Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW over tuchtrechtspraak zeescheepvaart

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW tuchtrechtspraak zeescheepvaart

Gemaakt: 29-5-2000 tijd: 16:50


1


26800 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000

Nr. 64 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2000

Naar aanleiding van de brief van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van uw Kamer van 29 februari 2000, (00/13/vw) waarin zij meedeelt dat een meerderheid van de commissie eraan hecht dat het amendement van de leden Niederer en Ravestein op de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van mijn ministerie voor het jaar 2000 (kamerstukken II 1999/2000, 26 800 XII, nr. 6) geactiveerd wordt, bericht ik u als volgt.

Ik versta de wens van de meerderheid van de Kamercommissie aldus dat zij geen behoefte heeft aan een inhoudelijk debat over het al dan niet invoeren van een zelfstandig wettelijk geregeld tuchtrecht voor de zeescheepvaart, waarom ik in het begrotingsdebat met uw Kamer op 4 november 1999 en bij brief van 11 februari 2000 aan u heb verzocht, maar dat zij thans onverwijld uitvoering wenst van de motie van de leden

Van Waning en Blaauw (Kamerstukken II 1997/98, 25 332, nr. 20).

Na ampel beraad heb ik thans besloten om de motie van de leden Van Waning en Blaauw uit te voeren door de voorbereiding ter hand te nemen van een wetsvoorstel tot aanvulling van de Zeevaartbemanningswet (Stb.
1997, 757) met een nieuw hoofdstuk over tuchtrechtspraak, welk wetsvoorstel binnen een jaar bij uw Kamer kan worden ingediend. In dit wetsvoorstel zal voor de bemanningsleden van Nederlandse zeeschepen worden voorzien in tuchtrechtspraak in twee instanties. Daarbij stel ik voor dat de tuchtrechtspraak in eerste aanleg zal worden uitgeoefend door een nog in het leven te roepen onafhankelijk tuchtcollege voor de scheepvaart, en dat de tuchtrechtspraak in hoger beroep zal worden uitgeoefend door één van de reeds bestaande colleges van de rechterlijke organisatie, bij voorkeur een gerechtshof of het College van beroep voor het bedrijfsleven, een en ander uiteraard in overleg het Ministerie van Justitie.

Daarnaast stel ik voor om in het bestaande hoofdstuk Verbodsbepalingen van de Zeevaartbemanningswet een algemeen verbod van gevaarzetting op te nemen, zoals ik reeds heb voorgesteld in mijn brief aan u van 11 februari 2000.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie