, een materiaal dat hij "het gebeente van de aarde" noemt. Eerder had hij al enkele exposities in de regio.
Van de drie is zowel in Maldensteijn als in het gemeentehuis werk aanwezig. Voor de bezoeker die alles wil zien zijn de morgens en de maandagnamiddag de handigste tijden omdat dan zowel het gemeentehuis als Maldensteijn open zijn. (de openingstijden van het gemeentehuis zijn dagelijks van 9 tot 12 uur en op maandag bovendien van 5 uur tot half 7. Maldensteijn is daarnaast in de regel ook 's middags, 's avonds en deels in het weekend open.
Op de dag van de opening, zondag 28 mei, kan het publiek van 3 tot 5 uur ook in het gemeentehuis een kijkje nemen.
De tentoongestelde werken zijn veelal te koop. Daarvoor kan men zich rechtstreeks tot de kunstenaar zelf wenden.
Archeologische vondsten in uitbreidingsgebied
Opnieuw uitstel Heumen-Noord
Er dreigt opnieuw vertraging voor de bouw van woningen in Heumen-Noord. Tijdens archeologisch onderzoek door SOB Research is gebleken dat in een groot deel van het plangebied resten uit de prehistorie en de Middeleeuwen liggen die nader moeten worden onderzocht. Hoeveel tijd daarvoor nodig is is niet duidelijk. Evenmin kan momenteel worden gezegd wat de gevolgen van deze ontdekking zijn voor de uiteindelijke bouwmogelijkheden. In elk geval zal het besluitvormingsproces over het bestemmingsplan wel vertraging oplopen. Anderhalve maand geleden, op 12 april, ging de gemeente er tijdens een informatieavond nog van uit dat het ontwerp-bestemmingsplan na de zomervakantie ter visie zou kunnen worden gelegd, als archeologisch bodemonderzoek zou zijn afgerond. Er werd op dat moment echter niet verwacht dat dat onderzoek belangrijke vondsten op zou leveren. De onderzoekers stuitten echter op een omvangrijk nederzettingsareaal dat van Bataafse oorsprong zou kunnen zijn. Er werd verder veel aardewerk aangetroffen uit de ijzertijd en de vroege en late Middeleeuwen.
eerste fase
Heumen-Noord zou moeten worden gerealiseerd in drie fases van respectievelijk 11, 20 en 30 woningen. De gemeente bekijkt nu of het nodige nadere archeologische onderzoek voor die eerste fase niet kan worden bespoedigd zodat de vertraging voor het plan zoveel mogelijk kan worden beperkt.
Overigens werd ook onderzoek gedaan aan de Hollestraat in Nederasselt. De vondsten waren daar veel minder spectaculair, maar er is wel aanleiding voor verdere studie, zo concludeert SOB Research Mobiele milieustraat voor grof vuil
Het lijkt erop dat Heumen een mobiele milieustraat krijgt voor de inzameling van grof vuil. De gemeenteraad krijgt de keuze daarvoor voorgelegd op 25 mei, als de "Basisnotitie grof vuilinzameling" wordt behandeld.
De mobiele milieustraat houdt in dat op zaterdagen bij de werkplaats van de gemeente containers worden geplaatst waarin het grof vuil per soort kan worden gedeponeerd. Na sluiting van de werkplaats worden de containers afgevoerd.
Inwoners kunnen het grofvuil zelf naar de containers brengen of het thuis laten ophalen. Voor het ophalen worden echter voorrijkosten berekend en er moet een bedrag naargelang het gewicht worden betaald. Ook het zelf wegbrengen naar de containers is niet gratis, maar het is de bedoeling het tarief daarvoor zodanig te maken dat het voor de burger aantrekkelijker is het grof vuil zelf weg te brengen dan het thuis op te laten halen.
geen ronde meer
Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem van de milieustraat ingaat per 1 januari 2001. Per die datum zal het dan ook afgelopen zijn met de zes ophaalrondes van grof vuil.
Het voorstel is een stap terug na aanvankelijke ideeën om een kringloopcentrum op te zetten. Dat lijkt niet goed haalbaar. Er loopt nog wel overleg met het Kringloopbedrijf Nijmegen over mogelijkheden om goederen die nog bruikbaar te zijn terecht te laten komen in de kringloopwinkel "Het Goed" aan de Burchtstraat in Nijmegen.
Interactief beleid voor Het Stenen Hoofd
B&W vragen de gemeenteraad op 25 mei om geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het project Het Stenen Hoofd in Hoogenhof via interactief beleid.
Belangrijke randvoorwaarden zijn dat Het Stenen Hoofd met het aangrenzende gebiedje van de Proefsteen een verkeersluw (voetgangers)gebied moet worden waarin het accent ligt op wonen, maar dat het ook een bovenwijkse functie krijgt. Dat wil zeggen dat ook inwoners van buiten Hoogenhof het als een gezellig trefpunt moeten kunnen gebruiken. De bestemming horecadoeleinden mag echter niet leiden tot een discotheek, een bardancing of een nachtclub komt. Bovendien mag de ontwikkeling straks niet duurder worden dan het budget dat er in de exploitatieopzet van Hoogenhof voor staat ( f826.650,--).
Toepassing van interactief beleid rond de ontwikkeling houdt in dat de inwoners (en vanwege het bovenwijkse karakter zullen dat niet alleen de direct omwonenden zijn) al vanaf het begin meepraten over de uitwerking van plannen binnen de gestelde randvoorwaarden. Als de raad met deze werkwijze instemt zal veel meer informatie volgen.
Gemeentehuis goedkoper; Maldensteijn duurder
De bouw van het gemeentehuis (destijds geraamd op ruim 12 miljoen) en de parkeerkelder (geraamd op 2 miljoen) zijn ruim anderhalve ton goedkoper uitgevallen dan was begroot.
Daar staat tegenover dat de bouwkosten van Maldensteijn uiteindelijk ruim een halve ton hoger bleken te liggen dan de destijds geraamde 9 miljoen. Die overschrijding komt geheel op conto van aanpassingen voor de huisvesting van het muziekonderwijs omdat ten tijde van de opstelling van de begroting nog niet duidelijk was of die in Maldensteijn zou komen.
De meevaller voor de bouw van het gemeentehuis zal worden gebruikt voor de plaatsing van een (oorspronkelijke niet voorziene) slagboominstallatie voor de parkeerkelder. Verder zal f50.000,-- beschikbaar worden gesteld voor de plaatsing van een kunstwerk. Dat voorstel doen B&W althans. Op 25 mei moet de gemeenteraad zich nog uitspreken over de financiële verantwoording.
De Rijksweg deze week
Ten opzichte van de vorige week zijn er geen wijzigingen. Een deel van het Kerkplein zal tijdelijk bij de Rijksweg worden getrokken om meer ruimte te krijgen voor het maken van de middenberm. De rijbaan voor het zuid-noordverkeer wordt daardoor iets in westelijke richting verschoven. De fietsers worden via een afgebakende route over het Kerkplein zelf geleid.
Aan de rotonde Groesbeekseweg wordt deze week nog gewerkt. Het asfalteren staat nog steeds gepland voor begin juni. De Kloosterstraat is enkele dagen afgesloten in verband met de aanleg van een rioolaansluiting. Daarna gaat de straat weer open. De huidige verkeersafzettingen blijven in grote lijnen gehandhaafd. bussen
Er kwamen enkele vragen binnen over de omleiding van buslijn 83. Deze dienst rijdt, zolang de werkzaamheden aan de Rijksweg duren (tot half juli dus) via Veldsingel, Randwijksingel en Molensingel en vice versa. Hij heeft op die route maar twee halteplaatsen: op de Veldsingel ter hoogte van De Rijf en op de Molensingel nabij de Rijksweg. Op de andere haltes op deze route wordt alleen door lijn 1 gestopt. De rijtijden staan bij de haltes aangegeven.
informatie
In De Verbinding vindt u wekelijks berichten over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Malden en de daarmee samenhangende stremmingen. Voor de actuele stand van zaken kunt u ook kijken op de Website van de gemeente (www.heumen.nl). In dringende gevallen zal De Gelderlander en de SLOH worden gevraagd mededelingen te doen via de (kabel)krant. Bovendien kan voor inlichtingen op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld naar 358 41 32. Dat is het nummer van de directiekeet aan de Broeksingel.
Eerste uitwerkingen verkeersplan klaar
De plannen voor een gedeeltelijke uitvoering van het verkeersplan zijn in concept door het college vastgesteld. Het gaat dan om de gehele kern Overasselt en in Malden om de wijken Jachthuis en Maldensveld. Door middel van inspraak en workshops is de bevolking nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstellen van deze plannen. De voorstellen, die aangeven waar drempels, kruisvlakverhogingen, asverspringingen en uitritconstructies worden aangebracht, zullen op 7 juni in de commissie openbare werken en verkeer worden behandeld. Daarna zal een definitief besluit worden genomen. De daadwerkelijke uitvoering van de plannen zal in het najaar beginnen.
In het najaar zal een start gemaakt worden met de plannenmakerij voor de kernen Nederasselt, Heumen en in Malden de wijken Kroonwijk/Molenwijk /Randwijk. Ook hier zal de bevolking betrokken worden bij de planopzet. Nadere berichtgeving hierover zal nog volgen. De plannen voor Overasselt, Jachthuis en Maldensveld liggen in het gemeentehuis ter inzage. Vanaf woensdag 24 mei kunnen ze worden ingezien. Bovendien kunnen in de commissievergadering van 7 juni, die openbaar is, nog opmerkingen worden gemaakt. Die vergadering begint om 19.30 uur.
Korte berichten
Regiotaxi van start
Per 1 juni gaat binnen het gebied van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (het KAN) een nieuw aanvullend openbaar vervoersysteem rijden. Iedereen kan gebruik maken van Regiotaxi KAN.
In het gemeentehuis ligt een folder klaar. Hierin staat al zeer veel informatie over kosten, bereikbaarheid, oproepen van de taxi, enz. Meer informatie is te krijgen via 0900 235 66 84 en op www.regiotaxi-kan.nl.
Markt dag eerder
Vanwege Hemelvaartsdag wordt de markt in Malden verplaatst van donderdag 1 juni naar woensdagmorgen 31 mei. Bovendien staan de kramen dan vanwege de voorjaarskermis op het grasveld aan de Schoolstraat. Kreytacker - Steenacker
De gemeente heeft een conceptplan klaar voor het woonrijpmaken van de straten Kreytacker (nummers 13 tot 29) en Steenacker (nummers 15 tot 29) in Hoogenhof. Het plan bevat tevens het bouwrijpmaken van kavels tussen Kreytacker en Grote Loef.
Van 29 mei tot en met 16 juni kan het concept worden ingezien bij de balie van Bouw- en woningtoezicht in het gemeentehuis. De openstellingstijden staan bovenaan deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kunnen opmerkingen worden gemaakt bij de verschillende onderdelen. Daarmee zal zo mogelijk rekening worden gehouden.
Zwemwaterfolder verschenen
De jaarlijkse zwemwaterfolder van de provincie Gelderland is weer verschenen. Een aantal exemplaren ligt in het gemeentehuis, het VVV-kantoor en in de bibliotheken. Hij kan daar gratis worden meegenomen. De informatie staat ook op de teletekstpagina's 390 - 393 van TV Gelderland en op www.gelderland.nl\zwemwater. De gegevens betreffen zwemwateren in Gelderland zoals de Berendonck en het Wylerbergmeer.
Gemeentehuis dicht
Op 1 juni (Hemelvaartsdag), maar ook de dag erna, 2 juni, is het gemeentehuis gesloten. Hetzelfde geldt voor de werkplaats aan de Ambachtsweg.
Raadsvergadering op 25 mei
Op 25 mei vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan 16 punten:
1. notulen van de vergadering van 20 april

2. ingekomen stukken en mededelingen

3. voorbereidingsbesluit voor winkelcentrum en omgeving
4. actualisering convenant duurzaam bouwen

5. vaststelling Milieu Uitvoerings Programma (MUP) voor de periode 2000 - 2003.

6. contract voor de verwerking van klein chemisch afval
7. basisnotitie grofvuilinzameling

8. interactief beleid voor de ontwikkeling van project Het Stenen Hoofd

9. vaststelling bebouwde kom Overasselt
10. cliëntenparticipatie Sociale Zaken
11. subsidie-aanvraag ouderenadviseur
12. benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Oost Gelderland
13. herbenoeming gemeentelijke ombudsman
14. financiële eindverantwoording nieuwbouw gemeentehuis en sociaal cultureel centrum
15. wijziging samenstelling diverse commissies
16. begrotingswijzigingen, voortvloeiend uit voorgaande punten. De volledige tekst van de voorstellen staat op www.heumen.nl. Afval
Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 mei, worden de huisvuilzakken opgehaald.
In de week erna wordt de groene container geleegd. De ophaalwagen zal dan in de straten waar hij normaal op donderdag (in dit geval 1 juni) komt, pas op zaterdag 3 juni komen omdat 1 juni Hemelvaartsdag is. oud papier
Op donderdag 24 mei staat tijdens schooluren een papiercontainer bij deToermalijn aan de Gladiolenstraat 2a.
Op zaterdag 27 mei wordt het oud papier in Malden huis aan huis opgehaald.
Op woensdag 31 mei haalt fanfare Wilhelmina in Nederasselt oud papier op.
chemokar
Wanneer u de afgelopen dagen de chemokar heeft gemist, dan kunt u het gevaarlijk afval op zaterdag 27 mei van 10.00 tot 12.00 uur naar de gemeentewerf brengen. Overigens kunt u ook elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur op de werf terecht met klein chemisch afval.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen:
* bouw serre, Rogge 36

* bouw meergeneratiewoning, Rijksweg 188

* uitbreiden woning, Zwerfkei 74

* vernieuwen woning, Vroonhof 1

* uitbreiden woonkamer, de Garf 24

* uitbreiden woonkamer, de Garf 26

* uitbreiden woning, Kloosterstraat 12
De plannen zijn tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis in te zien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvraag kapvergunning
Er is een kapvergunning gevraagd voor 1 meidoorn achter Het Alm 14. Wie het met een eventuele verlening van de vergunning niet eens is kan daartegen bedenkingen indienen tot uiterlijk 6 juni. C. melding
Naar aanleiding van de volgende meldingen hebben B&W meegedeeld dat de bouw kan plaats vinden.
Verzonden op 16 mei:
M2000-36: tuinhuisje, Windvleugel 3
M2000-46: tuinhuisje, Kerkweg 39
M2000-56: tuinhuisje, Vosseneindseweg 46 (vak 144) M2000-57: tuinhuisje, Kruiskamp 54
M2000-59: tuinhuisje, Plattegraaf 1
Verzonden op 17 mei:
M2000-47: serre, Zilverbergweg 52
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. D. bouwvergunning
Voor de volgende bouwplannen zijn vergunningen verleend: Verzonden op 15 mei:
217/99: emballagehal, Rijksweg 215
79/2000: uitbreiding woning, Eikendreef 65
Verzonden op 18 mei:
34/2000: dakkapel, Jonckherenhof 46
209/98: woning, Benedenschap 5
Wie het met een van de besluiten onder C of D niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie