Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Volksunie Belgie wil betere ondersteuning meerlingouders

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Help, een tweeling ! VU-ID pleit voor een betere ondersteuning van meerlingouders. (22/05/00)

Het aantal meerlinggeboortes blijft in dit land gestaag stijgen. In Vlaanderen werden in 1993 1124 tweelingen geboren, in 1997 waren er dat 1163 en de stijgende lijn blijft verder lopen. Het aantal tweelingen is in Vlaanderen op 20 jaar tijd verdubbeld, het aantal drielingen vervijfvoudigd. België is met 3,2 % (cijfers 1994) tweelingen bij de koplopers in Europa. Nochtans is er noch op federaal, noch op Vlaams niveau sprake van een uitgebouwd meerlingenbeleid, of van een speciale aanpak van de meerlingenproblematiek. Dit in tegenstelling tot enkele van de ons omringende landen zoals Groot-Brittanië, Frankrijk, Vandaag, 21 mei, begint de periode van het sterreteken tweelingen. Een mooi moment om wat extra aandacht te vragen voor meerlingouders en enkele concrete voorstellen te lanceren.

Waarom een speciale aanpak voor twee- en meerlingen ?

Voor velen roept een tweeling of een meerling positieve associaties op. Leuk, schattig, uniek,. Maar meerlingzwangerschappen brengen extra risicos met zich mee voor moeder en kinderen en de opvoeding van een meerling loopt niet zomaar van een leien dakje. Ouders van meerlingen zitten met veel vragen en kunnen op weinig plaatsen terecht. Specifieke literatuur is schaars, de ondersteuning van de overheidsinstanties quasi onbestaande. In Oost-Vlaanderen, waar reeds sedert 1964 alle meerlingen systematisch geregistreerd worden ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek, ontstond de VZW Twins die naast de vrijwaring van het meerlingenregister ook een informatieve en ondersteunende taak naar meerlingouders heeft opgenomen. Uit een enquète onder hun leden en uit de telefonische oproepen bij de twintelefoon blijkt dat er enkele veel weerkerende vragen en klachten zijn. Eerst en vooral is er het gebrek aan informatie, tijdens de zwangerschap willen ouders zich extra voorbereiden op de komst van de meerling, maar vinden weinig info. Daarnaast is er de vraag naar een verlenging van het zwangerschapsverlof en naar extra-ondersteuning na de bevalling. Vooral door ouders van een tweeling die reeds een nog zeer jong kindje hadden werd de ruime ondersteuning voor ouders van een drieling of meerling benijd.

Daarom doen VU&ID Volksvertegenwoordigers, Els Van Weert en Simonne Janssens enkele concrete voorstellen:


1. De verlenging van het zwangerschapsverlof
Ouders van meerlingen zijn reeds lang vragende partij ( niet meer voor zichzelf maar voor diegenen die in de toekomst een twee- of meerling verwachten) voor een verlenging van het zwangerschapsverlof en daar zijn ook heel wat objectieve redenen voor. Het zwangerschapsverlof is bedoeld voor de fysieke en psychische recuperatie van de moeder na de bevalling en de opvang van het kind in het gezin. Bij een twee- of meerling is de zwangerschap over het algemeen zwaarder. Bovendien komen verhoudingsgewijs meer meerlingen ter wereld met een sectio (keizersnede), een ingreep waarvan men langzamer herstelt. En tijdens die recuperatietijd moet gezorgd worden voor twee of meer babys in plaats van voor één kindje, hoe dan ook een zwaardere belasting voor de moeder die de recuperatie bemoeilijkt. Ook de innesteling van de kinderen in het gezin vergt een grotere aanpassing, iets waarbij enkele weken extra verlof een hemelsbreed verschil kunnen betekenen. Wetenschappers hebben vastgesteld dat moeders van tweelingen vaker depressief zijn als gevolg van de druk die de speciale situatie met zich meebrengt. Een verlenging van de nabevallingsrust kan bijdragen tot een meer comfortabele aanpassing aan de nieuwe situatie en een betere ouder-kindrelatie op langere termijn.

Ons actiepunt: Wetsvoorstel waarbij de nabevallingsrust verlengd wordt met vier weken per bijkomend kind (dus met vier weken bij een tweeling, met acht weken bij een drieling). De eerste acht weken worden verplicht opgenomen onmiddellijk na de bevalling, de overige weken kunnen in geval van verblijf in de dienst neonatale of intensieve neonatale zorgen, opgenomen worden op het ogenblik dat de kinderen naar huis komen. In tussentijd kan de moeder het werk hervatten en het recht op zwangerschapsverlof tijdelijk opschorten.


2. Specifieke informatie en begeleiding: een taak van Kind en Gezin
Uit de enquètes en reacties bij de Twintelefoon blijkt duidelijk dat er nood is aan extra begeleiding en specifieke informatie, reeds van bij het begin van de meerlingzwangerschap. Vandaag wordt deze opdracht in grote mate vervuld door vrijwilligers die, zo stellen ze zelf, niet over de nodige middelen en ondersteuning beschikken om deze taak naar behoren en professioneel te vervullen. Ook Kind en Gezin stelde naar aanleiding van de publikatie van de cijfers in het jaarverslag dat er in Vlaanderen een leemte is op dat vlak en dat een specifieke begeleiding vereist is omdat Het niet of onvoldoende adequaat kunnen realiseren van taken bij meerlingschap belangrijke gevolgen kan hebben voor de ouder-kind relatie en voor de ontwikkeling van de kinderen. Het lijkt ons zinvol dat Kind en Gezin de verantwoordelijkheid voor deze info en ondersteuning voor haar rekening neemt.

Ons actiepunt: Aanpassing van het decreet van Kind en Gezin waarbij de ondersteuning van gezinnen met meerlingen bij de taken van de instelling wordt opgenomen.


3. Uitbreiding van het DAC-project (Vlaams niveau) Bijstand aan ouders bij gelijktijdig meervoudige geboorten

Vandaag bestaat er in Vlaanderen een speciaal project voor gezinnen met een drieling of een vierling. Zij kunnen gedurende de eerste drie levensjaren van de meerling gratis een beroep doen op 1 voltijdse kinderverzorgster en 1 halftijdse poetsvrouw. Gezinnen waar reeds een kindje onder de drie jaar is en die geconfronteerd worden met een tweelingzwangerschap zitten minstens gedurende een bepaalde periode zowel financieel als wat betreft de werkdruk in een vergelijkbare situatie. Voor hen is er echter geen enkele ondersteuning voorzien. Wij achten het wenselijk dat de Vlaamse minister van Arbeid en Tewerkstelling onderzoekt of deze maatregel kan uitgebreid worden naar deze gezinnen tot het oudste kind de leeftijd van drie jaar bereikt heeft. Op die manier wordt de financiële druk van bijvoorbeeld drie kinderen in een kinderdagverblijf of bij een onthaalmoeder verlicht en hebben de ouders gedurende de eerste periode praktische en professionele hulp zodat zij zich kunnen toeleggen op de integratie van de kindjes in het gezin en de aanpassing aan de nieuwe gezinssituatie.

Ons actiepunt: Vraag aan de minister van arbeid en tewerkstelling om het bestaande DAC-project Bijstand aan ouders bij gelijktijdig meervoudige geboorten uit te breiden naar gezinnen met een kindje en een tweeling.


4. Stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle IVF-procedures met terugplaatsing van slechts één embryo
Slechts 43% van de tweelingen zijn zoals men dat noemt, spontane tweelingen. De overige 52% zijn het gevolg van hetzij ovulatie-inductie (19 %), hetzij IVF (33%), van vijf procent is de oorsprong onbekend. Tweelingen ontstaan via inductie of IVF noemt men iatrogene tweelingen. Ouders die hun kinderwens om medische redenen moeilijk in vervulling zien gaan, wenden zich tot de wetenschap om het proces een handje toe te steken. Bij een IVF-behandeling worden vaak meerdere bevruchte embryos teruggeplaatst om de kans op succes, namelijk dat één van de embryos zich verder ontwikkelt te verhogen. Meteen wordt ook de kans op een meerling groter. Het gebeurt wel vaker dat beide embryos zich verder ontwikkelen. Op zich geen probleem, ware het niet dat een twee- of meerlingzwangerschap hogere risicos met zich meebrengt. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat iatrogene tweelingen gemiddeld een iets kortere zwangerschapsduur en een iets lager geboortegewicht hebben dan spontane tweelingen. Ook het aantal sectios ligt hoger bij iatrogene tweelingen. Veel ouders zouden, indien ze de keuze hadden, kiezen voor één kindje per zwangerschap in plaats van twee of drie. Maar de lagere slaagkansen en de kostprijs van een IVF-behandeling zetten hen ertoe aan het risico toch maar te nemen. De wetenschap evolueert echter en het blijkt vandaag de dag mogelijk topembryos te selecteren en terug te plaatsen met behoorlijke slaagkansen.

Ons actiepunt: bevoegde minister aanzetten om wetenschappelijk onderzoek naar IVF met terugplaatsing van slechts één embryo te ondersteunen. Debat over een betere terugbetaling van IVF openen, zodat de keuze voor één of meerdere embryos een rationele keuze kan zijn, zonder rekening te moeten houden met de financiële consequenties. Landen als Frankrijk, Groot-Brittanië en de Scandinavische landen kennen op een aantal terreinen specifieke maatregelen voor ouders van een twee- of meerling. Het wordt de hoogste tijd dat België en Vlaanderen acties ondernemen om de groeiende groep meerlingouders de nodige ondersteuning te geven.

Auteur:
VU&ID Kamer en Vlaams Parlement
Els Van Weert, Kamerlid, en Simone Janssens, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Els Van Weert
Telefoon: 03/488.26.88.
Fax: 03/488.26.88.
E-post: (els.vanweert@dekamer.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...