Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden Financien op kamervragen over invoering euro

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: ANTWOORDEN OP KAMERVRAGEN OVER DE INVOERING EURO

PERSBERICHTNR. 00/116 Den Haag 22 mei 2000

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL GISKES OVER DE INVOERING VAN DE

EURO

VRAGEN:


1.

Is er inmiddels een definitief invoeringsscenario voor de euro beschikbaar? Wanneer wordt dit naar de Kamer verstuurd?
2.

Kunt u meedelen hoe het overleg over het invoeringsscenario is verlopen cq. Verloopt met de betrokken partijen in het Nationaal Forum voor de Euro (NFE) goedgekeurd moest worden zonder dat de integrale tekst beschikbaar was gesteld?

3.

Deelt u de mening dat veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf problemen gaan ondervinden met de voorfinanciering van het benodigde extra wisselgeld, omdat een groot deel van de credit-ruimte bij de banken in verband met de feestdagen reeds is verbruikt? Bestaat de kans dat hierdoor te weinig wisselgeld per 1 januari 2002 beschikbaar is? Zo ja, wat denkt u daaraan te kunnen doen?
4.

Deelt u de mening dat met het oog op de benodigde wisselgeldbehoefte het wenselijk is om ook 5 en 10 eurobiljetten voorafgaande aan 1 januari 2002 in omloop te brengen?

5.

Hebt u kennisgenomen van het commentaar van de Raad Nederlandse Detailhandel dat de zogenaamde Zalm-kit niet bijdraagt aan de benodigde wisselgeldbehoefte in euro.s op 1 januari 2002, omdat het 'verder' frontloaden ontmoedigt? Deelt u deze opvatting? Zo nee, waarom niet?

6.

Welk bedrag (inclusief distributie) is gemoeid met de Zalm-kit en waaruit wordt dit gedekt? Op welke wijze wilt u de Zalm-kit distribueren?

7.

Hoe beoordeelt u het feit dat in Duistland is besloten de D-mark vanaf
1 januari 2002 geen wettig betaalmiddel meer te laten zijn?
8.

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor 30 mei?
ANTWOORDEN:


1. en 2.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft begin april j.l. een uitgewerkt scenario voor de chartale omwisseling, alsmede een bijbehorende veiligheidsanalyse, ter goedkeuring aan het ministerie van Financiën voorgelegd. Het scenario geeft een nadere technische invulling binnen de kaders die zijn neergelegd in het advies van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (NFE) en het daarop gebaseerde kabinetsstandpunt van 8 december 1998 (Kamerstuk 25 107 nr 28). Deze nadere invulling is door DNB ontwikkeld in nauwe samenwerking met de meest betrokken partijen, waaronder de detailhandel. Deze samenwerking wordt door alle betrokken partijen als open en constructief beschouwd.
Financiën heeft DNB inmiddels gevraagd de verdere uitwerking van de chartale omwisseling op basis van dit scenario voort te zetten. Definitieve goedkeuring van het uitgewerkte scenario zal naar verwachting in juni, na beoordeling van de veiligheidsanalyse, plaatsvinden.
Volgens de vastgestelde procedure (ik verwijs hiervoor naar mijn voortgangsrapportage aan de Kamer van 15 december 1999) is aan het NFE van 10 mei j.l. de voortgang gerapporteerd. Goedkeuring door het NFE is in formele zin niet aan de orde. Wel heeft het Forum het belang onderstreept van de in de rapportage genoemde maatregelen gericht op het beperken van de wisselgeldbehoefte bij winkels en andere toonbankinstellingen begin 2002. Eén van die maatregelen betreft het in verkoop brengen van euromuntpakketten voor het publiek ter waarde van 25 gulden vanaf half december 2001. Hierover zal ik de Kamer binnenkort per brief nader informeren.
Tijdens het NFE van 10 mei j.l. beschikten niet alle partijen over de achterliggende integrale technische invulling van DNB. Een aantal minder direct bij de chartale omwisseling betrokken NFE-partijen maakt immers geen deel uit van de projectstructuur van DNB. Inmiddels is het document -vertrouwelijk- ter informatie aan alle NFE-partijen gezonden. Desgewenst zal ik het technische document op vertrouwelijke basis aan de Kamer beschikbaar stellen.

3.

Nee. Signalen over op grote schaal dreigende, ontoereikende creditplafonds hebben mij noch via DNB, noch via het NFE bereikt. In DNB-kader zal met betrokken partijen (banken en detailhandel) nog nadere invulling aan een en ander worden gegeven. Bedrijven zullen overigens pas begin januari 2002 worden gevaluteerd voor de eind december 2001 af te leveren startpakketten met euromunten.
4.

Zoals ik u reeds eerder meldde, onder meer in mijn brief van 15 december 1999, staat de ECB het niet toe dat eurobiljetten voor 1 januari 2002 onder het publiek worden verspreid. In dit standpunt zal naar mijn stellige overtuiging geen verandering komen. Het belang van voldoende kleine coupures (euro 5 en 10) bij het grote publiek begin januari 2002 kan ik evenwel onderschrijven. Met het bankwezen is daarom afgesproken dat, waar mogelijk, geldautomaten begin januari 2002 ook deze kleinste coupures uit zullen geven.
5. en 6.
Het persbericht is mij bekend. Voor de overige vragen over de muntpakketten verwijs ik naar de hierboven genoemde brief die u binnenkort zult ontvangen.

7.

Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 8 december 1998 (Kamerstuk 25
107 nr 28): 'In Duitsland verliest de DM weliswaar in formele zin de hoedanigheid van wettig betaalmiddel op 1 januari 2002, maar heeft de detailhandel zich collectief verplicht om nog tot 28 februari DM te blijven accepteren. De facto is er dus sprake van een duale fase van twee maanden.'

8.

Ja.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Telefoonnummer: 070-342 7140

22 mei 00 15:26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie