Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkiezingen voor Hogeschool- en sectorraden in Den Haag

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


-

Verkiezingen 2000

Jij brengt toch ook je stem uit ???

De verkiezingen voor Hogeschool- en sectorraden staan voor de deur. Van 19 mei tot en met 9 juni kun je je stem uitbrengen op de kandidaten. Medio deze maand ontvang je per post twee stembiljetten en een envelop waarmee je de stembiljetten ongefrankeerd kunt terug sturen. De voorlopige uitslag van de verkiezingen is op 13 juni, de definitieve op 26 juni. Op deze pagina tref je een overzicht aan van alle partijen die voor de sector Gezondheidheidszorg, Gedrag & Maatschappij hun stem willen laten gelden. Voor de overige 12 partijen verwijzen we naar het overzicht in de Haagse Hogeschoolkrant nummer 12 (mei 2000) of naar de informatie op de algemene Haagse Hogeschoolpagina.

Carpe Diem

Gimger du Chatenier, Wouter Burggraaff en Ellen Wilkens van de partij 'Carpe Diem' staan kandidaat voor studentenfractie van de sectorraad Gezondheidszorg/Gedrag & Maatschappij.

Wat wil 'Carpe Diem'?

* Het onderwijs pittiger maken.

* Kwaliteit van colleges en docenten kritisch in de gaten houden.
* Betere readers en roosters.

* Zorgen voor meer mogelijkheden om studie en werk te combineren.
* Interne mobiliteit stimuleren, bijvoorbeeld dat studenten van de ene sector ook colleges kunnen volgen bij een andere.
* De vijf sectoren van de Haagse Hogeschool integreren in één geheel.

Carpe Diem

Klavertje Twee

Ingeborg Stans en Nanda Bakker van de partij 'Klavertje Twee' staan kandidaat voor de studentenfractie van de Hogeschoolraad voor de sector Gezondheidszorg/Gedrag & Maatschappij.

Wat wil 'Klavertje Twee'?

* Meer computer- en printfaciliteiten.

* Betere roosters voor studenten én personeel.
* Opkomen voor de belangen van studenten.
Klavertje Twee

En de afgelopen periode zijn er veel plannen gemaakt en deels in gang gezet, waarvan wij denken dat deze de kwaliteit van de HHS niet ten goede zal komen. Echte kwaliteit wordt uiteindelijk gemaakt door de medewerkers, docenten en ondersteunend personeel van de Haagse Hogeschool in een organisatie die het mogelijk maakt dat die kwaliteit tot zijn recht komt.

Daarom moet er door docenten, meer nog dan nu, visie worden ontwikkeld over wat zij nodig hebben van de HHS om hun werk goed te doen, namelijk het opleiden van studenten tot HBO-professionals. En dat kan altijd beter! Door het primair proces beter te faciliteren en meer kwaliteitsmetingen te verrichten. En dat mag nog snel ook, want terugkijkend op de afgelopen periode, lijkt het wel als of er binnen de HHS een visie aan het groeien is dat onderwijs te belangrijk is om alleen aan docenten over te laten. De management- en staffunctionarissen groeien in aantal en daarmee ook hun aandeel op de begroting.

Docenten mogen best geprikkeld worden en uitgenodigd om scherp te blijven in de voortdurende verbetering van het onderwijs, maar de echte kennis over het onderwijsproces ligt bij de docenten. En hoe verder iemand afstaat van het primair proces, hoe theoretischer die kennis over het onderwijsproces en over studenten soms lijkt te worden. Misschien dat daardoor de afgelopen jaren de volgende gedachten mode waren:

Fuseer zo veel als je kunt!
Hoe groter je wordt hoe beter dat is!
Reorganiseer alles!
Concentreer alles!
Centraliseer alles!
En dan wordt alles beter, want dan ontstaat er synergie!
Wij denken dat dit niet klopt en dat er juist bureaucratisering, verstaffing, minder werkplezier en uiteindelijk kwaliteitsverlies gaat optreden. De nabije toekomst zal e.e.a. waarschijnlijk gaan bewijzen. De eerste ervaringen met de concentratie van de financiële diensten lijken ons gelijk al te gaan bewijzen. Docenten zijn de echte deskundigen hier op de HHS, zij kennen de studenten en het werkveld. En natuurlijk kunnen er op deze kwaliteitsschool nog heel veel zaken beter, maar de ingezette richting naar concentratie en centralisering is een verkeerde. Opleidingen moeten juist zelfstandiger worden, nog meer deskundigheid ontwikkelen, meer kontakten met het werkveld, betere doorlichting van programma's. En dit zijn juist de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren d.m.v. visitaties en werkveldcommissies doormaken. We doen het goed en we moeten daar mee doorgaan! Als het college van bestuur met ons een stimulerende discussie aan wil gaan, prima. Maar als GG&M nu al zo lang aangeeft niets te zien in het ver weg centraliseren van ondersteunende diensten, omdat op termijn daardoor de binding met het onderwijsproces ook verdwijnt en ook de kennis over wat onderwijs geven aan studenten inhoudt. Dan is dat een teruggang, die onze kwaliteit bedreigt.

Kwaliteit is mensenwerk volgt deze ontwikkelingen zeer kritisch en zal tegen plannen blijven stemmen die niet goed onderbouwd zijn, en zich in blijven zetten voor een ontwikkelingen die onze kwaliteit hoog houden. Kijk je wat breder in de maatschappij dan zie je ook dat de visie van het college van bestuur qua uitgangspunten ver achterloopt op ontwikkelingen in het bedrijfsleven waar deze centraliseringvisie al weer lang verlaten is en er weer gedecentraliseerd wordt als kwaliteitsmiddel. En binnen de hogescholen is Fontys natuurlijk een goed voorbeeld van hoe je te groot wordt, waarna je overspoeld door de problemen, weer terug moet gaan naar beheersbare kleinere scholen. Laat Fontys ons bespaard blijven!

Arjan Lammerdin, docent P en A,
Maarten van Geffen, docent SPH/CMV.

Progressief Innovatief Toekomst (PIT) 2000

Jennifer Blokland, Annette de Rooy, Anita Toet, Nelleke Dumee en Maarten van Geffen staan met hun partij 'PIT 2000' kandidaat voor de personeelsfractie van de sectorraad Gezondheidszorg/Gedrag & Maatschappij.

PIT2000
Bij vragen zijn wij uiteraard de gehele dag voor jullie bereikbaar. Wil je uitgebreid van gedachten wisselen bel of mail dan eerst even.
PIT 2000, kwaliteit voor het onderwijs. PIT 2000, kwaliteit voor teams, personeel en studenten. Onze actiepunten spreken voor zich. Geen uitgebreide campagne dus !!!

Nelleke Dumee MWD, Ovaal 2.89 telefoon 8350 maandag t/m donderdag van 08.30 - 15.00 uur
Maarten van Geffen SPH/CMV, Ovaal 2.84 telefoon 8333 Jennifer Blokland BBM/BO, Ovaal 4.82 telefoon 8320 Annette de Rooy V&D, Rugzak 1.11 telefoon 8380
Anita Toet P&A, Rugzak 4.23 telefoon 8352

Mededeling van PIT2000
Hierna volgt ons programma voor de komende twee jaar waarin wij onze doelen uiteenzetten. Wij vertegenwoordigen het onderwijzend en niet onderwijzend personeel van de Sector G/G&M binnen de Sectorraad en Hogeschoolraad. Wij staan enthousiast klaar om de komende twee jaar jullie belangen binnen deze Raad te gaan behartigen. Tijd en kracht sparen wij voor de komende twee jaar. Ons programma is helder en spreekt voor zich. Wij zullen dan ook geen uitgebreide campagne gaan voeren, wij geloven in wat we jullie te bieden hebben. Geen ondoorzichtige beloftes maar een realistisch verhelderend programma.
Doelen waarvoor wij (lid van de sectorraad van de sector G/G&M) ons de komende 2 jaar zullen inzetten.

ARBO beleid:

1. Optimalisering werkplek:

* Problemen rondom de plaatsing van de computers (minimaliseren van klachten o.a. RSI, rugklachten, hoofd- en nekklachten of oogklachten)

* De schoonmaak van de werkplekken, lokalen en toiletten (etc. vervuilen)

* Werkkamergrootte (er wordt met te veel personeelsleden één werkplek, 'computer' gedeeld)

* De werkdruk bij het roosterbureau, roosteraars, secretariaten en docenten neemt toe (er moet geïnventariseerd worden welke factoren hierbij een rol spelen)

* Bereikbaarheid docenten en niet ondersteunend personeel (er moet een stappenplan ontwikkeld worden ter verbetering - uniforme vorm binnen de Haagse Hogeschool - van de bereikbaarheid van docenten en ondersteunend personeel)


2. Loopbaanbegeleiding:

* Individuele loopbaanbegeleiding (mobiliteit, scholing en persoonlijke ontplooing) en deskundigheidsbevordering t.b.v. de organisatie.

* Wervingsbeleid personeel van de Haagse Hogeschool moet afgestemd worden op profiel, kwalificatie en deskundigheid (geen discriminatie op grond van aard, huidskleur of geslacht) zoals bij de wet bepaald.

* Gelijke inschaling (afstemming m.b.t. de waardering van de functie binnen de Haagse Hogeschool)

Reorganisatie:
Waken over de centralisatie en decentralisatie Haagse Hogeschool breed:

* Optimaal gebruik maken van elkaars (alle faciliteiten binnen de Haagse Hogeschool) materiële en immateriële bronnen.
* Als er gebruik gemaakt wordt van elkaars materiële en immateriële bronnen moet de kwaliteit van het onderwijs centraal blijven staan.

* Klantgericht zijn en blijven (de student van de Haagse Hogeschool is onze klant en heeft recht op kwaliteit)

TransDecentraal
Onze kandidatenlijst:
Sectorraad G/G&M

1. Peter Peeters

2. Mathieu Heemelaar

3. Marie Jose Jacobs

4. Margot Sol

5. Thom Rijpstra

6. Joop Kamer

7. Joke Smits

8. Emile van de Haak

9. Annemarie Legters
Hogeschoolraad
fractie personeel G/G&M

1. Jan Beverdam 2. Huub Sibbing

Ons verkiezingsprogramma

Transparant

* het toegankelijk maken van informatie voor alle betrokkenen
* de Sectorraden dienen optimaal geïnformeerd en betrokken te worden bij de besluitvorming over zaken die ons allen aangaan
* Transparant Decentraal zal ook zelf regelmatig de achterban informeren en hen betrekken bij de besluitvorming
Decentraal

* een adequaat decentraal georganiseerde school waarbij beleid dicht bij de werkvloer gemaakt wordt middels korte lijnen
* oppositie tegen centralistische top down ontwikkelingen vanuit College van Bestuur

* beleidsbepaling (begroting e.d.) op sectorniveau
* diensten dienen opleidingen te faciliteren, niet andersom
Cultuur

* De sector is een thuisbasis. Gezamenlijke betrokkenheid. Gebruikmaking van elkaars deskundigheid

Innovatie

* stimuleren verdere ontwikkeling van transparante en rechtvaardige regelingen en sectorale dienstverlening (seniorenbeleid, jaartaakbelasting, Arbo, duaal, enzovoorts)
Opleidingen

* behoud centrale rol Opleidingsmanagers in organisatie
* een organisatie van professionals: medewerkers en studenten centraal

* ontwikkeling en uitvoering van onderwijs dicht bij elkaar houden
* clustering: G/G&M is consistente eenheid
Markt

* kruisbestuiving markt <<->> onderwijs op opleidingsniveau stimuleren

Onze campagne
Hierover volgt later nieuws. We kunnen u vast verklappen, dat we de andere lijsten uit gaan dagen voor een openbaar debat. TRANSPARANT staat ook centraal in onze campagne.

Jij brengt toch ook je stem uit ???

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...