Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare raadsvergadering gemeente Bergschenhoek

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bergschenhoek

Openbare raadsvergadering 22 mei 2000 20:00 uur

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op 22 mei 2000 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Bergweg-noord 39.

Bergschenhoek, 12 mei 2000.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.


2. Spreekrechtbijeenkomst.


3. Aanwijzing eerststemmend lid.


4. Notulen van de vergadering van 10 april 2000.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.


6. Fusie Energie Delfland met aantal andere energiebedrijven. (no. 351)


7. Instemmen met ontwikkeling Hoekse Park en nemen voorbereidingsbesluit. (no. 352)


8. Arbitrage beëindigen huurovereenkomst 3B-Reinigingsdienst/V.O.F. de Leeuwenakker.
(no. 353)


9. Ontwerpbegroting 2001 Stadsregio Rotterdam. (no.354)
10. Beschikbaar stellen krediet verrichten werkzaamheden akoestische situatie omgeving bedrijfsterrein Bergweg-noord en Bergschenhoek B.V. (no. 355)

11. Beschikbaar stellen krediet slopen en bouwrijpmaken gebied dorpscentrum Deelfase 1. (no. 356)

12. Voorbereidingsbesluit perceel Boterdorp Zuidwest en Buitengebied. (no. 357)

13. Intrekken gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Samenwerking Automatisering. (no. 358)

14. Aankoop Wildersekade 13. (no. 359)

15. Aankoop Bergweg-noord 30. (no. 360)

16. Aanbieden Jaarverslag 1999, inclusief de jaarrekening. (no.361)

17. Beschikbaar stellen krediet vervanging speeltoestel Stellingmolen. (no. 362)

18. Intern Controleplan Sociale Zaken. (no. 363)

19. Beleidsnota Debiteuren. (no. 364)

20. Subsidie 2000 Stichting Vluchtelingenwerk Bergschenhoek. (no.365)

21. Begrotingswijziging. (no. 366)

22. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf mmandag 15 mei a.s..

b. voor een ieder, in de spreekkamer begane grond in het gemeentehuis, op woensdag 17 mei a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie