Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OS inzake rapportage ORET-Miliev 1999 en 2000

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OS inzake rapportage oret-miliev 1999 en 2000
Gemaakt: 6-6-2000 tijd: 11:9


2


26800 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

nr. 99 Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 mei 2000

Met het oog op het Algemeen Overleg met uw Kamer op 24 mei over het ORET/Miliev-programma treft u onderstaand aan een overzicht van de stand van zaken aan het eind van het eerste kwartaal 2000, alsmede de uitgavencijfers over 1999. *)


1999

In totaal is in 1999 een bedrag van fl 211 mln (inclusief financieringskosten) uitgegeven. Het uitgavenpatroon aomt vrijwel overeen met dat in 1998 (fl 213,8 mln). Nadat in 1997 het programma halverwege het jaar werd stopgezet in verband met een dreigende overschrijding van het voor dat jaar beschikbare bedrag werd het jaarlijks kasplafond opgehoogd van fl 235 mln in 1997 oplopend naar fl
315 mln in 1998 en fl 330 mln in 1999 en verder. tegelijktijdig werden de schenkingspercentages verlaagd. De zich in 1997 aandienende grote toename van het aantal aanvragen, en het daarmee gemoeide bedrag, heeft zich niet doorgezet.


2000

In de maanden januari tot en met maart 2000 werd een bedrag van fl
33,8 mln. uitgegeven. Op basis van in maart ingediende halfjaarlijkse voortgangsrapportages is de uitgavenraming over 2000 gesteld op een bedrag van fl 250 mln. Het kasplafond bedraagt fl 330 mln. Het ligt in de verwachting dat de openstelling van het ORET/Milievprogramma op Indonesië per 1 januari 2000 tot meer uitgaven zal gaan leiden. Gegeven de tijd die gemiddeld verstrijkt tussen indiening van een aanvraag en de eerste uitgaven ( gemiddeld meer dan 1 jaar) heeft de toevoeging van Indonesië geen budgettaire consequenties in 2000.
Beleidsvoornemens

De evaluatie van het programma, uitgevoerd naar aanleiding van de motie Dijksma (1997-1998, 25 600 V nr 35), gaf aanleiding tot een beleidsreactie, die de Kamer eind november vorig jaar toeging.

Een aantal in deze beleidsreactie genoemde suggesties tot verbetering van het programma zijn nader uitgewerkt:

Monitoring- de Ambassades wordt verzocht de verplichte halfjaarlijkse voortgangsrapportage te beoordelen; een jaar na afloop van het project wordt aan de ontvangende overheid om een evaluatie van het geleverde verzocht

Onderbenutting potentieel van ontwikkelingslanden- teneinde optimaal gebruik te maken van lokale inputs ter bevordering van de lokale werkgelegenheid wordt gedeeltelijke toerekening van het lokale aandeel onder het Nederlandse aandeel toegestaan

Rapportage door subsidie-ontvangers- de verplichte halfjaarlijkse voortgangs-rapportage is herzien. Extra vragen met betrekking tot de institutionele aspecten zijn opgenomen.

Oversubsidiëring van commercieel haalbare projecten - Alle aanvragen worden op commerciële haalbaarheid getoetst. Op aanvragen in MOL's en aanvragen < 2 mln SDR worden evenwel, conform de internationale afspraken, geen consequenties aan het eventueel commercieel haalbaar zijn verbonden. Met EZ is overeengekomen om aanvragen < 2 mln SDR, die commercieel haalbaar blijken, niet langer voor subsidiëring in aanmerking te laten komen.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

E.L. Herfkens


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie