Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

PARKEERBELEID: hoe staat het ermee? Nieuwsdatum: 22-May-2000
In april zijn 5 inspraakavonden georganiseerd over de uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt een Nota van Beantwoording geschreven. Daarnaast wordt een concept-raadsvoordracht Uitgangspunten Parkeerbeleid opgesteld. De voorgenomen procedure is nu als volgt:
· 15 JUNI 20.00 UUR, APOLLOHAL: VOORBEREIDEND RAADSLEDENBERAAD OVER PARKEERBELEID. Tijdens deze bijeenkomst zullen raadsleden met elkaar van gedachten wisselen over de uitgangspunten voor parkeerbeleid en de inspraakreacties. De bijeenkomst kan wel worden bijgewoond, maar er kan niet worden ingesproken.
· Omstreeks half juli publiceert het Dagelijks Bestuur de concept-raadsvoordracht.
· In verband met de te verwachten hoeveelheid insprekers wordt de vergadering van de raadscommissie (na het zomerreces) in twee delen gesplitst. In het eerste deel vindt de inspraak plaats in de vorm van een hoorzitting. In het tweede deel zal de raadscommissie de concept-raadsvoordracht behandelen.
· Vervolgens zal de raadsvoordracht ter besluitvorming aan de stadsdeelraad worden voorgelegd.

Het is altijd mogelijk dat deze planning tussentijds wijzigt. De exacte data van de raadscommissie maken wij enkele weken van tevoren bekend via een bewonersbrief en natuurlijk op internet

Besluiten Dagelijks Bestuur 16 mei 2000 Nieuwsdatum: 18-May-2000

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 16 mei jl. de volgende besluiten genomen:
PUBLIEKSZAKEN
Voortgangsrapportage pilot burgerservicekaart
Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage (inclusief planning) omtrent het toekomstige proefproject met de burgerservicekaart. Het proefproject betreft het elektronisch raadplegen en stemmen met de burgerservicekaart.
WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
IJsbaan Museumplein
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de aanschaf van een vriesinstallatie ten behoeve van een ijsbaan op het Museumplein. Tevens heeft het Dagelijks Bestuur de wethouder Openbare Ruimte verzocht met een voorstel te komen voor het beheer en de exploitatie van de ijsbaan.

PROJECTOPDRACHTGEVER
Discussienota wijkgericht werken
Zowel landelijk als stedelijk heeft het buurt- en wijkgericht werken de laatste jaren sterk aan actualiteit gewonnen. Door de fusie van de voormalige stadsdelen De Pijp en Zuid in 1998 heeft de discussie over buurt- en wijkgericht werken in stadsdeel Amsterdam Oud Zuid een nieuwe dimensie gekregen. In het meerjarenbeleid van het stadsdeelbestuur, maar ook bij de begrotingsbehandeling 2000 in de stadsdeelraad heeft wijkgericht werken een prominente plaats gekregen. De discussienota Wijkgericht werken in Amsterdam Oud Zuid geeft een plaatsbepaling van het buurt- en wijkgericht werken binnen het stadsdeel en de samenhang (zoals rollen, taakverdeling en samenwerking) tussen de belangrijkste participanten in dit geheel. Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de hoofdlijnen van de discussienota en het voorleggen van deze nota aan de deelnemers van een (besloten) rondetafelconferentie op 30 mei a.s. Het doel van deze conferentie is mede om op hoofdlijnen overeenstemming te bereiken met de belangrijkste samenwerkingspartners op het gebied van wijkgericht werken.
Eerste bestedingsvoorstel 2000 Fonds Herinrichting Museumplein Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het eerste bestedingsvoorstel 2000 Fonds Herinrichting Museumplein.
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Beroep inzake bestemmingsplan bedrijventerrein Schinkel Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht inzake het al dan niet in beroep gaan tegen de onthouding van gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Schinkel.
Concept-ontwerp bestemmingsplan Karperstraat 10 Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin wordt voorgesteld om het concept-ontwerp van het bestemmingsplan Karperstraat 10 vrij te geven voor inspraak. Tevens is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met de opstart van de procedure voor het bouwplan Karperstraat 10.

Deze nieuwsbrief is een journalistieke en selectieve weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie