Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkiezingen voor Hogeschool- en sectorraden in Den Haag

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


-

Verkiezingen 2000

Jij brengt toch ook je stem uit ???

De verkiezingen voor Hogeschool- en sectorraden staan voor de deur. Van 19 mei tot en met 9 juni kun je je stem uitbrengen op de kandidaten. Medio deze maand ontvang je per post twee stembiljetten en een envelop waarmee je de stembiljetten ongefrankeerd kunt terug sturen. De voorlopige uitslag van de verkiezingen is op 13 juni, de definitieve op 26 juni. Op deze pagina tref je een overzicht aan van alle partijen die voor de sector Gezondheidheidszorg, Gedrag & Maatschappij hun stem willen laten gelden. Voor de overige 12 partijen verwijzen we naar het overzicht in de Haagse Hogeschoolkrant nummer 12 (mei 2000) of naar de informatie op de algemene Haagse Hogeschoolpagina.

Carpe Diem

Gimger du Chatenier, Wouter Burggraaff en Ellen Wilkens van de partij 'Carpe Diem' staan kandidaat voor studentenfractie van de sectorraad Gezondheidszorg/Gedrag & Maatschappij.

Wat wil 'Carpe Diem'?

* Het onderwijs pittiger maken.

* Kwaliteit van colleges en docenten kritisch in de gaten houden.
* Betere readers en roosters.

* Zorgen voor meer mogelijkheden om studie en werk te combineren.
* Interne mobiliteit stimuleren, bijvoorbeeld dat studenten van de ene sector ook colleges kunnen volgen bij een andere.
* De vijf sectoren van de Haagse Hogeschool integreren in één geheel.

Carpe Diem

Klavertje Twee

Ingeborg Stans en Nanda Bakker van de partij 'Klavertje Twee' staan kandidaat voor de studentenfractie van de Hogeschoolraad voor de sector Gezondheidszorg/Gedrag & Maatschappij.

Wat wil 'Klavertje Twee'?

* Meer computer- en printfaciliteiten.

* Betere roosters voor studenten én personeel.
* Opkomen voor de belangen van studenten.
Klavertje Twee

En de afgelopen periode zijn er veel plannen gemaakt en deels in gang gezet, waarvan wij denken dat deze de kwaliteit van de HHS niet ten goede zal komen. Echte kwaliteit wordt uiteindelijk gemaakt door de medewerkers, docenten en ondersteunend personeel van de Haagse Hogeschool in een organisatie die het mogelijk maakt dat die kwaliteit tot zijn recht komt.

Daarom moet er door docenten, meer nog dan nu, visie worden ontwikkeld over wat zij nodig hebben van de HHS om hun werk goed te doen, namelijk het opleiden van studenten tot HBO-professionals. En dat kan altijd beter! Door het primair proces beter te faciliteren en meer kwaliteitsmetingen te verrichten. En dat mag nog snel ook, want terugkijkend op de afgelopen periode, lijkt het wel als of er binnen de HHS een visie aan het groeien is dat onderwijs te belangrijk is om alleen aan docenten over te laten. De management- en staffunctionarissen groeien in aantal en daarmee ook hun aandeel op de begroting.

Docenten mogen best geprikkeld worden en uitgenodigd om scherp te blijven in de voortdurende verbetering van het onderwijs, maar de echte kennis over het onderwijsproces ligt bij de docenten. En hoe verder iemand afstaat van het primair proces, hoe theoretischer die kennis over het onderwijsproces en over studenten soms lijkt te worden. Misschien dat daardoor de afgelopen jaren de volgende gedachten mode waren:

Fuseer zo veel als je kunt!
Hoe groter je wordt hoe beter dat is!
Reorganiseer alles!
Concentreer alles!
Centraliseer alles!
En dan wordt alles beter, want dan ontstaat er synergie!
Wij denken dat dit niet klopt en dat er juist bureaucratisering, verstaffing, minder werkplezier en uiteindelijk kwaliteitsverlies gaat optreden. De nabije toekomst zal e.e.a. waarschijnlijk gaan bewijzen. De eerste ervaringen met de concentratie van de financiële diensten lijken ons gelijk al te gaan bewijzen. Docenten zijn de echte deskundigen hier op de HHS, zij kennen de studenten en het werkveld. En natuurlijk kunnen er op deze kwaliteitsschool nog heel veel zaken beter, maar de ingezette richting naar concentratie en centralisering is een verkeerde. Opleidingen moeten juist zelfstandiger worden, nog meer deskundigheid ontwikkelen, meer kontakten met het werkveld, betere doorlichting van programma's. En dit zijn juist de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren d.m.v. visitaties en werkveldcommissies doormaken. We doen het goed en we moeten daar mee doorgaan! Als het college van bestuur met ons een stimulerende discussie aan wil gaan, prima. Maar als GG&M nu al zo lang aangeeft niets te zien in het ver weg centraliseren van ondersteunende diensten, omdat op termijn daardoor de binding met het onderwijsproces ook verdwijnt en ook de kennis over wat onderwijs geven aan studenten inhoudt. Dan is dat een teruggang, die onze kwaliteit bedreigt.

Kwaliteit is mensenwerk volgt deze ontwikkelingen zeer kritisch en zal tegen plannen blijven stemmen die niet goed onderbouwd zijn, en zich in blijven zetten voor een ontwikkelingen die onze kwaliteit hoog houden. Kijk je wat breder in de maatschappij dan zie je ook dat de visie van het college van bestuur qua uitgangspunten ver achterloopt op ontwikkelingen in het bedrijfsleven waar deze centraliseringvisie al weer lang verlaten is en er weer gedecentraliseerd wordt als kwaliteitsmiddel. En binnen de hogescholen is Fontys natuurlijk een goed voorbeeld van hoe je te groot wordt, waarna je overspoeld door de problemen, weer terug moet gaan naar beheersbare kleinere scholen. Laat Fontys ons bespaard blijven!

Arjan Lammerdin, docent P en A,
Maarten van Geffen, docent SPH/CMV.

Progressief Innovatief Toekomst (PIT) 2000

Jennifer Blokland, Annette de Rooy, Anita Toet, Nelleke Dumee en Maarten van Geffen staan met hun partij 'PIT 2000' kandidaat voor de personeelsfractie van de sectorraad Gezondheidszorg/Gedrag & Maatschappij.

PIT2000
Bij vragen zijn wij uiteraard de gehele dag voor jullie bereikbaar. Wil je uitgebreid van gedachten wisselen bel of mail dan eerst even.
PIT 2000, kwaliteit voor het onderwijs. PIT 2000, kwaliteit voor teams, personeel en studenten. Onze actiepunten spreken voor zich. Geen uitgebreide campagne dus !!!

Nelleke Dumee MWD, Ovaal 2.89 telefoon 8350 maandag t/m donderdag van 08.30 - 15.00 uur
Maarten van Geffen SPH/CMV, Ovaal 2.84 telefoon 8333 Jennifer Blokland BBM/BO, Ovaal 4.82 telefoon 8320 Annette de Rooy V&D, Rugzak 1.11 telefoon 8380
Anita Toet P&A, Rugzak 4.23 telefoon 8352

Mededeling van PIT2000
Hierna volgt ons programma voor de komende twee jaar waarin wij onze doelen uiteenzetten. Wij vertegenwoordigen het onderwijzend en niet onderwijzend personeel van de Sector G/G&M binnen de Sectorraad en Hogeschoolraad. Wij staan enthousiast klaar om de komende twee jaar jullie belangen binnen deze Raad te gaan behartigen. Tijd en kracht sparen wij voor de komende twee jaar. Ons programma is helder en spreekt voor zich. Wij zullen dan ook geen uitgebreide campagne gaan voeren, wij geloven in wat we jullie te bieden hebben. Geen ondoorzichtige beloftes maar een realistisch verhelderend programma.
Doelen waarvoor wij (lid van de sectorraad van de sector G/G&M) ons de komende 2 jaar zullen inzetten.

ARBO beleid:

1. Optimalisering werkplek:

* Problemen rondom de plaatsing van de computers (minimaliseren van klachten o.a. RSI, rugklachten, hoofd- en nekklachten of oogklachten)

* De schoonmaak van de werkplekken, lokalen en toiletten (etc. vervuilen)

* Werkkamergrootte (er wordt met te veel personeelsleden één werkplek, 'computer' gedeeld)

* De werkdruk bij het roosterbureau, roosteraars, secretariaten en docenten neemt toe (er moet geïnventariseerd worden welke factoren hierbij een rol spelen)

* Bereikbaarheid docenten en niet ondersteunend personeel (er moet een stappenplan ontwikkeld worden ter verbetering - uniforme vorm binnen de Haagse Hogeschool - van de bereikbaarheid van docenten en ondersteunend personeel)


2. Loopbaanbegeleiding:

* Individuele loopbaanbegeleiding (mobiliteit, scholing en persoonlijke ontplooing) en deskundigheidsbevordering t.b.v. de organisatie.

* Wervingsbeleid personeel van de Haagse Hogeschool moet afgestemd worden op profiel, kwalificatie en deskundigheid (geen discriminatie op grond van aard, huidskleur of geslacht) zoals bij de wet bepaald.

* Gelijke inschaling (afstemming m.b.t. de waardering van de functie binnen de Haagse Hogeschool)

Reorganisatie:
Waken over de centralisatie en decentralisatie Haagse Hogeschool breed:

* Optimaal gebruik maken van elkaars (alle faciliteiten binnen de Haagse Hogeschool) materiële en immateriële bronnen.
* Als er gebruik gemaakt wordt van elkaars materiële en immateriële bronnen moet de kwaliteit van het onderwijs centraal blijven staan.

* Klantgericht zijn en blijven (de student van de Haagse Hogeschool is onze klant en heeft recht op kwaliteit)

TransDecentraal
Onze kandidatenlijst:
Sectorraad G/G&M

1. Peter Peeters

2. Mathieu Heemelaar

3. Marie Jose Jacobs

4. Margot Sol

5. Thom Rijpstra

6. Joop Kamer

7. Joke Smits

8. Emile van de Haak

9. Annemarie Legters
Hogeschoolraad
fractie personeel G/G&M

1. Jan Beverdam 2. Huub Sibbing

Ons verkiezingsprogramma

Transparant

* het toegankelijk maken van informatie voor alle betrokkenen
* de Sectorraden dienen optimaal geïnformeerd en betrokken te worden bij de besluitvorming over zaken die ons allen aangaan
* Transparant Decentraal zal ook zelf regelmatig de achterban informeren en hen betrekken bij de besluitvorming
Decentraal

* een adequaat decentraal georganiseerde school waarbij beleid dicht bij de werkvloer gemaakt wordt middels korte lijnen
* oppositie tegen centralistische top down ontwikkelingen vanuit College van Bestuur

* beleidsbepaling (begroting e.d.) op sectorniveau
* diensten dienen opleidingen te faciliteren, niet andersom
Cultuur

* De sector is een thuisbasis. Gezamenlijke betrokkenheid. Gebruikmaking van elkaars deskundigheid

Innovatie

* stimuleren verdere ontwikkeling van transparante en rechtvaardige regelingen en sectorale dienstverlening (seniorenbeleid, jaartaakbelasting, Arbo, duaal, enzovoorts)
Opleidingen

* behoud centrale rol Opleidingsmanagers in organisatie
* een organisatie van professionals: medewerkers en studenten centraal

* ontwikkeling en uitvoering van onderwijs dicht bij elkaar houden
* clustering: G/G&M is consistente eenheid
Markt

* kruisbestuiving markt <<->> onderwijs op opleidingsniveau stimuleren

Onze campagne
Hierover volgt later nieuws. We kunnen u vast verklappen, dat we de andere lijsten uit gaan dagen voor een openbaar debat. TRANSPARANT staat ook centraal in onze campagne.

Jij brengt toch ook je stem uit ???

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie