Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake benuttingsvariant HSL-oost

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW inzake benuttingsvariant hsl-oost
Gemaakt: 24-5-2000 tijd: 12:22


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 19 mei 2000

Hierbij beantwoord ik uw verzoek om een afschrift van mijn reactie op een brief van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, van 28 maart 2000.

Mijn brief aan de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland is als bijlage bijgevoegd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Kamer van Koophandel

Arnhem

's-Gravenhage, 19 mei 2000

Hierbij reageer ik op uw brief van 29 maart 2000. Allereerst ben ik verheugd vanwege uw steun voor het realiseren van een goede spoorverbinding tussen Schiphol/

Amsterdam, Frankfürt en verder gelegen Duitse economische centra.

Om te bezien op welke wijze deze verbinding zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd, wordt voor de spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse grens een Tracéwetprocedure doorlopen. In dat kader wordt een trajectnota/MER voorbereid, waarin wordt onderzocht op welke wijze kan worden voorzien in de capaciteitsbehoefte gezien de verwachte ontwikkelingen in de drie soorten personenvervoer op de corridor (regionaal, nationaal en internationaal) en in het goederenvervoer.

In het najaar van 1999 zijn de onderzoeksresultaten naar de vervoerwaarde tussen Schiphol/Amsterdam en Frankfürt beschikbaar gekomen. Deze resultaten wijzen erop dat, ondanks een sterke groei, het aantal internationale reizigers relatief laag is ten opzichte van andere corridors (zoals bijvoorbeeld Amsterdam-Brussel-Parijs). De interna-

tionale vervoerstroom vergt tot 2020 een frequentie van één hogesnelheidstrein per uur per richting. Ook blijkt dat een investering in de spoorlijn Utrecht-Duitse grens nauwelijks tot extra reizigers leidt.

Dit heeft mij aanleiding gegeven om óók te onderzoeken of er naast hogesnelheidsalternatieven en naast partiële viersporigheid mogelijkheden zijn om de bestaande spoorlijn optimaal te benutten. Het aanbod van passagiers moet, gezien de beleidsdoelstellingen, worden opgevangen met een kwalitatief voldoende treinprodukt.

In de besluitvorming over de spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse grens zullen verschillende alternatieven worden vergeleken en zal een afweging worden gemaakt waarin in ieder geval aspecten van vervoer, economie, milieu en landschap en kosten meewegen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie