Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten zero base onderzoek, planning FM-radiofrequenties

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW inzake zero base

Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 15:26


2


24095 Frequentiebeleid

nr. 42 Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 mei 2000

Hierbij bied ik u de eindresultaten aan van de onderzoeken naar herplanning van de FM-radiofrequenties (het zogenoemde zero base onderzoek). De kern van deze eindresultaten wordt gevormd door bijgaand onderzoeksrapport van de beide operators Nozema en Broadcast Partners gezamenlijk (bijlage 1) *). In dit onderzoeksrapport wordt de zero base herplanning gegeven naar de modernste technische inzichten. Ook is de al eerder gepresenteerde zero base planning van TNO geactualiseerd en ter vergelijking bijgevoegd (bijlage 2) *) Beide onderzoeken hanteren dezelfde norm voor ontvangstkwaliteit in de berekeningen. In het TNO-onderzoek wordt, zowel voor de publieke als voor de commerciële omroep, een planningsmethode gebruikt op basis van conventionele technieken. In het onderzoek van Nozema en Broadcast Partners wordt voor de publieke omroep de planningsmethode gebruikt op basis van conventionele technieken en wordt voor de commerciële omroep een planningsmethode gehanteerd waarbij nieuwe technieken zijn ingezet.

De besluitvorming naar aanleiding van deze onderzoeken is neergelegd in het heden verstuurde kabinetsstandpunt over de herverdeling van radio omroepfrequenties (zero base).

Naast de herplanning voor de FM-frequenties is bovendien onderzocht op welke wijze efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de frequenties op de middengolf. Ook dit rapport is bijgevoegd (bijlage 3).*)

De resultaten overziende, kan ik niet anders dan concluderen dat er uit het onderzoek van Nozema en Broadcast Partners blijkt dat er door efficiënter te plannen zeer aanzienlijk meer FM-frequentieruimte beschikbaar komt dan er nu in gebruik is. Door het onderzoek naar een meer efficiënte planning van radiofrequenties is het aantal beschikbare frequenties zeer aanzienlijk vergroot. Met behoud van de vereiste ontvangstkwaliteit van de publieke omroep, en met toevoeging van minderhedenzenders voor de lokale publieke omroep in elk van de vier grote steden, zijn er daarnaast voor de landelijke commerciële omroepen FM-frequenties beschikbaar met een totaal luisterbereik van bijna 700% van de Nederlandse bevolking. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van een luisteraarsbereik van ca. 300% voor de landelijke commerciële omroep in de huidige situatie. Voor niet-landelijke commerciële omroepen zullen frequenties worden uitgegeven met een publieksbereik van in totaal ongeveer 120% (een verdrievoudiging). Op grond hiervan ligt het in de rede om de resultaten van het onderzoek van NOZEMA en Broadcast Partners als uitgangspunt te nemen voor de verdere besluitvorming (zie figuur in bijlage 4). *) Dit houdt in dat er FM-frequenties voor één extra commerciële zender ter beschikking komen en dat het luisterbereik van vrijwel alle FM-frequentiepakketten aanzienlijk wordt verruimd tot meer dan 70%.

Ik durf dan ook zonder overdrijving te stellen dat wij nu, na eerder een fase van technische tegenslagen gehad te hebben, beschikken over een zeer goed eindresultaat. Daarmee wordt met recht voldaan aan de doelstelling van het zero base onderzoek, namelijk om te komen tot een efficiënte herplanning van de gehele FM-frequentieband en daardoor, de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten voor de publieke omroep volledig respecterend, tot een aanzienlijke verruiming van de frequentieruimte voor de commerciële omroep.

In het voorgaande is een schets gegeven van de resultaten van het zero base onderzoek. Concluderend kan worden gesteld dat door de resultaten van dit onderzoek een zeer grote uitbreiding van het luisterbereik van FM radio omroep mogelijk is geworden. Hoe de totale ruimte wordt toegedeeld is een afweging van frequentietechnische, mediapolitieke en economische overwegingen. Een aantal van deze overwegingen kan worden gevonden in door de Kamer aanvaarde moties: de motie Nicolaï, Van Zuijlen, Bakker waarin de regering onder meer wordt verzocht gelijkwaardige pakketten te veilen met landelijke dekking van 60 à 70% en de motie Van Zuijlen, Bakker waarin er bij de regering op wordt aangedrongen om een pakket FM-radio-frequenties geclausuleerd te veilen, en wel als nieuwszender. Deze wensen van de Kamer kunnen op grond van de technische uitkomsten van het zero base onderzoek worden geaccommodeerd. Naast deze aspecten speelt ook mee dat de mogelijkheid bestaat om in de grote steden 4 minderhedenzenders te realiseren. Dit is onder meer mogelijk geworden door de grote hoeveelheid extra frequentie ruimte die ook op niet-landelijk niveau beschikbaar komt. Een gevolg daarvan is tevens dat de niet-landelijke commerciële omroep veel beter bediend kan worden dan tot dusver. Een verdrievoudiging is thans reëel. Voor de lokale publieke omroep zal verder worden gewerkt aan een optimalisatie van de toepassing van de lokale omroepbandfrequenties, aangezien verwacht wordt dat een dergelijke optimalisatie het stereogebruik van de huidige ("mono") zenders kan vergroten.

Al met al zijn de voorwaarden gecreëerd om een nieuwe inrichting van het radio omroepspectrum te realiseren, gebaseerd op een efficiënt spectrumgebruik met behulp van nieuwe technieken waarmee adequate ruimte voor commerciële radio-omroep mogelijk is gemaakt.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.M. de Vries


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie