Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW: evaluatie waterschapsverkiezingen

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW evaluatie waterschapsverkiezingen
Gemaakt: 25-5-2000 tijd: 9:25


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 mei 2000

Bij de openbare behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet (Kamerstukken II, 1998-1999, 26235) op 18 maart 1999, heb ik toegezegd de Kamer

te informeren omtrent de evaluatie van de waterschapsverkiezingen in twaalf

Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse waterschappen. Deze verkiezingen hebben in

mei 1999 plaatsgevonden volgens het voor de waterschappen geldende personen-stelsel. Ingevolge dit stelsel dat is gebaseerd op de trits belang-betaling-zeggenschap, kan een ieder die belang heeft bij de taakuitoefening van het waterschap en in de kosten daarvan bijdraagt, op grond van dat belang, zowel actief als passief aan de verkiezingen deelnemen.

Bij bovengenoemde verkiezingen is aan de ingezetenen van de betrokken waterschappen in de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid geboden om hun stem schriftelijk of per telefoon uit te brengen. Na de kleinschalige proefneming in het waterschap Veluwe is dit de eerste maal dat op zo grote schaal de mogelijkheid is geboden om een stem per telefoon uit te brengen. Nieuw was ook dat zowel bij de waterschappen in de provincie Zuid-Holland als bij het in de provincies Zuid-Holland en Utrecht gelegen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de kiezers gedurende een periode van twee weken in de gelegenheid zijn gesteld om hun stem uit te brengen. Hiermee is beoogd om het weer als remmende factor voor de opkomst goeddeels uit te bannen.

In totaal zijn in de 12 Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse waterschappen 1.240.564 stemmen uitgebracht . Hiervan heeft gemiddeld ruim 10% zijn stem per telefoon uitgebracht . Deze respons ligt aanmerkelijk lager dan de 25% die de respondenten in de nulmeting hadden aangegeven. Meer dan de helft van de instemmers met dit voornemen (voornamelijk jongere stemgerechtigden) heeft uiteindelijk toch voor de "vertrouwde" postale stemmethode gekozen.

De overgrote meerderheid van de stemgerechtigden (90%) heeft voor de postale stemmethode gekozen. Hoewel de opkomstcijfers nog niet het peil hebben bereikt van algemene verkiezingen is de inzet van de waterschappen om de opkomst en daarmee de legitimatie te vergroten niet zonder succes gebleven. Verwezen kan worden naar het hieronder opgenomen overzicht van de opkomstpercentages. Uit de cijfers blijkt, dat in ieder geval is voldaan aan de door de betrokken waterschappen gestelde doelstelling van een gelijk blijvend of hoger opkomstpercentage.

Zoals bij bovengenoemde behandeling van het wetsontwerp aan de orde is geweest vinden waterschapsverkiezingen ingevolge de Waterschapswet plaats volgens het personenstelsel. Dit laatste hangt samen met het feit dat waterschappen een vorm zijn van functioneel bestuur. Niettemin is bij de behandeling van het wetsontwerp uitdrukkelijk door mij toegezegd dat - in het licht ook van de opkomstpercentages - de mogelijkheid tot invoering van het lijstenstelsel voor hetzij een bepaalde categorie, hetzij voor alle categorieën van stemgerechtigden uitdrukkelijk zal worden bezien. Zulks zal geschieden bij de voorbereiding van de tweede tranche van de herziening van de Waterschapswet. Het spreekt vanzelf dat daarbij ook het ervaringsfeit zal worden betrokken, dat bij deze verkiezingen kandidaten, die door organisaties zijn ondersteund succesvol zijn geweest. Volgens de huidige planning zal die tweede tranche overigens rond 2002 zijn afgerond.

In het onderstaande overzicht zijn de opkomstpercentages vermeld van de verschillende categorieën aan de verkiezingen. In dat overzicht is ook aangegeven in welke waterschappen zowel per post als per telefoon kon worden gestemd .

De gegevens voor dit overzicht zijn verschaft door de vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland voor 12 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland gevoerde gemeenschappelijke projectorganisatie voor de waterschapsverkiezingen van 1999.

Dit overzicht is aangevuld met gegevens van enkele in het westen van het land gelegen waterschappen waar in dezelfde periode verkiezingen zijn gehouden. Anders dan in de eerst bedoelde twaalf waterschappen is in die waterschappen niet voorzien in de mogelijkheid van stemmen per telefoon. Laatstgenoemde cijfers zijn verstrekt door de Dienst Centrale Omslagheffing en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Opkomstpercentages waterschapsverkiezingen voorjaar 1999

Waterschap

gebouwd

ongebouwd

ingezetenen

stemmethode

Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden


32,2%


56,1%


28,4%

p/t

De Brielse Dijkring


25,5%


42,5%


22,4%

p/t

Delfland


23,6%


-


23,2%

p/t

Goeree-Overflakkee


38,0%


61,8%


36,9%

p/t

Groot-Haarlemmermeer


22,2%


-


21,2%

p/t

De Groote Waard


25,7%


55,6%


23,0%

p/t

Hollandse Eilanden en Waarden


-


-


23,6%

p/t

De Oude Rijnstromen


24,2%


44,6%


21,7%

p/t

Rijnland


23,9%


-


21,9%

p/t

Schieland


25,1%


45,9%


22,6%

p/t

Wilck en Wiericke


24,8%


41,1%


20,7%

p/t

IJsselmonde


24,8%


-


19,7%

p/t

Uitwaterende Sluizen


28%


46%


26%

p

Groot-Geestemerambacht


27%


53%


25%

p

Het Lange Rond


28%


33%


26%

p

Hollands Kroon


25%


50%


31%

p

Westfriesland


29%


56%


27%

p

De Waterlanden


28%


51%


24%

p

De Stichtse Rijnlanden


22%


27,8%


20%

p

(Legenda :


- geen verkiezing

p stemmen per post

p/t stemmen per post en telefoon)

Voor nadere informatie omtrent de waterschapsverkiezingen verwijs ik u naar de uitgave "Evaluatie waterschapsverkiezingen 1999", een project van twaalf Noord- en Zuid-Hollandse waterschappen. Deze uitgave (oktober 1999, projectorganisatie: Hoogheemraadschap van Rijnland) is als bijlage bij deze brief is gevoegd.

De vraag of de evaluatie van de verkiezingen al wordt meegenomen bij de voorbereiding van de ingevolge de gewijzigde Waterschapswet vast te stellen algemene maatregel van bestuur betreffende verkiezingen beantwoord ik ontkennend. De evaluatie biedt daarvoor geen aanleiding. Anderzijds kunnen die percentages mede in beschouwing worden genomen bij mijn definitieve standpuntbepaling omtrent het rapport van de Commissie Togtema inzake de financiering van het waterschapsbestel (en de daarbij voorgestelde vermindering van het aantal categorieën van belastingplichtigen) en omtrent het rapport van het Interprovinciaal Overleg inzake de bestuurssamenstelling van waterschappen. Beide rapportages zullen worden meegenomen bij de voorbereiding van de eerdergenoemde tweede tranche van de evaluatie van de Waterschapswet. Afhankelijk van de daarbij gevonden uitkomsten kan dan vervolgens indien nodig aanpassing plaats vinden van de algemene maatregel van bestuur betreffende de verkiezingen.

Als belangrijk punt valt tenslotte nog te melden dat het aantal vrouwen in de waterschapsbesturen wederom is toegenomen. In 50% van de deelnemende waterschappen is in elk geval het minimum streefpercentage van 15% gehaald.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...