Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VNG ondersteunt cultuurverandering in gemeenten

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persberichten

Vernieuwing lokale democratie: VNG ondersteunt cultuurverandering in gemeenten - 22 mei 2000

Nu het kabinet heeft bekendgemaakt dat de lokale democratie in Nederland zal worden vernieuwd volgens het beginsel van het dualisme, in grote lijnen volgens de aanbevelingen van de commissie-Elzinga, is een zekere omslag in de bestuurlijke cultuur noodzakelijk. De VNG werkt samen met de gemeenten aan een veelzijdig actieplan. Het "Actieplan Vernieuwing Lokale Democratie" biedt een programma van scholing en training voor gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren. Afgestemd op de situatie in hun gemeente en naar hun eigen behoefte kunnen zij een keuze maken uit modulen die zijn samengesteld in nauwe samenspraak met de gemeenten zelf. Ook andere organisaties worden betrokken in het aanbod van deskundigheidsbevordering en cultuurverandering. De VNG streeft naar een goede afstemming met de activiteiten van het ministerie van BZK rondom de gewenste vernieuwingsimpuls.

De VNG onderschrijft over het algemeen het standpunt van het kabinet over de vernieuwing van de lokale democratie. Met name heeft de VNG waardering voor het accent dat het kabinet legt op de versterking van de positie van de gemeenteraad in het lokaal bestuur.

De VNG heeft desalniettemin bedenkingen bij het kabinetsstandpunt ten aanzien van de benoeming van de burgemeester en ten aanzien van de verplichte lokale rekenkamer.

De gewenste sterke positie van de raad leidt volgens de VNG logischerwijze tot een systeem waarin de raad de gewenste kandidaat-burgemeester ter benoeming voordraagt bij de Kroon. Wanneer de regering daarmee niet akkoord gaat, moet de raad de gelegenheid krijgen iemand anders voor te dragen, zonder dat de landelijke overheid daarbij sturend optreedt.

De VNG is voorts tegen een wettelijk verplichte lokale rekenkamer. De gemeenteraad behoort vrij te zijn bij zijn keuze van controle-instrumenten.

Verder is bijzondere aandacht nodig voor de uitwerking van het instrumentarium voor de nieuwe taakinvulling van de raad. De eindverantwoordelijkheid van de raad, het grote tijdsbeslag van raadsvergaderingen, de profilering van de raad als volksvertegenwoordiger en zijn rol bij burgerparticipatie zijn zaken die daarbij prioriteit verdienen. Vernieuwing op lokaal niveau kan volgens de VNG succesvoller verlopen wanneer ook het functioneren van de democratie op landelijk niveau een punt van discussie en verbetering wordt.

Versterking van de ambtelijke ondersteuning van de raad is noodzakelijk om te komen tot zijn gewenste positieversterking. Het staat het echter niet vast dat dat in alle gevallen - dus ook voor de kleinere gemeenten - moet gebeuren in de vorm van een eigen griffie.

De bevindingen VNG-Beraadsgroep Vernieuwing Lokale Democratie onder leiding van burgemeester drs. H.G. Ouwerkerk van Almere sporen met de aanbevelingen van de commissie-Elzinga in haar advies aan het kabinet. De VNG heeft de opvattingen van haar leden geinventariseerd in discussiebijeenkomsten in elke provincie naar aanleiding van het rapport van de commissie-Elzinga. De Nederlandse gemeenten onderschrijven de noodzaak tot ontvlechting van raad en college van B en W.


22 mei 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie