Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OCW: aanpak ziekteverzuim onderwijspersoneel

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
Ministerie van     Directie 
Sociale Zaken     Voorlichting, 
en Werkgelegenheid   Bibliotheek en Documentatie 
22 mei 2000

Intensievere aanpak ziekteverzuim onderwijspersoneel

Het ziekteverzuim in het onderwijs wordt intensiever aangepakt. Er komen casemanagers die langdurig ziek personeel uit het primair- en voortgezet onderwijs gaan begeleiden om terug te keren in het arbeidsproces. Extra regio-adviseurs gaan scholen ondersteunen bij het aanpakken van ziekteverzuim. Om deze plannen uit te voeren is éénmalig 29,7 miljoen verspreid over twee jaar beschikbaar. Dat zijn de belangrijkste punten uit de convenanten "Verzuimbegeleiding en Reïntegratie Primair en Voortgezet Onderwijs" en "Pilot Poortwachter" . Deze zijn vandaag door minister Hermans (OCenW), staatssecretaris Hoogervorst (SZW) en de sociale partners ondertekend.

De terugkeer van ziek onderwijspersoneel in het arbeidsproces verloopt niet optimaal. Dit komt door gebrek aan kennis, coördinatie en door onduidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheid onder werkgevers, werknemers, de arbodiensten en USZO. Dit is één van de conclusies uit het rapport "Kink in de Kabel" van het Verwey Jonker Instituut dat in april 1999 is uitgebracht. De vandaag ondertekende convenanten geven invulling aan de aanbevelingen uit het rapport.

Het is de bedoeling dat het ziekteverzuim binnen drie jaar met één procentpunt wordt verlaagd. In 1998 was het ziekteverzuim in het primair onderwijs 7,8%. In het voortgezet onderwijs was dat 7,0%. De ondertekenaars van de convenanten willen dat zieke werknemers sneller weer aan het werk kunnen en dat de werkdruk vermindert. Ook willen zij de instroom in de WAO beperken.

Het convenant "Verzuimbegeleiding en Reïntegratie Primair en Voortgezet Onderwijs" regelt de komst van casemanagers in het primair- en voortgezet onderwijs. Zij gaan langdurig ziek personeel begeleiden om terug te keren in het arbeidsproces. Ook komen er meer regio-adviseurs. Zij ondersteunen en adviseren scholen over verzuim-, arbo-, en personeelsbeleid. Nu hebben het Vervangingsfonds en het Participatiefonds samen negen regio-adviseurs. Door het team van regio-adviseurs uit te breiden worden meer scholen bereikt en kan een intensief advies- en coachingstraject worden doorlopen.

Het convenant "Poortwachter" bevat een betere samenwerking tussen werkgevers, werknemers, de arbodiensten en USZO.

De deelconvenanten lopen vooruit op het Arboconvenant Onderwijs en Wetenschappen dat in het najaar 2000 wordt gesloten. De subsidie voor de reïntegratie van langdurig zieken geldt tot augustus 2002. De subsidie voor het zogenaamde Poortwachter project geldt één jaar en loopt tot 1 maart 2001. Daarnaast is onlangs in de cao PO/VO/BVE structureel 50 miljoen beschikbaar gesteld om de instellingen te ondersteunen bij de verbetering van de arbodienstverlening en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Vervangingsfonds

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie